Predmet: Ekonomski i društveni aspekti regionalnog razvoja (19 - RPR192)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastTeorijska i primenjena ekonomija
MultidisciplinarnaNe
ESPB3
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.01.2009..

Obrazovni cilj predmeta je da predstavi studentima saznanja o regionalnom razvoju u zemljama Evropske unije, sa posebnim akcentom na nove članice i zemlje koji su kandidati za ulazak. Analiziraće se trenutni regionalni ekonomski problemi, uključujući političke i socijalne implikacije, kao i implikacije životne sredine. Svi elementi biće izučavani sa teorijskog i empirijskog aspekta.
Ishod obrazovanja je sticanje znanja o teoretskim osnovama regionalnih ekonomija evropskih država i metoda koje se koriste u evaluaciji politika regionalnog razvoja. Studenti će razviti sposobnost razumevanje, poređenja i kritičkog pristupa politikama regionalnog razvoja. Takođe, studenti će steći adekvatna znanja o teorijama i metodama analiziranja, diskutovanja i prezentovanja problema regionalnog razvoja.
- koncepti i teorije regionalnog razvoja, - instrumenti i politike regionalnog razvoja, - izvori finansiranja regionalnog razvoja, - fiskalna decentralizacija, - finansijska evaluacija programa, - regionalni razvoj u EU, - regionalna politika EU, - pristupni programi i fondovi.
- Frontalna metoda, - metoda razgovora i - interaktivna nastava.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Andy P., Andrés P., John T.Local and Regional Development2006Routledge, LondonEngleski
Willem M.European Cohesion Policy: Regions and Cities2007Routledge, LondonEngleski
Stimson, R.J., Stough, R.R., Roberts, B.H.Regional Economic Development Analysis and Planning Strategy2006Springer-Verlag, BerlinEngleski
Blakely, E.J., Bradshaw, T.K.Planning Local Economic Development: Theory and Practice (3rd ed.)2002Sage Publications Inc., Thousand OaksEngleski
Armstrong H., Taylor J.Regional Economics and Policy (3rd ed.)2000Blackwell, OxfordEngleski
Leonardi R.Cohesion Policy in the European Union: The Building of Europe2005Pallgrave MacMillan, Basingstoke, New YorkEngleski
Dezseri K.New Modes of Governance and the EU Structural and Cohesion Policy in the New Member States2007Akademiai Kiado, BudapestEngleski
Radivojević, R.Sociologija naselja2017Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Grupa autoraEU documents and reports which are relevant to this course can be found at the Europa Websites2009Regional Policy (http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm)Engleski
Stimson, R.J., Stough, R.R., Roberts, B.H.Regional Economic Development Analysis and Planning Strategy2006Springer-Verlag, BerlinEngleski
Pitelis, C., Sugden, R., Wilson, J.R. (Eds.)Clusters and Globalisation: The Development of Urban and Regional Economies2006Edward Elgar Publishing Inc., MassachusettsEngleski
Slobodan Beljanski, Nenad Dimitrijević, Dragan Golubović, Svetislav Jovanov, Alpar Lošonc, Aleksandar MolnaREGIONALIZAM KAO PUT KA OTVORENOM DRUŠTVU1995visio mundiSrpski jezik
Mirkov, A.Socijalna održivost grada2017Čigoja štampa, BeogradSrpski jezik
Lošonc, A., Ivanišević, A.Globalizacija - rešenja i dileme2009Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Josifidis, K., Lošonc, A.Neoliberalizam - sudbina ili izbor2007Graphic,Novi SadSrpski jezik
Josifidis, K., Lošonc, A.Principi ekonomije2004Stylos, Novi SadSrpski jezik
Harris, J.M.Ekonomija životne sredine i prirodnih resursa : savremeni pristup2009Data status, BeogradSrpski jezik
European CommissionThe political implications of European economic integration - towards a political Union2014European Commission, BrusselEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Domaći zadatakdada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada20.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Ivanišević dr Andrea
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Okanović Andrea
Vanredni profesor

Predavanja