Naučnoistraživački rad


30.01.2013. - 00:00
Na Departmanu za industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment odvijaju se istraživanja u sledećim osnovnim oblastima:

• Istraživanja tehnoloških proizvodnih, organizacionih i upravljačkih struktura industrijskih sistema;
• Istraživanja u oblasti mehatronike, robotike i automatizacije;
• Istraživanja uslova primene informacionih i komunikacionih tehnologija u procesima rada;
• Istraživanja u području kvaliteta, efektivnosti i integralne sistemske podrške i logistike;
• Istraživanja u području inženjerskog menadžmenta;
• Istraživanja u području identifikacionih tehnologija.

Istraživanja se realizuju kroz jednogodišnje i višegodišnje projekte koje finansiraju republičko Ministarstvo prosvete i nauke i Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj APV, kao i kroz brojne međunarodne projekte. Posebno treba istaći sledeća originalna ostvarenja: opšti model tokova materijala u proizvodnim sistemima, opšti model informaciono-upravljačkog sistema u preduzeću, automatizovani postupak oblikovanja proizvodnih struktura (APOPS-08), fleksibilna višeprstna robotska hvataljka, IML robot i DRINKOMAT (Automat za prodaju pića).

Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment od 2010. godine izdaje internacionalni časopis: International Journal of Industrial Engineering and Management (IJIEM) koji je prisutan u SCOPUS bazi.

Od 1975. godine, svake treće godine se organizuje Međunarodna naučna konferencija "Industrijski sistemi" sa ciljem razmene informacija o naučnim istraživanjima i saznanjima u područjima od interesa.

Svoju međunarodnu naučnu saradnju Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment ostvarju preko TEMPUS, WUS, CEEPUS i FP7 projekata.
 

  • Nije moguće prikazati sliku.
  • Nije moguće prikazati sliku.