Program podrške privredi


29.01.2013. - 00:00
Osim u nastavnom precesu, potencijal koji poseduje Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment koristi i za rad u domaćim i međunarodnim stručnim projektima. Poslovno-tehničke aktivnosti sa preduzećima i uslužnim organizacijama.

Departman organizuje u saradnji sa istraživačko-razvojnim jedinicama: ITC - Istraživački i tehnološki centar i CAM Engineering. Takođe, Departman navedene aktivnosti obavlja u okviru sopstvenih centara: Centra za razvoj ljudskih resursa, Centra za preduzetništvo mladih, Centra za upravljanje rizikom od katastrofa, Centra za razvoj i menadžment proizvoda i Centra za identifikacione tehnologije. Poslovno-tehničke aktivnosti obuhvataju izradu novih proizvoda, studija izvodljivosti i pružanje konsultantskih usluga sledeće vrste:

• Projekti proizvodnih struktura preduzeća;
• Projekti razvoja programa proizvodnje;
• Projekti tehnoloških struktura industrijskih sistema;
• Projekti upravljanja mašinama i proizvodnjom;
• Projekti sistema za nadzor, upravljanje i prikupljanje podataka;
• Projekti rukovanja materijalom (skladišni i transportni sistemi);
• Projekti struktura integralne sistemske podrške;
• Projekti organizacionih struktura;
• Projekti informaciono-upravljačkih sistema;
• Projekti procene vrednosti kapitala;
• Projekti uvođenja sistema menadžmenta:
­ kvalitetom (ISO 9000),
­ zaštitom životne sredine (ISO 14000),
­ zdravljem i bezbednošću zaposlenih (VSI ONSAS 18000),
­ IT uslugama (ISO 20000),
­ bezbednošću u proizvodnji hrane (ISO 22000),
­ bezbednošću informacija (ISO 27000).

Poseban deo programa rada Departmana predstavlja rad na inoviranju znanja na seminarima za učesnike iz preduzeća. Seminari se organizuju u svim područjima rada Departmana. Još 1980. godine Departman je zajedno sa firmom FESTO iz Nemačke, osnovao zajedničku laboratoriju i Centar za didaktiku u oblasti automatizacije procesa rada. Pod uticajem trendova u poslovnju, 2007. godine je osnovan Centar za konkurentnost i razvoj klastera, a 2009. godine i CISCO Institut za preduzetništvo, Trening Centar Srbija uz podršku kompanije CISCO Systems, sa ciljem istraživanja uslova za primenu informacionih tehnologija i Interneta u sopstvenom poslovanju, malim i velikim sistemima, a na osnovu znanja oblikovanog u zajedničkom radu sa Univerzitetima Stanford i Kornel iz Sjedinjenih država.