JESEN 2015


14.12.2015. - 09:50 

Utorak, 29.9.2015. od 11h, Svečana sala FTN-a„VARIJACIONI PRINCIPI NEKONZERVATIVNIH SISTEMA:
IN MEMORIAM AKADEMIK BOŽIDAR VUJANOVIĆ (1930-2014)


Akademik Đorđe Đukić, redovni profesor u penziji
Prof. dr Livija Cvetićanin