Основне информације

Ниво студија
Мастер академске студије


Звање које се стиче
Мастер инжењер саобраћаја (Маст. инж. саобр.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Саобраћајно инжењерство


Трајање (год/сем)
1 / 2


Укупан број ЕСПБ бодова
60


 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Симеуновић др Милан
Редовни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНСИРОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Моделирање у саобраћају и транспорту31100.006
Систем квалитета у друмском транспорту21100.004
Изборни предмет 131100.006
Изборни предмет 231100.006
Изборни предмет 32-30-20-200.006
Стручна пракса00006.003

Година: 1, Семестар: Летњи

Управљање пројектима20200.005
Вредновање пројеката33000.005
Изборни предмет 431100.005
Мастер рад-студијски истраживачки рад00080.009
Мастер рад-израда и одбрана00007.005
 Документа