Predmet: Mehanika 2 (17 - GG14)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastMehanika
MultidisciplinarnaDa
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Katedra za tehničku mehaniku
Program predmeta

Program se primenjuje od 06.10.2008..

Razvijanje apstraktne inteligencije shvatanja mehanike i mehaničkih odnosa i sticanje znanja iz mehanike kao jedne od osnovnih oblasti u obrazovanju inžinjera.
Stečena znanja studenti koriste u svom daljem obrazovanju kao i u svojoj praksi posle diplomiranja na fakultetu.
Broj stepeni slobode kretanja. Vektor položaja tačke. Srednja i trenutne brzina i ubrzanje tačke. Brzina i ubrzanje tačke u Dekartovom koordinatnom sistemu i prirodnom koordinatnom sistemu. Poluprečnik krivine putanje. Pređeni put tačke. Kinematika translatornog kretanja tela, obrtanja oko nepomične ose i ravanskog kretanja. Princip određenosti. Njutnovi zakoni dinamike. Vrste sila. Zadaci dinamike. Diferencijalne jednačine kretanja materijalne tačke u Dekartovom i prirodnom koordinatnom sistemu. Slobodne i prinudne oscilacije materijalne tačke. Impuls sile, rad sile i potencijalna energija. Opšti zakoni dinamike materijalne tačke. Teorija udara materijalne tačke o nepomičnu pregradu. Dinamika sistema materijalnih tačaka. Centar mase. Opšti zakoni dinamike sistema. Rad unurašnjih sila krutog tela. Rad momenta sile za tačku i sprega. Dinamika translatornog kretanja krutog tela. Moment inercije. Štajnerova teorema. Dinamika obrtanje krutog tela oko nepomične ose. Fizičko klatno. Dinamika ravanskog kretanja krutog tela
Predavanja. Auditorne vežbe. Konsultacije. Kontinualno praćenje nivoa znanja studenata, putem dva domaća zadataka, dva testa (obavezni) i jednog kolokvijuma (po izboru). Ispit.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Đukić, Đ., Atanacković, T., Cvetićanin, L.Mehanika2005Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Maretić, R.Zbirka rešenih zadataka iz Kinematike2007Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Domaći zadatakdada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Kolokvijumnene15.00
Usmeni deo ispitaneda35.00
Praktični deo ispita - zadacineda35.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Rakarić dr Zvonko
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Rehlicki-Lukešević Lidija
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Cako Sabolč
Asistent

Auditorne vežbe