Предмет: Принципи инжењерског менаџмента (17 - IM1007)


Основне информације

КатегоријаТеоријско-методолошки
Научна областПроизводни и услужни системи, организација и менаџмент
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ6
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2013..

Образовни циљ предмета Принципи инжењерског менаџмента, као научне и наставне дисциплине јесте: 1) изучавање и анализа саме природе, сврхе и домена менаџмента у индустријском систему; 2) разумевање фактора успешности индустријског система; 3) упознавање студената са основним инжењерско-менаџерским функцијама, методама, техникама, принципима, знањима и вештинама и 4) изучавање савремених приступа у менаџменту.
Након савладавања материје која се односи на принципе инжењерског менаџмента, студенти ће бити оспособљени да разумеју и примењују основне принципе, методе и функције инжењерског менаџмента (планирање, организовање, вођење и контрола), као и да примењују савремене приступе у менаџменту, с циљем да се створе услови перманентног раста продуктивности и ефикасности, као основе унапређивања квалитета пословања индустријских система.
Теоријска настава: Увод у менаџмент. Менаџмент као вештина, наука и професија. Менаџмент некад и сад. Интердисциплинарност менаџмента. Инжењерски менаџмент у савременом пословању. Инжењери као менаџери. Ставови и циљеви инжењера-менаџера. Менаџерске вештине и знања. Принципи и функције инжењерског менаџмента. Планирање: Основе планирања, процес планирања, одлучивање. Организовање: неопходност организовања, дизајнирање организационе структуре, департманизација, модели организационе структуре. Вођење (управљање): улога комуницирања у управљању (процес и врсте), значај мотивације у управљању, лидерство као детерминанта инжењерског менаџмента. Контрола: основне функције контроле, врсте, стилови и процес контроле; Савремени приступи у инжењерском менаџменту: зелени менаџмент, CRM, BSC, LEAN, управљање различитостима. Будућност инжењерског менаџмента. Практична настава: вежбе на практичним примерима из домена менаџмента, као и анализа и решавање студија случајева и задатака.
Предавања у оквиру којих се анализирају теоријски концепти, као и конкретни проблеми из области менаџмента индустријских система и предлози решења истих. Такође део наставе је посвећен и гостовању менаџера индустријских система у улози предавача. Вежбе обухватају рад у групама, семинарске радове, презентовање радова и посете студената успешним индустријским системима.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Митровић-Вељковић, С., Меловић, Б.Принципи савременог менаџмента2017Факултет техничких наука, Новом СадуСрпски језик
Chang, C.M.Engineering Management : Meeting the Global Challenges2016CRC Press, Boca RatonЕнглески
Hiral Shah, Walter Nowocin A Guide to the Engineering Management Body of Knowledge2015American Society for Engineering ManagementЕнглески
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Тестдада10.00
Тестдада10.00
Присуство на вежбамадада5.00
Присуство на предавањимадада5.00
Семинарски раддада20.00
Усмени део испитанеда50.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Митровић Вељковић др Славица
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Митровић Вељковић др Славица
Редовни професор

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Ракић др Славко
Асистент са докторатом

Аудиторне вежбе