проф. др Гордан Стојић


Недостаје слика

др Гордан Стојић

Редовни професор


Телефон021/485-2489
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКабинет 406

1. НАУЧНО ПОЉЕ ИСТРАЖИВАЊА: • Моделирање технологије и капацитета у саобраћају и транспорту; • Савремене технологије транспорта; • Организација колских токова; • Симулација одвијања саобраћајних и транспортних процеса; • Пројектовање информационих система. 2. КРЕТАЊЕ У ПРОФЕСИНАЛНОМ РАДУ: • Средња школа за железнички и ПТТ саобраћај „Владо Тасевски“, Скопље (1996.-2007. године) као наставник; • Технички факултет у Битољу, Универзитет „Св. Климент Охридски“, Битољ, (2000.-2007.године) као млађи асистент, хонорарно ангажован; • Министарство транспорта и веза у Р. Македонији, 2003. – 2005. год. као Саветник у Кабинету Заменика Министра транспорта за реформе и реструктурирање железнице и израде законских и подзаконских аката; • Департман за саобраћај, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, од 2007. год. као асистент; • Департман за саобраћај, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, од 2009. год. као предавач струковних студија. 3. ЗАВРШЕНЕ ОБУКЕ: • Семинар он Еуропеан Раилwаy Интероперабилитy (25, 26.01.’05, Wарсава, Поланд, Еуропеан Цоммиссион); • Педагошка доквалификација на Педагошком факултету у Скопљу из предмета: Методика наставе, Психологија и Педагогија, просечна оцена 10,00; • „Израда испитних програма и испитних задатака на изборним стручним предметима за Државну матуру; (21. и 22.06.05 год., Скопје, организатор Биро за развој образовања); 4. НАГРАДЕ: • Трећа награда за најбоље стручне и научно-истраживачке радове поводом Дана Универзитета у Београду, у 1994/95 години; • награда Фонда "Дипл. инг. Миодраг Селић, виши саветник Генералне дирекције Југословенских железница у пензији", за изузетан успех током студија на Одсеку за железнички саобраћај и транспорт Саобраћајног факултета у Београду. Руководиоц израде наставног плана и наставних програма за нови образовни профил Техничар за транспорт и шпедицију у Републици Македонији у периоду 2004. – 2007. год

Редовни професор
21.01.2021.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Доцент21.01.2011.01.01.2016.Департман за саобраћај
Асистент са докторатом04.09.2010.01.01.2011.Департман за саобраћај
Асистент са магистратуром01.01.2008.01.08.2010.Департман за саобраћај
Ванредни професор21.01.2016.Катедра за технологије транспортно-логистичких система
Назив функцијеОдОрганизациона јединица
Шеф катедре01.10.2021.Катедра за технологије транспортно-логистичких система
Не постоје историјски подаци о функцијама запосленог.
НазивУ Установи
Моделирање технологије и капацитета станице Инђија

Диплома

Саобраћајно инжењерство

Саобраћајни факултет

1996

Оптимизација рада техничких теретних станица са посебним освртом на увођење нових технологија и моделирање технолошких процеса

Магистратура

Саобраћајно инжењерство

Саобраћајни факултет

2003

Развој модела за вредновање начина управљања железничком инфрастуктуром

Докторат

Саобраћајно инжењерство

Факултет техничких наука

2010

Критеријум продукцијеОпис
(М21) Рад у врхунском међународном часописуStojić N., Pucarević M., Stojić G.: Railway transportation as a source of soil pollution, Transportation Research Part D: Transport and Environment, 2017, Vol. 57, pp. 124-129, ISSN 1361-9209, UDK: https://doi.org/10.1016/j.trd.2017.09.024
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуStojić G., Mladenović D., Prentkovskis O., Vesković S.: A Novel Model for Determining Public Service Compensation in Integrated Public Transport Systems, Sustainability, 2018, Vol. 10, No 2969, pp. 1-20, ISSN 2071-1050
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуStević Ž., Pamučar D., Vasiljević M., Stojić G., Korica S.: Novel Integrated Multi-Criteria Model for Supplier Selection: Case Study Construction Company, Symmetry, 2017, Vol. 9, No 279, pp. 1-34, ISSN 2073-8994
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуStojić G.: Using Fuzzy Logic for Evaluating the Level of Countries’ (Regions’) Economic Development, Panoeconomicus, 2012, Vol. 59, No 3, pp. 293-310, ISSN 1452-595X, UDK: doi:10.2298/PAN1203293S
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуTepić J., Tanackov I., Stojić G.: Ancient Logistic - Historical Timeline and Etimology, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2011, Vol. 18, No 3, ISSN 1330-3651
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуVesković S., Tepić J., Ivić M., Stojić G., Milinković S.: Model for Predicting the Frequency of Broken Rails, METALURGIJA, 2012, Vol. 51, No 2, UDK: 621.824:621.886.6:621.887=111
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуVesković S., Đorđević Ž., Stojić G., Tepić J., Tanackov I.: Necessity and Effects of Dynamic Systems for Raailway Wheel Defect Detection, METALURGIJA, 2012, Vol. 51, No 2, UDK: 621.824:621.886.6:621.887=111
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуTepić J., Todić V., Tanackov I., Lukić D., Stojić G., Sremac S.: Modular System Design for Plastic Euro Pallets, Metalurgija, 2012, Vol. 51, No 2, pp. 241-244, ISSN 0543-5846, UDK: 621.824:621.886.6:621.887=111
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуSremac S., Tepić J., Tanackov I., Stojić G., Mladenović S., Matić B.: Procurement model for copper and polymer electrical products, Metalurgija, 2013, Vol. 52, No 4, pp. 501-504, ISSN 0543-5846, UDK: 669.3:678.7:621.319 = 111
(М23) Рад у међународном часописуTepić, J., Tanackov, I., Stojić, G.: Ancient Logistics – Historical Timeline and Etimology, Technical Gazette (IF=0,083), Scientific-professional Journal of Technical Faculties of University in Osijek, Vol. 18 No. 3, September 2011, pp. 379-384, ISSN 1330-3651
(М23) Рад у међународном часописуDimanoski, K., Stojić, G., Vesković, S., Tanackov, I.: Model for Dimensioning Technology and Capacity of Border Railway Stations, Promet – Traffic&Transportation (IF=0,177), Vol. 24, No. 5, 2012, pp. 371-379, ISSN: 1848-4069
(М23) Рад у међународном часописуStojić, G., Vesković, S., Tanackov, I., Milinković, S.: Model for Railway Infrastructure Management Organization, Promet – Traffic&Transportation (IF=0,177), Vol. 24, No. 2, 2012, pp. 99-107, ISSN: 1848-4069
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомStević Ž., Tanackov I., Vasiljević M., Novarlić B., Stojić G.: An integrated fuzzy AHP and TOPSIS model for supplier evaluation, Serbian Journal of Management: an International Journal for Theory and Practice of Management Science, 2016, Vol. 11, No 1, pp. 15-27, ISSN 1452-4864
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниTanackov, I. Tepić, J., Kostelac, M., Stojić, G., Masal, Z.: A virtual mass model in train aerodynamics, Computers in Railways XIII: Computer System Design and Operation in the Railway and other Transit Systems, WIT Transactions on The Built Environment, Vol 127, WIT Press, Southampton, UK, September 2012, pp. 733-744, ISBN: 978-1-84564-616-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниDimanoski, K., Stojić, G., Vesković, S., Branović, I.: Model za determinisanje kvaliteta usluga u putničkom železničkom prevozu, III međunarodni simpozijum „Novi horizonti saobraćaja i komunikacija 2011“, str. 43-47, ISBN 978-99955-36-28-2, Doboj, Bosna i Hercegovina, 24.-25. Novembar, 2011.
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаStojić, G., Tanackov, I., Vesković, S., Milinković, S. and Simić, D.: Modelling Evaluation of Railway Reform Level Using Fuzzy Logic, Lecture Notes in Computer Science/Lecture Notes in Artificial Intelligence, Springer Berlin/Heidelberg, Volume 5788/2009, pp. 695-702, September 2009. ISSN: 0302-9743
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаStojić, G., Ristanović, B., Tanackov, I, Vesković, S., Dimanoski, K.: Modeling Evaluation of the Size of Countries (Regions) Using Fuzzy Logic, Geographica Pannonica, Vol. 14 Issue 2, pp. 59-66, June 2010. ISSN 0354-8724, UDC: 05:91(497.1)=20
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаЕрцеговац П., Марковић М., Павловић Н., Стојић Г., Танацков И.: Истраживање овисности између дужине времена реакције и поузданости рада жељезничког извршног особља и броја насталих изванредних догађаја, Сувремени промет, 2013, Вол. 33, Но 3-4, пп. 172-177, ИССН 0351-1898
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаTanackov, I., Stojić, G., Tepić, J., Kostelac, M, Sinani, F., Sremac, S.: Golden ratio (sectiona aurea) in Markovian ants AI hybrid, Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics) Volume 6943 LNAI, 2011, pp. 356-367
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаSremac, S., Stojić, G., Tepić, J., Tanackov, T.: Fair Merchandise Supply Simulation Model, Mechanics, Transport, Communications, Academic journal, Issue 3, article No. 0509, pp. I.22-27, Sofia, Bulgaria, 2011. ISSN 1312-3823
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаTanackov, I., Simić, D., Martinov-Mihaljev, J., Stojić, G. and Sremac, S.: The Spatial Pheromone Signal for Ant Colony Optimisation, Lecture Notes in Computer Science/Lecture Notes in Artificial Intelligence, Springer Berlin/Heidelberg, Volume 5788/2009, pp. 400-407, September 2009. ISSN: 0302-9743
(М52) Рад у часопису националног значајаVesković, S., Raičević, V., Stojić, G., Milinković, S.: Model to Estimate the Passenger Rail Liberalisation: The Case of Serbia, International Journal for Traffic And Transport Engineering (IJTTE), Issues / VOLUME 2 (3), 2012, pp. 202-220, DOI: 10.7708/ijtte.2012.2(3).04 ISSN 2217-544X
(М52) Рад у часопису националног значајаStanić, M., Stojić, G., Tanackov, I., Aleksić, D.: Model for the Optimization of Technology and Capacity in Marshalling Station, Mechanics, Transport, Communications, Academic journal, Issue 3, article No. 0511, pp. I.36-44, Sofia, Bulgaria, 2011. ISSN 1312-3823
(М52) Рад у часопису националног значајаStojić, G., Tepić, J., Tanackov, I., Sremac, S.: Dizajniranje modela institucionalnog organizovanja upravljača železničkom infrastrukturom, Tehnika-Menadžment, vol. 66, br. 4, str. 663-669, 2011,ISSN 0040-2176
(М52) Рад у часопису националног значајаStojić, G., Vesković, S., Tanackov, I. i Milinković, S.: Model za ocenu razvijenosti železničke infrastructure, Tehnika - Saobraćaj, Vol. 57 br. 4, Str. 1-7, 2010. ISSN 0558-6208, UDC: 656.2.071.4
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорОрганизација и технологије транспортних системаУниверзитет у Новом Саду21.01.2021.
Ванредни професорОрганизација и технологије транспортних системаУниверзитет у Новом Саду21.01.2016.
ДоцентТехнологије транспортних системаУниверзитет у Новом Саду21.01.2011.
Асистент приправник РТехнологије транспортних системаФакултет техничких наука24.01.2009.
Асистент - стари називТехнологије транспортних системаФакултет техничких наука25.12.2007.