Osnovne informacije

Nivo studija
Osnovne akademske studije


Zvanje koje se stiče
Diplomirani inženjer građevinarstva (Dipl. inž. građ.)


Obrazovno polje
Tehničko-tehnološke nauke


Naučno-stručne oblasti
Građevinsko inženjerstvo


Trajanje (god/sem)
2 / 3


Ukupan broj ESPB bodova
90


 Plan studijskog programa

PredmetPre.Aud.DONOst.ESPBIzv.

Godina: 3, Semestar: Letnji

Teorija betonskih konstrukcija 22200.005
Zaštita voda2000.003
Izborna pozicija - 12110.005
Izborna pozicija - 23210.006
Izborna pozicija - 33300.006
Izborna pozicija - 43110.005

Godina: 4, Semestar: Zimski

Hidraulika3210.006
Hidrologija sa hidrometrijom3110.006
Izborna pozicija - a4300.007
Izborna pozicija - b4200.006
Izborna pozicija - f21-20-10.004

Godina: 4, Semestar: Letnji

Komunalna hidrotehnika4200.005
Hidrotehničke melioracije4200.005
Izborna pozicija - d31-20-10.005
Stručna praksa0006.006
Diplomski rad - istraživački rad0000.005
Diplomski rad - izrada i odbrana0003.005
 Dokumenta