проф. др Вук Богдановић


Недостаје слика

др Вук Богдановић

Редовни професор


Телефон021/485-2486
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКабинет 105

Вук Богдановић је рођен 28.09.1966. у Сремској Митровици, где је завршио основну школу Владимир Назор и средњу електротехничку школу Никола Тесла. Након одслужења војног рока1986. године, уписан је на Саобраћајни одсек-друмски смер, Факултета техничких наука у Новом Саду. Као први у генерацији, дипломирао 07.11.1991. год.. Последипломске студије, смер Планирање система за регулисање и управљање саобраћајем, уписао 1994. год.. Магистарску тезу под називом "Прилог дефинисању релевантних параметара саобраћајног тока за потребе вредновања реконструкције сигналисаних раскрсница", као први у генерацији, одбранио у 02.06.1998. год.. Докторску дисертацију под називом "Прилог проучавању капаицитете и нивоа услуге на трокраки и кружним раскрсницама по новом концепту" одбранио је 09.07..2005. год. на Факултету техничких наука у Новом Саду. У звање аистента приправника изабран 10.02.1993. год., а у звање асистента 10.09.1998. год. на Саобраћајном одсеку Факултета техничких наука у Новом Саду. У звање доцента за ужу научну област "Саобраћани системи" изабран је 03.11.2005. год. на Саобраћајном одсеку Факултета техничких наука у Новом Саду.

За шефа Катедре за саобраћајне системе Департмана за саобраћај, Факултета техничких наука у Новоом Саду изабран је 01.01.2007. год. На функцију Руководиоца Департмана за саобраћај изабран је 26.08.2008. год., реизабран ја на фукцију 30.09.2009. год. на периоду од три године. На Департману за саобраћај обављао је функцију Фукцију руководиоца Докторских студија у периоду 2007-2008. год., а функцију Руководиоца студијског програма Саобраћај и транспорту периоду од 2008 год. и на њој се налази и данас.

Има лиценцу одговорног пројектанта саобраћаја и саобраћајне сигнализације и члан Инжењерске коморе Србије од 2004. год.. Регистровани стални судски вештак за област саобраћаја од 1994. год.. Члан је Савета за инвестиционе послове у области саобраћаја и телекомуникација Фонда за капитална улагања Војводине од 2007 год..

Редовни професор
07.06.2017.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Доцент03.11.2005.01.05.2012.Департман за саобраћај
Ванредни професор07.06.2012.01.05.2017.Катедра за друмске саобраћајне системе
Тренутно нема података о актуелним функцијама запосленог!
Назив функцијеОдДоОрганизациона јединица
Директор департмана01.10.2009.30.09.2012.Департман за саобраћај
Директор департмана01.10.2006.30.09.2009.Департман за саобраћај
НазивУ Установи
Модернизација линије техниког прегледа возила у АМД “Срем” - Сремска Митровица

Диплома

Саобраћајно инжењерство

Факултет техничких наука

1991

Прилог дефинисању релевантних параметара саобраћајног тока за потребе вредновања реконструкције сигналисаних раскрсница

Магистратура

Саобраћајно инжењерство

Факултет техничких наука

1998

Прилог проучавању капацитета и нивоа услуге на трокраким и кружним приоритетним раскрсницама по новом концепту

Докторат

Саобраћајно инжењерство

Факултет техничких наука

2005

Критеријум продукцијеОпис
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаTanackov I., Bogdanović V., Tepić J., Sremac S., Ruškić N.: The Application of Artifical Intelligence Hybrid in Traffic Flow, Heidelberg, Springer, Heidelberg, 2011, str. 83-90, ISBN 0302-9743, UDK: 978-3-642-21219-2_12
(М14) Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значајаBogdanović V., Basarić V., Ruškić N., Garunović N.: Study of the Establishment of the Regional Cycling Route Srem , Transportation Research Procedia, 2016, str. 2334-2343, ISBN 2352-1465
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуTanackov I., Deretić N., Bogdanović V., Ruškić N., Jović S.: Safety time in critical gap of left turn manoeuvre from priority approach at TWSC unsignalized intersections, Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications, 2018, Vol. 505, pp. 1196-1211, ISSN 0378-4371
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуTanackov I., Bogdanović V., Ćosić Đ., Lalić B.: Metastability - Markovian approach, Metalurgija, 2013, Vol. 52, No 4, pp. 573-576, ISSN 0543-5846, UDK: Volume 52, Issue 4, 2013, Pages 573-576
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуBasarić V., Jambrović M., Miličić M., Savković T., Basarić Đ., Bogdanović V.: Positive effects of eco-driving in public transport: a case study of Novi Sad, Thermal Science, 2016, Vol. 21, No 1B, pp. 1-10, ISSN 0354-9836, UDK: 621
(М23) Рад у међународном часописуPapić Z., Zovak G., Bogdanović V., Saulić N.: Empirical approach for determining lane change distance at obstacle avoidance manoeuvre, Promet - Traffic and Transportation, 2016, Vol. 28, No 3, pp. 267-275, ISSN 0353-5320, UDK: 656
(М23) Рад у међународном часописуBasarić V., Đorić V., Bogdanović V., Mitrović Simić J., Jović J.: Effects of Traffic on NO2 and PM10 Emissions in Novi Sad, Polish Journal of Environmental Studies, 2014, Vol. 23, No 5, pp. 1837-1842, ISSN 1230-1485
(М23) Рад у међународном часописуBogdanović V., Ruškić N., Kulović M., Han L.: Toward a Capacity Analysis Procedure for Nonstandard Two-Way Stop-Controlled Intersections, Transportation Research Record, 2014, Vol. 2395, ISSN 0361-1981
(М23) Рад у међународном часописуBogdanović V., Milutinović N., Kostić S., Ruškić N.: Research of the Influences of Input Parameters on the Result of Vehicles Collisions Simulation, Promet - Traffic and Transportation, 2012, Vol. 24, No 3, pp. 243-251, ISSN 0353-5320
(М23) Рад у међународном часописуBogdanović V., Ruškić N., Papić Z., Simeunović M.: The Research of Vehicle Acceleration at Signalized Intersections, Promet - Traffic and Transportation, 2013, Vol. 25, No 1, pp. 33-42, ISSN 0353-5320, UDK: 656
(М23) Рад у међународном часописуBogdanović V., Milutinović N., Kostić S., Ruškić N.: Research of the Influences of Input Parameters on the Result of Vehicles Collisions Simulation, Promet - Traffic and Transportation, 2012, Vol. 24, No 3, pp. 243-251, ISSN 0353-5320
(М23) Рад у међународном часописуBogdanović V., Dadić I., Papić Z., Ruškić N.: Procedure for Safe Distance Determination for Minor Movement Accomplishing at Unsignalized Intersections, Promet - Traffic
(М23) Рад у међународном часописуPapić Z., Bogdanović V., Raković M.: Analyze of Changes in Exterior Dimensions of Cars During Collison with Fixed Barriers, Mobility
(М23) Рад у међународном часописуSimeunović M., Bogdanović V., Pitka P., Simeunović M.: The influence of traffic conditions on the operation disorder of public transport vehicles, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2016, Vol. 23, No 1, pp. 307-313, ISSN 1330-3651, UDK: 62(05)=163.42=III
(М23) Рад у међународном часописуTanackov I., Sinani F., Bogdanović V., Ćosić Đ., Lalić B.: Metastability - Markovian Approach, Metalurgija, 2013, Vol. 52, No 4, pp. 573-576, ISSN 0543-5846, UDK: 111
(М23) Рад у међународном часописуBogdanović V., Ruškić N., Basarić V., Tanackov I.: Capacity Analysis Procedure for Four-Leg Non-Standard Unsignalised Intersections, Promet - Traffic and Transportation, 2017, Vol. 29, No 5, pp. 543-550, ISSN 0353-5320
(М23) Рад у међународном часописуMitrović Simić J., Bogdanović V., Basarić V., Saulić N.: Motorist yield rate model at unsignalized crossings, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2016, Vol. 23, No 4, pp. 1185-1192, ISSN 1330-3651, UDK: 62(05)=163.42=111
(М23) Рад у међународном часописуPapić Z., Bogdanović V., Raković M.: Analyze of Changes in Exterior Dimensions of Cars During Collison with Fixed Barriers, Mobility & Vehicle Mechanics, 1997, Vol. 23, No 1, ISSN 0350-1027
(М23) Рад у међународном часописуBogdanović V., Dadić I., Papić Z., Ruškić N.: Procedure for Safe Distance Determination for Minor Movement Accomplishing at Unsignalized Intersections, Promet - Traffic and Transportation, 2011, Vol. 23, No 4, pp. 315-321, ISSN 0353-5320
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPapić Z., Bogdanović V., Štetin G., Saulić N.: Estimation of EES values by vehicle 3-D modelling, 6. International Congress Motor Vehicles & Motors - MVM, Kragujevac, 6-8 Oktobar, 2016, pp. 267-276, ISBN 978-86-6335-037-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMitrović Simić J., Basarić V., Bogdanović V.: Pedestrian crossing behaviour at unsignalized crossings, Horizons - Series B, 2016, pp. 166-172, ISSN 1857-9892, 1. First International conference Transport for todays society, Bitola: Faculty of Technical Sciences Bitola, 19-21 Maj, 2016, pp. 166-172, ISBN 978-9989-786-79-2, UDK: 656.142.054:159.922(497.11)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBogdanović V., Papić Z., Ruškić N., Leković M.: Defining the vehicle movement parameters on signalized intersections approaches, 1. CETRA - International Conference on Road and Rail Infrastructure, Opatija: Department of Transportation, Faculty of Civil Engineering, University of Zagreb, 17-18 Maj, 2010, pp. 91-97, ISBN 978-953-6272-38-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBasarić V., Vujičić A., Mitrović Simić J., Bogdanović V., Saulić N.: Gender and age differences in the travel behavior - a Novi Sad case study, Transportation Research Procedia, 2016, Vol. 14, pp. 4324-4333, ISSN 2352-1465, 2. Transport Research Arena, Varšava: Elsevier, 18-21 April, 2016, pp. 4324-4333, ISBN 2352-1465
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниБогдановић В., Рушкић Н., Драгић Д.: Капацитет нестандардних несигналисаних раскрсница, 2. Конгрес о путевима, Београд: Српско друштво за путеве "Виа-вита", 9-10 Јун, 2016, пп. 598-603, ИСБН 978-86-88541-05-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниПапић З., Богдановић В., Раковић М., Васиљевић В.: Анализа промене спољних димензија возила приликом налета на непокретне препреке, 3. Моторна возила и мотори МВМ, Крагујевац: Група "ЗАСТАВА", Машински факултет Крагујевац, 2-4 Октобар, 1996, пп. 50-54, УДК: 962004
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPapić Z., Raković M., Bogdanović V., Vasiljević V.: Analyses of car body deformable behaviour in frontal off-set collision, 4. Motauto, Rousse: Union of Mechanical Engineering, NSICES,..., Russe, Bulgaria, 15-17 Oktobar, 1997, pp. 204-209, ISBN 954-90272-2-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBogdanović V., Ruškić N., Papić Z., Garunović N.: Analiza saobraćajnih nezogda na signalisanim raskrsnicama, 11. Traffic and Environmemtal Problems of Countries in Transition in Terms of Integration in the European Union, Travnik: IU Travnik, 22-23 Maj, 2015, pp. 64-71
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRačić I., Jusufranić I., Bogdanović V., Ahmović I.: Komparativni prikaz metoda procjene emisija stakleničkih plinova iz avio i cestovnog saobraćaja u Kantonu Sarajevo, 11. Traffic and Environmemtal Problems of Countries in Transition in Terms of Integration in the European Union, Travnik: IU Travnik, 22-23 Maj, 2015, pp. 127-136
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниGarunović N., Papić Z., Bogdanović V., Milošević M.: Behavior of students pedestrians on crosswalk with countdown in comparison with behavior on crosswalk without countdown, 5. Towards a humane city, Novi Sad: Department of Traffic Engeneering, Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, 5-6 Novembar, 2015, pp. 291-297, ISBN 978-86-7892-739-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMitrović Simić J., Bogdanović V.: Motorist yield rate at unsignalized crossings in Novi Sad, 5. Towards a humane city, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 5-6 Novembar, 2015, pp. 283-289, ISBN 978-86-7892-739-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPapić Z., Bogdanović V., Simeunović M., Saulić N.: Peak vehicle lateral acceleration at obstacle evasive manoeuvre, 7. PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology - ICET, Phuket: Prince of Songkla University, 19-20 Jun, 2015, pp. 52-56
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBasarić V., Vujičić A., Tanackov I., Bogdanović V.: The Impact of the Dwelling Size on Trip Generation Rates, 5. Towards a humane city, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, 5-6 Novembar, 2015, pp. 339-345, ISBN 978-86-7892-739-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBogdanović V., Papić Z., Basarić V., Ruškić N.: Traffic Conditions Influence on Critical Headway at Unsignalized Intersections, 7. PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology - ICET, Phuket: Prince of Songkla University, Faculty of Engineering Hat Yai, 19-20 Jun, 2015, pp. 56-59
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBasarić V., Ilić D., Mitrović Simić J., Bogdanović V., Despotović Z., Ruškić N.: Results of "NS Bike" system implementation - a case study, 1. Transport Research Arena, Pariz: The French institute of science and technology for transport, development and networks, 14-17 April, 2014
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMitrović Simić J., Basarić V., Miličić M., Bogdanović V.: Mobility management and travel plans, 5. Modern trends in traffic, logistics and ecology for sustainable development, Travnik: Internacionalni Univerzitet Travnik, 23-24 Maj, 2014, pp. 270-278, ISBN 2232-8807
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBogdanović V., Garunović N., Ruškić N., Ivanović B.: Rastojanje sleđenja vozila prilikom preticanja u realnom saobraćajnom toku, 5. Modern trends in traffic, logistics and ecology for sustainable development, Travnik: Internacionalni univerzitet Travnik u Travniku, 23-24 Maj, 2014, pp. 20-20, ISBN 2232-8807
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSaulić N., Papić Z., Bogdanović V., Ilin V.: Implementation of information technology in parking systems, 16. International Conference DEPENDABILITY AND QUALITY MANAGEMENT ICDQM, Beograd: Istraživački centar DQM, 27-28 Jun, 2013, pp. 443-449, ISBN 978-86-86355-15-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBogdanović V., Ruškić N., Saulić N., Jeftić V.: Determining the Quality of Traffic Conditions on Pedestrian Crossings at Unsignalized Intersections, 3. International Conference DEPENDABILITY AND QUALITY MANAGEMENT ICDQM, Beograd: Research Center DQM, 28-29 Jun, 2012, pp. 369-374, ISBN 978-86-86355-11-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSimeunović M., Simeunović M., Bogdanović V.: Characteristic of moving of transit in mixed traffic flow , 1. International Conference on Traffic and Transport Engineering, Beograd: Scientific Research Center Ltd. Belgrade , 29-30 Novembar, 2012, pp. 253-257, ISBN 978-86-916153-0-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSaulić N., Ruškić N., Bogdanović V., Papić Z., Mitrović Simić J.: Modern technologies for solving parking problems in cities, 1. International Conference on Traffic and Transport Engineering, Beograd: Scientific Research Center Ltd. Belgrade, 29-30 Novembar, 2012, pp. 203-210, ISBN 978-86-916153-0-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниПапић З., Богдановић В., Бачкалић Т.: Прилог утврђивању основних параметара возила неопходних за експертизу судара, 4. Моторна возила и мотори МВМ, Крагујевац: Група "ЗАСТАВА", Машински факултет Крагујевац, 1-3 Октобар, 1998, пп. 283-286, УДК: YУ-98152
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPapić Z., Kostić S., Bogdanović V., Bačkalić T.: An analytical approach to the determination of the impact speed in frontal passenger car collisions, 5. Motauto, Sofia: Union of mechanical engineering, NSICES,...Sofia, Bulgaria, 14-16 Oktobar, 1998, pp. 31-36, ISBN 954-90272-2-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPapić Z., Kostić S., Bogdanović V.: Determination of some vehicle parametars necessary for vehicle crash expertise using impulse-balance method, 6. Motauto, Plovdiv: Union of mechanical engineering, NSICES,...Plovdiv, Bulgaria, 13-15 Oktobar, 1999, ISBN 954-90272-2-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниПапић З., Костић С., Богдановић В.: Аналитичко моделовање поступка утврђивања сударних брзина возила методом равнотеже импулса, 5. Моторна возила и мотори МВМ, Крагујевац: Група "Застава", Машински факултет Крагујевац, 5-7 Октобар, 2000, пп. 173-176, УДК: YУ-00040
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPapić Z., Kostić S., Bogdanović V.: Application of Marquard equations in vehicle crash expertise, 8. Motauto, Varna: Union of mechanical engineering, NSICES,...Varna, Bulgaria, 17-19 Oktobar, 2001, pp. 79-81, ISBN 954-90272-6-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниПапић З., Костић С., Богдановић В.: Захтеви структурних карактеристика аутомобила са аспекта заштите путника приликом судара, 6. Моторна возила и мотори МВМ, Крагујевац: Група "ЗАСТАВА", Машински факултет Крагујевац, 7-9 Октобар, 2002, пп. 173-176, ИСБН 86-80581-43-7, УДК: YУ-02041
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниПапић З., Костић С., Богдановић В., Симеуновић М.: Примена програмског пакета ПЦ-ЦРАСХ у анализама реалних судара возила - специфични проблеми, 21. Наука и моторна возила, Београд: ЈУМВ - Југословенско друштво за моторна возила, 1-3 Октобар, 2007, ИСБН 978-86-80941-31-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниБогдановић В., Симеуновић М., Симеуновић М.: Поступак избора оптималног решења раскрснице, 1. БХ конгрес о цестама, Сарајево: УКИ БХ, Удружење консултаната инжењера Босне и Херцеговине, 27-28 Септембар, 2007, пп. 11-20
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPapić Z., Kostić S., Bogdanović V., Ruškić N.: Analysis of Vehicle Lateral Movement in Overtaking and Lane Change Maneuver, 10. Prevencija saobraćajnih nezgoda na putevima, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 21-22 Oktobar, 2010, pp. 225-233, ISBN 978-86-7892-279-4, UDK: 614.841
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSimeunović M., Bogdanović V., Papić Z.: Application of adaptive control systems to traffic flows on streets network, 13. International Conference DEPENDABILITY AND QUALITY MANAGEMENT ICDQM, Beograd: Istraživački centar za upravljanje kvalitetom i pouzdanošću DQM, 29-30 Jun, 2010, pp. 429-434, ISBN 1451-4966, UDK: 658.56
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBogdanović V., Papić Z., Ruškić N., Simeunović M.: On-street parking influence on urban streets traffic condition quality, 1. Life Cycle Engineering and Management, Beograd: Istraživački centar za upravljanje kvalitetom i pouzdanošću DQM, 29-30 Jun, 2010, pp. 446-451, ISBN 1451-4966, UDK: 658.56
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŽivanić D., Gajić A., Bogdanović V.: Design оf Modern Order Picking Systems, 6. Simpozijum o konstruisanju, oblikovanju i dizajnu – KOD, Palić: Fakultet tehničkih nauka, 29-30 Septembar, 2010, pp. 261-264, ISBN 978-86-7892-278-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBogdanović V., Papić Z., Ruškić N.: Vehicle speed analysis in Novi Sad primary street network, 1. Međunarodna konverencija o upravljanju cestovnom infrastrukturom sa aspekta bezbjednosti, Sarajevo: Udruženje konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine, 15-16 April, 2010, pp. 272-279, ISBN 978-9958-9984-1-6, UDK: 656.1.07/.08:625.7](063)(082)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBogdanović V., Papić Z., Ruškić N., Simeunović M.: Defining the vehicle movement parameters on signalized intersections approaches, 1. CETRA - International Conference on Road and Rail Infrastructure, Opatija: Department of Transportation, Faculty of Civil Engineering, University of Zagreb, 17-18 Maj, 2010, pp. 91-97, ISBN 978-953-6272-38-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPapić Z., Bogdanović V., Ruškić N., Kostić S.: Multibody modeling of characteristic pedestrian positions for traffic accident reconstruction, 23. Nauka i motorna vozila, Beograd: JUMV - Yugoslav Society of Automotive Engineers, 19-21 April, 2011, pp. 1-10, ISBN 978-86-80941-36-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целини***Kostić S., Bogdanović V., Papić Z., Simeunović M.: Imporovemant of parking in cities with new garage system "double spiral"- <u>Nije povezan skup</u><font style="color:#b3b300;">**greska**</font>
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSimeunović M., Simeunović M., Bogdanović V., Papić Z.: Adaptive traffic control, 2. Life Cycle Engineering and Management, Beograd: Research Center DQM, 29-30 Jun, 2011, pp. 215-221, ISBN 978–86–86355–06–5, UDK: 005.96(082) 005.94(082) 005.21.339.137(082) 005.656(082)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBogdanović V., Papić Z., Simeunović M., Ruškić N.: Influence critical gap to quality traffic conditionals at unsignalized intersections, 11. International Conference DEPENDABILITY AND QUALITY MANAGEMENT ICDQM, Beograd, 18-19 Jun, 2008, pp. 408-413, ISBN 1451-4966, UDK: 658.56
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Ђорђевић Т., Богдановић В.: Капацитет путних и уличних укрштања приоритетне раскрснице (нови концепт), Србобран, Факултет техничких наука, 2002, ИСБН 86-80249-47-5, УДК: 625.739
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Капацитет путних и уличних укрштања-приоритетне раскрснице (нови концепт), Факултет техничких наука, Нови Сад, 2002
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаBogdanović V., Papić Z., Ruškić N., Jeftić A.: Vehicle Speed Characteristics at Signalized Intersections Approaches, Suvremeni promet, 2011, Vol. 31, No 3-4, pp. 196-200, ISSN 0351-1898
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаBogdanović V., Papić Z., Ruškić N., Basarić V., Jusufranić J.: Analysis of Traffic Conditions Influence on Capacity of Unsignalized Intersection Approach, Suvremeni promet, 2011, Vol. 31, No 3-4, pp. 257-262, ISSN 0351-1898
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаPapić Z., Bogdanović V., Simeunović M., Jusufranić J.: Investigation of Vehicle Lateral Acceleration Caused by Crash Avoidance During Obstacle Detour, Suvremeni promet, Časopis za pitanja teorije i prakse prometa, Vol.29, Str. 177-308, Zagreb, svibanj/kolovoz 2009., 2011, Vol. 31, No 3-4, pp. 251-256, ISSN 0351-1898, UDK: 531.3.656
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаBogdanović V., Basarić V., Mitrović Simić J., Ruškić N., Papić Z., Saulić N., Garunović N.: The criteria and procedures for instalation of traffic calming devices, Put i saobraćaj, 2018, Vol. 64, No 1, pp. 17-23, ISSN 0478-9733, UDK: 625.7/.8+651.1
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаМитровић Симић Ј., Богдановић В., Басарић В., Саулић Н.: Истраживање карактеристика понашања пешака на несигналисаним пешачким прелазима, Пут и саобраћај, 2017, Вол. 63, Но 1, пп. 13-18, ИССН 0478-9733
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаСимеуновић М., Богдановић В., Симеуновић М.: Историјски развој хоризонталне и вертикалне сигнализације, Пут и саобраћај, 2017, Но 2, пп. 35-41, ИССН 0478-9733, УДК: 625.7/.8+651.1
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаМарић М., Шуљагић Ч., Богдановић В., Рушкић Н.: Бројање путника у јавном превозу употребом РФИД технологије, Пут и саобраћај, 2015, Но 1, пп. 41-45, ИССН 0478-9733, УДК: 625.7/.8+651.1
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаBogdanović V., Garunović N., Ruškić N., Kalamanda G., Vujić M.: Pedestrian movements impacts on level of service at unsignalized intersection, Put i saobraćaj, 2015, Vol. 61, No 3, pp. 43-46, ISSN 0478-9733, UDK: 625.7/.8+651.1
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаМитровић Симић Ј., Богдановић В., Басарић В.: Анализа ступња пропуштања пјешака на несигнализираним пјешачким пријелазима у урбаним срединама, Сувремени промет, 2014, Вол. 34, Но 3-4, пп. 221-225, ИССН 0351-1898, УДК: 656
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаБогдановић В., Саулић Н., Рушкић Н., Ивановић Б., Илин В.: Анализа карактеристика временског интервала слеђења на семафорисаним раскрсницама, Пут и саобраћај, 2013, Вол. 1, пп. 19-24, ИССН 0478-9733, УДК: 625.7/.8+651.1
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаBasarić V., Bogdanović V., Jovanovikj-Martins N.: Transport models as important tools for creating SUMP, Put i saobraćaj, 2013, No 4/2013, pp. 15-21, ISSN 0478-9733
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаSimeunović M., Simeunović M., Bogdanović V., Papić Z., Pitka P.: The application of a five-regime model in adaptive traffic control, Tehnics Tehnologies Education Management / TTEM, 2013, Vol. 8, No 1.2/3, pp. 222-228, ISSN 1840-1503
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаБогдановић В., Рушкић Н., Саулић Н.: Анализа капацитета полукружних окретања, Пут и саобраћај, 2012, Но 4, пп. 17-21, ИССН 0478-9733, УДК: 625.7/.8+651.1
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаBogdanović V., Papić Z., Ruškić N., Jeftić A.: Vehicle Speed Characteristics at Signalized Intersections Approaches, Suvremeni promet, 2011, Vol. 31, No 3-4, pp. 196-200, ISSN 0351-1898
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаBogdanović V., Papić Z., Ruškić N., Basarić V., Jusufranić J.: Analysis of Traffic Conditions Influence on Capacity of Unsignalized Intersection Approach, Suvremeni promet, 2011, Vol. 31, No 3-4, pp. 257-262, ISSN 0351-1898
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаPapić Z., Bogdanović V., Simeunović M., Jusufranić J.: Investigation of Vehicle Lateral Acceleration Caused by Crash Avoidance During Obstacle Detour, Suvremeni promet, 2011, Vol. 31, No 3-4, pp. 251-256, ISSN 0351-1898, UDK: 531.3.656
(М52) Рад у часопису националног значаја**Кузовић Љ., Албрехт И., Главић Д., Богдановић В., Алексић Б.: Достигнути саобраћајни токови на постојећим путевима дуж коридора неизграђених аутопутева утврђених просторним планом Републике Србије- &лт;у&гт;Није повезан часопис&лт;/у&гт;&лт;фонт стyле="цолор:#б3б300;"&гт;**греска**&лт;/фонт&гт; , УДК: 625.7/8+651.1
(М52) Рад у часопису националног значајаКузовиц Љ., Главиц Д., Богдановић В.: Дефинисање сценарија за вредновање етапне или фазне реализације пројеката аутопутева у случајевима када трасе пројектованог аутопута и постојећег пута нису на блиском растојању , Пут и саобраћај, 2006, Но 1, пп. 4-11, ИССН 0478-9733, УДК: 625.7/8+651.1
(М52) Рад у часопису националног значајаБогдановић В., Јефтић А., Симеуновић М.: Истраживање карактеристика временског интервала слеђења возила на приоритетним раскрсницама, Пут и саобраћај, 2009, Но 4, пп. 52-56, ИССН 0478-9733, УДК: 625.7/8+651.1
(М52) Рад у часопису националног значајаSimeunović M., Simeunović M., Bogdanović V., Papić Z., Pitka P.: The application of a five-regime model in adaptive traffic control, Tehnics Tehnologies Education Management / TTEM, 2013, Vol. 8, No 1, pp. 222-228, ISSN 1840-1503
(М52) Рад у часопису националног значајаБогдановић В., Јефтић А., Лековић М.: Истраживање карактеристика временског интервала слеђења возила на приоритетним раскрсницама, Пут и саобраћај, 2009, Но 4, пп. 52-56, ИССН 0478-9733, УДК: 625.7/8 651.1
(М52) Рад у часопису националног значајаPapić Z., Raković M., Bogdanović V., Vasiljević V.: Analyze of changes in exterior dimensions of cars during collission with fixed barriers, Mobility
(М52) Рад у часопису националног значајаЂорђевић Т., Богдановић В., Папић З.: Анализа мера за повећање нивоа услуге на сигналисаним раскрсницама, Техника - Саобраћај, 1999, Но 4, пп. 145-146, ИССН 0558-6208, УДК: 656(062.2)(497.1)
(М52) Рад у часопису националног значајаПапић З., Костић С., Богдановић В.: Модификација графо-аналитичке методе за утврђивање сударних брзина аутомобила, Вјештак, 2000, Но 1, пп. 65-68, ИССН 1450-9717, УДК: 347.948
(М52) Рад у часопису националног значајаКузовиц Љ., Главиц Д., Богдановић В.: Дефинисање сценарија за вредновање етапне или фазне реализације пројеката аутопутева у случајевима када трасе пројектованог аутопута и постојећег пута нису на блиском растојању , Пут и саобраћај, 2006, Но 1, пп. 4-11, ИССН 0478-9733, УДК: 625.7/8 651.1
(М52) Рад у часопису националног значајаКузовић Љ., Албрехт И., Главић Д., Богдановић В., Алексић Б.: Достигнути саобраћајни токови на постојећим путевима дуж коридора неизграђених аутопутева утврђених просторним планом Републике Србије, УДК: 625.7/8 651.1
(М52) Рад у часопису националног значајаБогдановић В., Папић З., Рушкић Н.: Анализа интензитета бочног убрзања возила приликом претицања и престројавања, Техника - Саобраћај, 2010, Вол. 3, пп. 111-118, ИССН 0558-6208, УДК: 62(062.2)(497.1)
(М52) Рад у часопису националног значајаРаковић М., Папић З., Богдановић В., Васиљевић В.: Анализа судара између путничких аутомобила и бицикала, Вјештак, 2000, Но 1, пп. 45-49, ИССН 1450-9717, УДК: 347.948
(М52) Рад у часопису националног значајаPapić Z., Raković M., Bogdanović V., Vasiljević V.: Analyze of changes in exterior dimensions of cars during collission with fixed barriers, Mobility and Vehicle Mechanics, 1997, Vol. 23, No 1, pp. 38-44, ISSN 1450-5304, UDK: 629.114.6
(М61) Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целиниКостић С., Папић З., Богдановић В., Саулић Н.: Анализа радњи у саобраћају које доводе до опасне ситуације, XИ Симпозијум "Анализа сложених саобраћајних незгода и преваре у осигурању", 7. Саветовање на тему саобраћајне незгоде, Златибор, 10-12 Мај, 2012, ИСБН 978-86-7395-299-4
(М61) Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целини***Богдановић В., Рушкић Н., Дробњаковић Д.: Улога и значај путног прваца Е761 на његовој укупној дужини- &лт;у&гт;Није повезан скуп&лт;/у&гт;&лт;фонт стyле="цолор:#цц0000;"&гт;**греска**&лт;/фонт&гт;
(М61) Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целини***Костић С., Богдановић В., Папић З., Рушкић Н.: Карактеристике саобраћајних незгода са учешћем транспортних састава, XИ Симпозијум "Анализа сложених саобраћајних незгода и преваре у осигурању"- &лт;у&гт;Није повезан скуп&лт;/у&гт;&лт;фонт стyле="цолор:#цц0000;"&гт;**греска**&лт;/фонт&гт;
(М61) Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целиниЂорђевић Т., Богдановић В.: Анализа капацитета као саставни део процеса регулисања на приоритетним раскрсницама, 4. Саветовање о техникама регулисања саобраћаја ТЕС, Сомбор, 23-25 Април, 2000
(М61) Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целиниПапић З., Костић С., Богдановић В.: Избегавање налета на препреку бочним измицањем - нови приступ, X Симпозијум, Златибор, 10. Анализа сложених саобраћајних незгода и преваре у осигурању, Златибор, 17-19 Новембар, 2011
(М62) Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у изводуБасарић В., Богдановић В., Врачаревић Р., Митровић Симић Ј., Ђорић В., Јовић Ј.: Аерозагађење у функцији параметара саобраћаја, коришћења земљишта и метеоролошких услова, 1. Научни скуп ЕнвироСциенце, Нови Сад: Градска управа за заштиту животне средине, 26-27 Септембар, 2012, пп. 4-5, ИСБН 978-86-910591-4-9
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниБогдановић В., Папић З., Рушкић Н., Драгић Д.: Емпиријске вредности успорења у зависности од нагиба пута, 12. Саветовање на тему саобраћајне незгоде, Златибор: Агенција Еxперт, 18-20 Мај, 2017, пп. 268-276, ИСБН 978-85-86931-14-6
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниБогдановић В., Папић З., Рушкић Н., Милошевић М., Драгић Д.: Регулисање саобраћаја на кружним раскрсницама, 11. Саветовање на тему саобраћајне незгоде, Златибор: Агенција ЕXПЕРТ, 19-21 Мај, 2016, пп. 189-196, ИСБН 978-86-86931-13-9
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниПапић З., Богдановић В., Штетин Г., Саулић Н.: Испитивање оштећења на возилима тродимензионалним моделовањем, 11. Саветовање на тему саобраћајне незгоде, Златибор: Агенција ЕXПЕРТ, 19-21 Мај, 2016, пп. 348-356, ИСБН 78-86-86931-13-9
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниПапић З., Богдановић В., Саулић Н., Штетин Г.: Слетање возила са коловоза са превртањем као предмет вештачења, 10. Саветовање на тему саобраћајне незгоде, Златибор: ИПЈ, 14-16 Мај, 2015, пп. 305-315, ИСБН 978-86-86931-12-2
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниБогдановић В., Папић З., Рушкић Н., Саулић Н.: Примена видео записа у анализи саобраћајних незгода, 9. Саветовање на тему саобраћајне незгоде, Златибор: ИПЈ, 15-17 Мај, 2014, пп. 261-272, ИСБН 978-86-86931-10-8
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниПапић З., Богдановић В., Симеуновић М., Саулић Н.: Неке од дилема у вези кочења и трагова кочења возила, 9. Саветовање на тему саобраћајне незгоде, Златибор: ИПЈ, 15-17 Мај, 2014, пп. 577-587, ИСБН 978-86-86931-10-8
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниБогдановић В., Рушкић Н., Папић З., Саулић Н.: Анализа приоритета кретања возила на нестандардној несигналисаној раскрсници, 8. Саветовање на тему саобраћајне незгоде, Златибор: Агенција Експерт, 9-11 Мај, 2013, пп. 119-128, УДК: 656.1.08(082)(0.034.2)
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниКостић С., Богдановић В., Папић З., Рушкић Н.: Процес настанка саобраћајне незгоде у садејству узрока - грешака и околности , 6. Саветовање на тему саобраћајне незгоде, Златибор, 27-29 Април, 2011
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниБогдановић В., Папић З., Рушкић Н., Јефтић А.: Поступак прорачуна капацитеа полукружних окретања (У-турнс), 3. Транспорт и логистика - Европске перспективе, Травник: Интернационални универзитет Травник, 31-1 Мај, 2012, пп. 89-98
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниБачкалић Т., Васиљевић В., Богдановић В.: Аутоматска идентификација опасних материја у ТПС процесима и интегрисање у информациони систем, 3. Ризик технолошких система и животна средина, Ниш, 1-2 Октобар, 1997
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниВасиљевић В., Гајић В., Николичић С., Богдановић В., Папић З., Бачкалић Т.: Аутоматска идентификација у протоку материјала и повезивање са токовима информација, 1. Индустријско инжењерство, Београд: Машински факултет , 7-9 Новембар, 1996, пп. 271-273
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниКостић С., Беочанин М., Богдановић В.: Карактеристике развоја обуке возача у Југославији од 1965.-1995. године са предлогом мера за њено унапређење, 3. Превенција саобраћајних незгода на путевима, Нови Сад: Факултет техничких наука, Институт за саобраћај, 13-14 Септембар, 1996, пп. 145-151, УДК: 656.13
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниЂорђевић Т., Богдановић В.: Типови путних укрштања и регулисања саобраћаја као фактори безбедности, 3. Превенција саобраћајних незгода на путевима, Нови Сад: Факултет техничких наука, 13-14 Септембар, 1996
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниКостић С., Папић З., Богдановић В., Гладовић П., Симеуновић М.: Узроци и грешке код саобраћајних незгода -нови приступ у њиховој систематизацији, 6. Саветовање на тему саобраћајне незгоде, Златибор, 27-29 Април, 2011, пп. 405-412, ИСБН 978-86-6041-060-5
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниПапић З., Богдановић В., Костић С., Рушкић Н.: Значај фотограметријске ректификације у истраживању саобраћајних незгода, 6. Саветовање на тему саобраћајне незгоде, Златибор: ИПЈ, 27-29 Април, 2011, пп. 69-76, ИСБН 978-86-6041-060-5
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниБогдановић В., Папић З., Рушкић Н., Којић Р.: Анализа утицаја изградње обилазнице око Брчког на околину, 2. Екологија и саобраћај, Травник: Интернационални универзитет Травник, 2-3 Јун, 2011, пп. 275-283, ИСБН 2232-8807
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниБогдановић В., Рушкић Н., Којић Р.: Анализа утицаја величине саобраћајног тока на концентрацију сумпор-диоксида и угљен-моноксида у Брчком, 2. Екологија и саобраћај, Травник: Интернационални универзитет Травник, 2-3 Јун, 2011, пп. 402-411, ИСБН 2232-8807
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниКостић С., Богдановић В., Папић З., Симеуновић М.: Узроци и грешке код саобраћајних незгода - нови приступ у њиховој систематизациј, , 6. Саветовање на тему саобраћајне незгоде, Златибор, 27-29 Април, 2011
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниБогдановић В., Папић З., Стаменковић М., Рушкић Н.: Поступак утврђивања брзине саобраћајног тока на уличној мрежи, 9. Превенција саобраћајних незгода на путевима, Нови Сад: Факултет техничких наука, Департман за саобраћај, 23-24 Октобар, 2008, пп. 443-447, УДК: 656.08
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниПапић З., Богдановић В., Рушкић Н.: Значај компјутерске визуелизације саобраћајне незгоде у судском поступку, 9. Превенција саобраћајних незгода на путевима, Нови Сад: Факултет техничких наука, Департман за саобраћај, 23-24 Октобар, 2008, пп. 247-252, УДК: 629.3.016.5
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниПапић З., Симеуновић М., Богдановић В., Костић С.: Испитивање поузданости примене кочног коефицијента за утврђивање брзине кретања возила, 7. Превенција саобраћајних незгода на путевима, Нови Сад: Факултет техничких наука, Институт за саобраћај, 14-15 Октобар, 2004, пп. 69-75, УДК: 629.027
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниБогдановић В., Папић З., Рушкић Н.: Анализа саобраћајних незгода типа Јацккнифинг, 5. Саветовање на тему саобраћајне незгоде, Златибор: АМСС Агенција доо, 20-22 Мај, 2010, пп. 20-25, ИСБН 978-86-7514-040-5
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниПапић З., Костић С., Богдановић В.: Анализа интензитета бочног убрзања возила приликом избегавања налета на препреку измицањем, 5. Саветовање на тему саобраћајне незгоде, Златибор: АМСС Агенција доо, 20-22 Мај, 2010, пп. 37-44, ИСБН 978-86-7514-040-5
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниБогдановић В., Папић З., Симеуновић М., Питка П.: Информациони систем за праћење и управљање транспортом "ИСПУТ", 1. Транспорт и савремени услови пословања, Травник: Факултет за привредну и техничку логистику, 27-28 Мај, 2010, пп. 277-283, ИСБН 978-9958-640-06-3, УДК: 658.7(075.8)
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниБогдановић В., Костић С., Папић З., Рушкић Н.: Поступак утврђивања опасне саобраћајне ситуације на приоритетним раскрсницама, 9. Опасна ситуација и веродостојност настанка саобраћајне незгоде (преваре у осигурању), Златибор: Саобраћајни факултет, 19-20 Новембар, 2010, пп. 65-75
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниПапић З., Костић С., Богдановић В., Рушкић Н.: Колизија возила у претицању са возилом у левом скретању, 9. Опасна ситуација и веродостојност настанка саобраћајне незгоде (преваре у осигурању), Златибор: Саобраћајни факултет, 19-20 Новембар, 2010, пп. 217-226
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниСимеуновић М., Богдановић В., Папић З., Николић Д.: Методски поступак упоредне анализе крстастих и кружних раскрсница, 4. Саветовање о техникама регулисања саобраћаја ТЕС, Сомбор: Катреса, СИТСВЈ, Форум, 23-25 Април, 2000, пп. 107-116, ИСБН 7395-085-6
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниБогдановић В., Папић З., Бачкалић Т., Симеуновић М.: Моделирање рада сигналисане раскрснице, 4. Саветовање о техникама регулисања саобраћаја ТЕС, Сомбор: Катреса, СИТСВЈ, Форум, 23-25 Април, 2000, пп. 186-193, ИСБН 7395-085-6
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниПапић З., Богдановић В., Симеуновић М., Милић Д.: Утврђивање уобичајених режима кретања возила на раскрсницама, 5. Превенција саобраћајних незгода на путевима, Нови Сад: Факултет техничких наука, Институт за саобраћај, 12-13 Октобар, 2000, пп. 57-62, УДК: 656.11
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниВасиљевић В., Богдановић В., Папић З.: Анализа вредности саобраћајне незгоде са материјалном штетом, 4. Превенција саобраћајних незгода на путевима, Нови Сад: Факултет техничких наука, Институт за саобраћај, 15-16 Октобар, 1998, пп. 57-62, УДК: 656.086
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниКостић С., Папић З., Богдановић В.: Унапређење увиђаја са аспекта искустава вештачења као једна од основа дефинисања доминантних узрока саобраћајних незгода и њихове превенције, 4. Превенција саобраћајних незгода на путевима, Нови Сад: Факултет техничких наука, Институт за саобраћај, 15-16 Октобар, 1998, пп. 435-439, УДК: 347.947
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниБогдановић В., Папић З., Симеуновић М., Јовановић Д.: Утицај мера за побољшање нивоа услуге на сигналисаним раскрсницама на животну средину, 4. Пут и животна средина, Тара: Институт за путаве А.Д.-Београд, Грађевински факултет-Београд, Друштво за путеве Србије, 14-16 Јун, 2006, пп. 143-146
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниБогдановић В., Папић З., Квргић Н., Квргић С.: Утицај стања коловоза на брзину кретања возила, 8. Превенција саобраћајних незгода на путевима, Нови Сад: Факултет техничких наука, Департман за саобраћај, 14-16 Јун, 2006
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини***Кузовић Љ., Главић Д., Пешић Д., Богдановић В., Алексић Б.: Општи приступ у дефинисању основних показатеља и критеријума за поређење варијантних коридора аутопута на делу Пожега - Бољари- &лт;у&гт;Није повезан скуп&лт;/у&гт;&лт;фонт стyле="цолор:#б3б300;"&гт;**греска**&лт;/фонт&гт; , УДК: 625.711.1 (497.11+497.16)(082),7.1
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниПапић З., Богдановић В., Костић С., Симеуновић М.: Анализа интензитета успорења возила без употребе радне кочнице, 8. Превенција саобраћајних незгода на путевима, Нови Сад: Факултет техничких наука, Департман за саобраћај, 14-16 Јун, 2006, пп. 223-228, УДК: 629.017
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниБогдановић В., Папић З., Симеуновић М.: Утицај капацитета споредног прилаза приоритетне раскрснице на безбедност саобраћаја, 6. Превенција саобраћајних незгода на путевима, Нови Сад: ФАкултет техничких наука, Институт за саобраћај, 10-11 Октобар, 2002, пп. 83-89, УДК: 625.712.1
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниЂурђевић Б., Богдановић В.: Тунел испод средишњег дела Фрушке Горе и његов утицај на друмски саобраћај, 10. Савремена грађевинска пракса, Нови Сад: Факултет техничких наука, 2-3 Април, 2009, пп. 85-105, ИСБН 978-86-7892-158-2
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниKuzović Lj., Lajšić Đ., Glavić D., Ostojić R., Bogdanović V.: Determination of balanced ratio's between investment in road maintenance and investment in development of national roads in limited financial resources conditions, 2. BH Congress on roads, Sarajevo: UKI Bosne i Hercegovine, 24-25 Septembar, 2009
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниБогдановић В., Папић З., Рушкић Н.: Карактеристике делимичних чеоних налета на пешаке, 8. Симпозијум Судар возила и пешака, Врњачка Бања: Траффиц сафетy гроуп Д.О.О. , 5-7 Октобар, 2009, пп. 177-190
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниПапић З., Стојиљковић Г., Богдановић В.: Анализа саобраћајних незгода типа гажење пешака, 8. Симпозијум Судар возила и пешака, Врњачка Бања: Траффиц сафетy гроуп Д.О.О., 5-7 Октобар, 2009, пп. 191-204
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниБогдановић В., Папић З., Рушкић Н., Симеуновић М.: Дефинисање параметара потребних за анализу судара на приоритетним раскрсницама, 7. Симпозијум о саобраћајно техничком вештачењу и процени штете, Врњачка Бања: Траффиц сафетy гроуп Д.О.О., 25-28 Фебруар, 2009, пп. 369-382
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниПапић З., Богдановић В., Костић С., Рушкић Н.: Примена рачунарских програма у експертизама налета возила на пешаке - упоредна анализа, 7. Симпозијум о саобраћајно техничком вештачењу и процени штете, Врњачка Бања: Траффиц сафетy гроуп Д.О.О., 25-28 Фебруар, 2009, пп. 383-400
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниБогдановић В., Папић З., Рушкић Н.: Дефинисање параметара кретања возила на раскрсницама за потребе експертиза саобраћајних незгода, 4. Саветовање на тему саобраћајне незгоде, Златибор: Агенција "Еxперт", 21 Мај, 2009, пп. 289-296
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниБогдановић В., Папић З., Рушкић Н., Симеуновић М.: Анализа временске неравномерности протока возила на раскрсницама за потребе управљања саобраћајем, 2. Савремене тенденције унапређења саобраћаја у градовима, Нови Сад: Факултет техничких наука, Департман за саобраћај, 2009, пп. 233-238, ИСБН 978-86-7892-222-0, УДК: 625.746.5
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниБогдановић В., Јефтић А., Симеуновић М.: Анализа параметара из савремених методских поступака за прорачун капацитета и нивоа услуге несигналисаних раскрсница у нашим условима, 2. Нови хоризонти саобраћаја и комуникација, Добој: Саобраћајни факултет Добој, 20-21 Новембар, 2009, пп. 147-150, ИСБН 978-99955-36-18-3, УДК: 656.1(082)
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниПапић З., Богдановић В., Костић С.: Неки аспекти употребе програмског пакета ПЦ црасх у анализи судара возила, 3. Саобраћај за нови миленијум, Бања Лука: ЕИБ Интернатионале - Центар за моторна возила, 20-21 Септембар, 2007, пп. 307-315
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниБогдановић В., Симеуновић М., Симеуновић М.: Анализа режима кретања возила на прилазима раскрсница, 3. Саобраћај за нови миленијум, Бања Лука: ЕИБ ИНТЕРНАТИОНАЛЕ-Центар за моторна возила, 20-21 Септембар, 2007, пп. 117-124
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниБогдановић В., Симеуновић М., Симеуновић М.: Примена петорежимског модела за адаптивно управљање саобраћајем, 1. Савремене тенденције унапређења саобраћаја у градовима, Нови Сад: ФТН, 18-19 Октобар, 2007, пп. 55-63, ИСБН 978-86-7892-083-7, УДК: 625.746.5
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниБогдановић В., Симеуновић М., Бачкалић С.: Положај правца Београд - Јужни Јадран и оправданост његовог укључивања у мрежу Паневропских милтимодалних коридора, 3. Аутопут Београд - Јужни Јадран, Ивањица, 23-24 Новембар, 2007
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниКостић С., Богдановић В., Папић З., Симеуновић М.: Научно стручни приступ формирању налаза и мишљења вештака, 3. Саветовање на тему саобраћајне незгоде, Златибор: Агенција "Еxперт, 14-16 Јун, 2007, пп. 220-227
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниКостић С., Богдановић В., Папић З., Симеуновић М.: Реконструкције специфичних судара возила применом програмског пакета ПЦ Црасх, 3. Саветовање на тему саобраћајне незгоде, Златибор: Агенција "Еxперт", 14-16 Јун, 2007, пп. 95-104
(М64) Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводуКостић С., Папић З., Богдановић В.: Нови систем јавних гаража "Двострука спирала", 5. Саветовање о техникама регулисања саобраћаја ТЕС, Сомбор: КАТРЕСА, СИТСВЈ, ФОРУМ, 11-13 Април, 2002
(М64) Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводуБогдановић В., Симеуновић М., Папић З., Костић С.: Критеријуми за вредновање мера које се предузимају приликом реконструкције сигналисане раскрснице, 5. Саветовање о техникама регулисања саобраћаја ТЕС, Сомбор: КАТРЕСА, СИТСВЈ, ФОРУМ, 11-13 Април, 2002
(М64) Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводуЈовановић Д., Богдановић В., Папић З., Симеуновић М.: Приоритети примене опреме ИТС-а са аспекта безбедности саобраћаја, 7. Саветовање о техникама регулисања саобраћаја ТЕС, Сомбор: КАТРЕСА, СИТСВЈ, ФОРУМ, 10-13 Март, 2006
(М64) Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводуБогдановић В., Папић З., Симеуновић М., Јовановић Д.: Утицај уличног паркирања на капацитет градских саобраћајница, 7. Саветовање о техникама регулисања саобраћаја ТЕС, Сомбор: КАТРЕСА, СИТСВЈ, ФОРУМ, 10-13 Март, 2006
(М64) Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводуБогдановић В., Рушкић Н., Папић З.: Анализа могућности примене система видео детекције на раскрсницама у Новом Саду, 9. Саветовање о техникама регулисања саобраћаја ТЕС, Суботица: Саобраћајни факултет, 12-14 Мај, 2010, пп. 233-235, ИСБН 978-86-7395-263-5
(М64) Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводуБогдановић В., Рушкић Н., Симеуновић М., Радојковић М.: Дефинисање параметара кретања возила на прилазима сигналисаних раскрсница, 8. Саветовање о техникама регулисања саобраћаја ТЕС, Сомбор: Саобраћајни факултет, 9-10 Октобар, 2008, пп. 14-15, ИСБН 918-86-7395-249-9
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаБогдановић В.: Прилог проучавању капацитета и нивоа услуге на трокраким и кржуним приоритетним раскрсницама по новом концепту , Нови Сад, Факултет техничких наука Нови Сад, 2005
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаПрилог проучавању капацитета и нивоа услуге на трокраким и кружним приоритетним раскрсницама по новом концепту
(М72) Одбрањен магистарски радПрилог дефинисању релевантних параметара саобраћајног тока за потребе вредновања реконструкције сигналисаних раскрсница
(М72) Одбрањен магистарски радБогдановић В.: Прилог дефинисању релевантних параметара саобраћајног тока за потребе вредновања реконструкције сигналисаних раскрсница , Нови Сад, Факултет техничких наука Нови Сад, 1998
(М83) Ново лабораторијско постројење, ново експериментално постројење, нови технолошки поступакРушкић Н., Богдановић В., Басарић В., Миличић М., Танацков И., Гаруновић Н.: Модел прорачуна капацитета четворокраких нестандардних несигналисаних раскрсница, 2015
(М83) Ново лабораторијско постројење, ново експериментално постројење, нови технолошки поступакРушкић Н., Богдановић В., Басарић В., Миличић М., Гаруновић Н.: Модел прорачуна капацитета трокраких нестандардних несигналисаних раскрсница, 2015
(М83) Ново лабораторијско постројење, ново експериментално постројење, нови технолошки поступакБогдановић В., Рушкић Н., Басарић В., Главић Д., Ивановић Б., Гаруновић Н.: Модел прорачуна дужине претицајне прегледности, 2015
(М83) Ново лабораторијско постројење, ново експериментално постројење, нови технолошки поступакБогдановић В., Рушкић Н., Миличић М., Папић З., Гаруновић Н.: Модел управљања саобраћајем на уличној мрежи у окружењу пешачке зоне , 2015
(М83) Ново лабораторијско постројење, ново експериментално постројење, нови технолошки поступакМиличић М., Богдановић В., Басарић В., Рушкић Н., Шкиљаица И., Савковић Т.: Модел за процену прихода методом узорка за транспортна предузећа, 2015
(М83) Ново лабораторијско постројење, ново експериментално постројење, нови технолошки поступакМиличић М., Богдановић В., Басарић В., Атанасковић П., Рушкић Н., Шкиљаица И.: Модел за побољшање ефикасности транспортних предузећа, 2015
(М83) Ново лабораторијско постројење, ново експериментално постројење, нови технолошки поступакБасарић В., Ђорић В., Богдановић В., Јевђенић А., Рушкић Н., Миличић М.: Модел симулације ефеката примене мера саобраћајне политике, 2015
(М83) Ново лабораторијско постројење, ново експериментално постројење, нови технолошки поступакБасарић В., Јовић Ј., Богдановић В., Рушкић Н., Миличић М., Митровић Симић Ј.: Модел циљане (дириговане) видовне расподеле, 2015
(М84) Битно побољшан постојећи производ или технологијаВрачаревић Р., Богдановић В., Папић З., Симеуновић М., Симеуновић М., Радојковић М., Рушкић Н.: Студија стационарног саобраћаја Ужица, 2009
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Симеуновић М., Богдановић В., Папић З., Симеуновић М., Радојковић М., Питка П.: Транспортни модел, 2010
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Симеуновић М., Гладовић П., Богдановић В., Папић З.: Информациони систем за праћење и управљање транспортом "ИСПУТ", 2010
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Симеуновић М., Гладовић П., Богдановић В., Папић З., Симеуновић М., Радојковић М.: Модел организације система јавног превоза путника, 2010
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Симеуновић М., Гладовић П., Богдановић В., Папић З., Симеуновић М., Радојковић М.: Модел финансирања јавног превоза путника у функцији квалитета услуге, 2010
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Симеуновић М., Богдановић В., Папић З., Питка П., Рушкић Н.: Техничко решење саобраћајног чвора, 2010
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Симеуновић М., Богдановић В., Папић З., Симеуновић М., Радојковић М., Питка П.: Модел за оцену финансијских показатеља у претходним студијама оправданости изградње паркинг гаража, 2010
(У01) Основни уџбеник за наставни предметТеорија саобраћајног тока, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2004.
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорПланирање, регулисање и безбедност саобраћајаУниверзитет у Новом Саду07.06.2017.
Ванредни професорПланирање, регулисање и безбедност саобраћајаФакултет техничких наука07.06.2012.
ДоцентСаобраћајни системиФакултет техничких наука19.05.2011.
ДоцентСаобраћајни системиФакултет техничких наука09.09.2010.
ДоцентСаобраћајни системиФакултет техничких наука03.11.2005.
Асистент - стари називСаобраћајни системиФакултет техничких наука10.09.1998.
Асистент приправникСаобраћајни системиФакултет техничких наука10.02.1993.