Предмет: Моделирање у саобраћају и транспорту (17 - S0M4)


Основне информације

КатегоријаТеоријско-методолошки
Научна областОрганизација и технологије транспортних система
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ6
Матичне организационе јединице предмета

Департман за саобраћај
Програм предмета

Програм се примењује од 18.10.2012..

Циљ предмета је да се студенти оспособе да креирају системе за подршку у одлучувању у различитим саобраћајним процесима применом математичких, статистичких, графичких и табеларних прорачуна који се базирају на методе и технике моделирања.
Усвајањем садржаја предмета студенти ће бити оспособљени да владају вештинама правилног избора метода и техника одлучивања, стварања модела, објашњавања и компарације резултата, евалуације пројеката и предвиђања појава у саобраћају.
Општо о моделима и моделирању. Идентификовање саобраћајно-транспортних процеса који се могу моделирати. Методе и модели одлучивања. Специфичности статистика саобраћајних процеса. Фомирање детерминистичких, хеуристичких и стохастичких модела у саобраћају и транспорту. Примена симулационог моделирања саобраћајних процеса у континуалном времену. Моделирање елемената ризика у саобраћају. Методе вишекритеријумског одлучивања. Модели прогнозирања. Моделирање процеса у саобраћају и транспорту применом вештачке интелегенције.
Предавања, аудиторне и рачунске вежбе, консултације, семинарски радови. Примена одговарајућих софтверских пакета.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Милутин Чупић, Милија СукновићОдлучивање2008Факултет организационих наука Универизитета у БеоградуСрпски језик
Светозар Вукадиновић, Јован ПоповићМатематичка статистика2008Универзитет у Београду, Саобраћајни факултетСрпски језик
Светозар Вукадиновић, Јован ПоповићЗбирка решених задатака из математичке статистике2008Универзитет у Београду, Саобраћајни факултетСрпски језик
Светозар ВукадиновићМасовно опслуживање1988Научна књига, БеоградСрпски језик
Мирко ЧичакМоделирање у железничком саобраћају2003Универзитет у Београду, Саобраћајни факултетСрпски језик
John Tennent,Graham FriendGuide to Buisiness Modelling2005The Economist in Association with Profile Books Ltd., London, Great BritainЕнглески
Raúl Poler, Josefa MulaOperations Research Problems: Statements and Solutions2014SpringerЕнглески
Moshe HavivQUEUES - A Course in Queueing Theory 2013SpringerЕнглески
Душан Теодоровић, Милица ШелмићРачунарска интелегенција у саобраћају2012Универзитет у Београду, Саобраћајни факултетСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Присуство на вежбамадада5.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда40.00
Присуство на предавањимадада5.00
Семинарски раддада20.00
Усмени део испитанеда30.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Танацков др Илија
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Стојић др Гордан
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Сремац др Синиша
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Рушкић др Ненад
Ванредни професор

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Стојић др Гордан
Редовни професор

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Стојић др Гордан
Редовни професор

Рачунарске вежбе
Недостаје слика

Танацков др Илија
Редовни професор

Рачунарске вежбе
Недостаје слика

Бачкалић др Светлана
Доцент

Рачунарске вежбе