JESEN 2016


22.09.2016. - 11:09 

Četvrtak, 29.09.2016. od 12h, Svečana sala FTN-a„PRINCIPI I DIZAJN SISTEMA ZA PRONALAŽENJE AKADEMSKIH INFORMACIJA BAZIRAN NA DIJALOGU ČOVEK-MAŠINA”
Profesor dr Hiroja Fudžisaki
Profesor emeritus Univerziteta u Tokiju

Predavanje predstavlja rezultate jednog uspešnog japanskog nacionalnog projekta sprovedenog u okviru programa „Istraživanje za budućnost“. Sistem je baziran na sledeća tri originalna principa: (1) Korišćenje „Ključnih koncepta“ u pronalaženju informacija (uključujući obradu polisemija, homonimija i nepoznatih reči), (2) Upravljanje dijalogom zasnovano na modelovanju i korisnika i sistema (uvođenjem novog tipa automatizacije interakcija), i (3) Optimizacija performansi pronalaženja inormacija kroz procenu relevantnosti rezultata. Prednosti tih novih principa demonstrirani su u jednom pilot sistemu.