ванр. проф. др Павле Питка


Недостаје слика

др Павле Питка

Ванредни професор


Телефон021/485-2493
E-mail
Академско звањеВанредни професор
КанцеларијаКабинет 126C

Павле Питка рођен је 24.јануара 1983. године у Сремској Митровици. Основну школу је завршио у Шашинцима 1998. године, а гимназију, природно-математички смер у Сремској Митровици 2002. године. Након завршене средње школе, школовање наставља на Факултету техничких наука у Новом Саду, одсек Саобраћај, смер Друмски саобраћај. Студије завршава просечном оценом 8,58 и звање Дипломирани инжењер саобраћаја-Мастер стиче 23. септембра 2008. године. Школске 2009/2010. године Павле је уписао докторске академске студије на Факултету техничких наука на студијском програму Саобраћај. Докторску дисертацију је одбранио 29. септембра 2016. године.
Од 1. јануара 2010. год. запослен је на Факултету техничих наука у Новом Саду, одсек Саобраћај, Катедра за саобраћајне системе на месту сарадника у настави, а 1. фебруара 2012. год. изабран је за асистента на Катедри за технологије транспортно-логистичких система. Тренутно је у звању ванредног професора на Катедри за технологије транспортно-логистичких система. Аутор је више од 60 научних и стручних радова. Учествовао је у изради два научна пројекта финансирана од стране Министарства за науку Републике Србије. Као члан стручног тима учествовао је у изради више од 40 студија и стручних пројеката из области саобраћаја. Бави се истраживањима проблема: организације и планирања јавног превоза, управљање поремећајима, интеграције подсистема јавног превоза, примене информационих система, синхронизованим транспортним системима. Ожењен је, отац двоје деце. Живи у Новом Саду.


Ванредни професор
01.04.2022.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Сарадник у настави01.01.2010.01.01.2012.Департман за саобраћај
Доцент01.04.2017.31.03.2022.Катедра за технологије транспортно-логистичких система
Асистент са докторатом29.09.2016.Катедра за технологије транспортно-логистичких система
Асистент-Мастер23.01.2012.01.09.2016.Катедра за технологије транспортно-логистичких система
Тренутно нема података о актуелним функцијама запосленог!
Назив функцијеОдДоОрганизациона јединица
Секретар катедре01.01.2015.08.11.2015.Катедра за технологије транспортно-логистичких система
НазивУ Установи
Анализа могућности побољшања услова одвијања саобраћаја у Улици цара Душана у Инђији

Диплома

Саобраћајно инжењерство

Факултет техничких наука

2008

Оптимизација линијских система јавног превоза путника

Докторске студије (по новом)

Саобраћајно инжењерство

Факултет техничких наука

2016

Критеријум продукцијеОпис
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуSimeunović M., Jović A., Pitka P., Dobrić M.: The impact of uncertainty on pedestrians decision to start roadway crossing during the clearance phase, Complexity, 2021, Vol. 2021, pp. 1-14, ISSN 1076-2787
(М23) Рад у међународном часописуSimeunović M., Tanackov I., Pitka P., Simeunović M., Papić Z.: Determination of Moving Speed of School Age Children , Mathematical Problems in Engineering, 2021, Vol. 2021, ISSN 1563-5147
(М23) Рад у међународном часописуSimeunović M., Bogdanović V., Simeunović M., Pitka P., Papić Z., Drašković D.: The Model of the Optimal Number of Public Transport Vehicles in Mixed Traffic Flow Conditions: A Case Study, Discrete Dynamics in Nature and Society, 2021, Vol. 2021, ISSN 1026-0226
(М23) Рад у међународном часописуSavković T., Miličić M., Tanackov I., Pitka P., Koleška D.: Short-term and long-term impacts of eco-driving on dynamics of driving behavour and operating parameters, Transport, 2020, Vol. 35, No 2, pp. 143-155, ISSN 1648-4142
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSimeunović M., Pitka P., Mirović V., Simeunović M.: Model and software-based solution for implementing coordinated timed-transfer passenger transport system, 5. IEEE International Conference on Models and technologies for intelligent transportation systems, Napulj: IEEE, 26-28 June, 2017, pp. 304-309, ISBN 978-1-5090-6484-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPitka P., Simeunović M., Kovačević (Savković) T., Simeunović M., Milenković I.: Influence of Public Passenger Transport Reliability on Users Behavior, 3. International Conference "Transport for Today's Society", Bitola: Faculty of Technical Sciences Bitola, 14-16 October, 2021, pp. 85-89, UDK: 656.131.025.2:303.62(497.11)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMiličić M., Kovačević (Savković) T., Pitka P., Minić T.: Autonomous Vehicles Characteristics and their Potential Usage in the Transport System, 8. International Conference Towards a Human City, Novi Sad: Department of Traffic Engineering, Faculty of Technical Sciences, 11-12 November, 2021, pp. 11-18, ISBN 978-86-6022-371-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSimeunović M., Simeunović M., Pitka P., Papić Z.: Alternative fuels for public transport vehicles – actual trends, 28. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON TRANSPORT, ROAD-BUILDING, AGRICULTURAL, HOISTING & HAULING AND MILITARY TECHNICS AND TECHNOLOGIES, Varna: Scientific-technical union of mechanical engineering "Industry-4.0", 22-25 June, 2020, pp. 105-107, ISBN 2367-8399
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPitka P., Simeunović M., Kovačević (Savković) T., Simeunović M., Škiljaica I.: Analysis of headway disturbance in urban public transport – case study of Novi Sad, 2. International Conference "Transport for Today's Society", Bitola: Faculty of Technical Sciences, 17-19 May, 2018, pp. 459-468, ISBN 978-9989-786-77-8, UDK: 656.021:711.433(497.11)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMilenković I., Pitka P., Simeunović M., Miličić M., Kovačević (Savković) T.: The influence of an electronic payment system on passenger comfort in vehicles of urban public passenger transport, 6. 6th International Academic Conference on Places and Technologies, Pečuj: University of Pecs Faculty of Engineering and Information Technology, 9-10 May, 2019, pp. 446-453, ISBN 978-963-429-378-1
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаKovačević (Savković) T., Gladović P., Miličić M., Mirović V., Pitka P.: Benchmarking as a Tool for Improving the Operations of Transport Companies, Tehnika, 2015, Vol. 4, pp. 681-686, ISSN 0040-2176, UDK: 62(062.2) (497.1)
(М52) Рад у часопису националног значајаKovačević (Savković) T., Gladović P., Miličić M., Pitka P., Koleška D.: Značaj obuke vozača o eko-vožnji u transportnim kompanijama - Studija slučaja, Put i saobraćaj, 2021, Vol. 67, No. 1, pp. 47-51, ISSN 0478-9733, UDK: 625.7/.8+651.1
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниPitka P., Simeunović M., Kovačević (Savković) T., Simeunović M.: Vehicle Headway Uniformity Control Methods, 23. ICDQM - Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću, Prijevor: Istraživački centar DQM-Prijevor, Čačak, 25-26 Septembar, 2020, pp. 269-275, ISBN 978-86-86355-41-6
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаPitka P.: Optimizacija linijskih sistema javnog prevoza putnika, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2016
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Simeunović M., Bogdanović V., Papić Z., Simeunović M., Radojković M., Pitka P.: Transportni model, 2010
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Simeunović M., Bogdanović V., Papić Z., Simeunović M., Radojković M., Pitka P.: Model za ocenu finansijskih pokazatelja u prethodnim studijama opravdanosti izgradnje parking garaža, 2010
(М23) Рад у међународном часописуLeković M., Bogdanović V., Pitka P., Simeunović M.: The influence of traffic conditions on the operation disorder of public transport vehicles, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2016, Vol. 23, No 1, pp. 307-313, ISSN 1330-3651
(М23) Рад у међународном часописуSavković T., Gladović P., Miličić M., Pitka P., Ilić S., Effects of eco-driving training: a pilot program in Belgrade public transport, Tehnički vjesnik/Technical Gazette, Technical faculties of the Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, vol. 26, no. 4, pp, Print: ISSN 1330-3651, Online: ISSN 1848-6339, DOI: 10.17559/TV-20180704091922, avgust, 2019.
(М23) Рад у међународном часописуPitka P., Simeunović M., Tanackov I., Savković T.: Deterministic model of headway disturbance propagation along an urban public transport line, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2017, Vol. 24, No 4, ISSN 1330-3651, UDK: 62(05)=163.42=111
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Ванредни професорОрганизација и технологије транспортних системаУниверзитет у Новом Саду01.04.2022.
ДоцентОрганизација и технологије транспортних системаФакултет техничких наука01.04.2017.
Асистент-мастерОрганизација и технологије транспортних системаФакултет техничких наука23.01.2015.
Асистент-мастерОрганизација и технологија транспортаФакултет техничких наука23.01.2012.
Сарадник у наставиСаобраћајни системиФакултет техничких наука22.12.2010.
Сарадник у наставиСаобраћајни системиФакултет техничких наука22.12.2009.