Osnovne akademske studije / Mehanizacija i konstrukciono mašinstvo
Mehanizacija i konstrukciono mašinstvo

 Osnovne informacije

Nivo studija
Osnovne akademske studije


Zvanje koje se stiče
Diplomirani inženjer mašinstva (Dipl. inž. maš.)


Obrazovno polje
Tehničko-tehnološke nauke


Naučno-stručne oblasti
Mašinsko inženjerstvo


Trajanje (god/sem)
4 / 8


Ukupan broj ESPB bodova
240 

Mašine i uređaji su neizostavan i važan deo savremenog sveta i ovaj program namenjen je onima koji će taj deo sveta proširiti i osavremeniti....
 Lica odgovorna za studijski program
Ime i prezime
Nedostaje slikaRukovodilac

Đokić dr Radomir
Vanredni profesorTrenutno nema istorijskih podataka o odgovornim za studijski program!
 Plan studijskog programa

PredmetPre.Aud.DONOst.ESPBIzv.

Godina: 1, Semestar: Zimski

Matematika 13300.007
Mehanika 12200.005
Osnovi računarstva i programiranja0040.006
Mašinski materijali4031.008
Tehnička fizika2020.004

Godina: 1, Semestar: Letnji

Matematika 23300.007
Mehanika 22200.005
Inženjerske grafičke komunikacije4220.009
Električne mašine i energetska elektronika3111.007
Izborni strani jezik2000.002

Godina: 2, Semestar: Zimski

Mehanika 33300.007
Mašinski elementi4400.008
Otpornost materijala4400.009
Tehnička eksploatacija mašina2110.004
Izborni strani jezik 22000.002

Godina: 2, Semestar: Letnji

Osnovi termodinamike2200.005
Osnovi mehanike fluida2110.005
Osnove mašinskih tehnologija 12020.004
Kompjutersko projektovanje2022.005
Teorija mehanizama i mašina2110.004
Teorija oscilacija2200.005
Stručna praksa 10004.002

Godina: 3, Semestar: Zimski

Osnovi motora SUS2011.004
Osnovi motornih vozila3102.006
Izborni predmet 31111.005
Izborni predmet 42110.005
Izborni predmet 531-21-20.006
Izborni predmet 62110.004

Godina: 3, Semestar: Letnji

Metalne konstrukcije u mašinogradnji3111.006
Projektovanje mašina neprekidnog i automatizovanog transporta3210.006
Pogonski sistemi2110.004
Teorija kretanja drumskih vozila2110.004
Mašine za biosisteme 22110.004
Izborni predmet 72020.004
Stručna praksa 20002.002

Godina: 4, Semestar: Zimski

Teorija motora SUS3111.006
Motorna vozila2011.004
Građevinske i komunalne mašine3111.006
Skladišta i skladišni sistemi2110.004
Projektovanje mašina prekidnog transporta3111.006
Izborni predmet 82110.004

Godina: 4, Semestar: Letnji

Metode merenja i ispitivanja mašina3012.005
Izborni predmet 93120.005
Izborni predmet 1031-20-10.005
Izborni predmet 113110.005
Završni rad - istraživački rad0000.005
Završni rad - izrada i odbrana0004.005