ZIMA 2015


16.12.2015. - 21:30 

Utorak, 22.12.2015. od 13.30h, Svečana sala FTN-a„ELEKTROMAGNETNA ARTIKULOGRAFIJA”
dr Miško Subotić
Direktor Centra za unapređenje životnih aktivnosti (CUŽA)

Izučavanje artikulacije je povezano sa značajnim poteškoćama, među kojima je skrivenost govornih organa jedan od dominantnih problema. Poredeći različite pristupe i postupke za merenje pokreta govornih organa u realnom vremenu, najbolje rezultate u ovom trenutku, daju uređaji na bazi elektromagnetne artikulografije. Svojim performansama se ističe dvadesetčetvorokanalni uređaj AG501 i u ovom predstavljanju biće opisane njegove osnovne karakteristike, postupak kalibracije, merenja i obrade podataka. Takođe će biti reči o primeni AG501 u različitim istraživanjima kao i o mogućnosti istraživanja u oblasti Srpskog jezika.