Predmet: Poslovno pravo (17 - MBA307)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastProizvodni i uslužni sistemi, organizacija i menadžment
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2003..

Upoznavanje sa osnovnim pravnim institutima od značaja za poslovno pravo i međunarodni promet roba i usluga. Savladavanje osnovnih odnosa između nacionalnog prava i međunarodnog privrednog prava sa posebnim akcentom na pravo Evropske Unije u ovoj oblasti.
Sticanje osnovnih znanja o statusu i organizaciji privrednih društava u zemlji i Evropskoj Uniji kao i pravom unifikacije međunarodne kupoprodaje što omogućuje primenu ovih instituta u praksi.
1. Status pravno-organizacionih formi privrednih društava: a) opšti deo: osnovni pojmovi za određenje privrednih društava i njihov značaj, b) posebni deo: pravni status svih pravno-organizacionih oblika privrednih društva (ortačko, komanditno, društvo sa ograničenom odgovornošću i akcionarsko društvo. 2. Harmonizovano pravo privrednih društava u Evropskoj Uniji: a) osnovne slobode EU Acquis-a, b) principi EU Acquis-a (sloboda osnivanja kompanija i pružanja usluga i nacionalni principa), c) novi oblici privrednih društava u Evropskoj Uniji prema pravnom okviru kompanijskog prava (EU uputstva) 3. Međunarodno ugovorno pravo sa posebnim osvrtom na međunarodnu kupoprodaju: a) osnovni pojmovi ugovornog prava, b) kupoprodajni ugovor, c) Konvencija Ujedinjenih Nacija o međunarodnoj prodaji robe - Bečka konvencija. 4. Pravo međunarodnih plaćanja: a) bankarske doznake, b) akreditivi i inkasa, c) bankarski krediti i garancije.
Predavanja su izvode uz primenu pravno-normativnog metoda kao i metoda Ex-catedra kada se studenti upoznaju sa novim pojmovima i institutima. Sokratovski metod: interakcija između predavača i studenata u formi razgovora po pređenim metodskim jedinicama sa analizom konkretnih problema.Studije slučejeva, timske prezentacije i diskusije obrađuju se primenom pravno-analitičkog metoda.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Mirko VasiljevićKompanijsko pravo, pravo privrednih društava Srbije i EU2007Službeni glasnik, BeogradSrpski jezik
Vilus, Carić, Šogorov, ĐurđevMeđunarodno poslovno pravo2012Pravni fakultet Novi SadSrpski jezik
Grupa autoraThe European Company - All over Europe, a state by state account of the introduction of the European Company2004De Gruyter Recht, BerlinEngleski
Ralph H. Folsom, Michael W. Gordon, John A. SpanagleMeđunarodni trgovački poslovi1998Pravni fakultet sveučilišta u Rijeci, Rijeka, HrvatskaSrpski jezik
Vilus JelenaKonvencija Ujedinjenih Nacija o međunarodnoj prodaji robe1989Pravni fakultet, BeogradSrpski jezik
Bunčić, S.Bankarsko i berzansko pravo2012Poslovni biro SB, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda40.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada20.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Dukić-Mijatović Marijana
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Dukić-Mijatović Marijana
Vanredni profesor

Auditorne vežbe