Predmet: Sistemi za podršku planiranju poslovnih resursa (17 - IZOO50)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastInformaciono-komunikacioni sistemi
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2013..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Uvod u inženjerstvo informacionih sistemadada
Poslovni informacioni sistemidane
Cilj predmeta je osposobljavanje studenata za razumevanje koncepta integrisanih poslovnih procesa, korišćenjem sistema za podršku planiranju poslovnih resursa. Studenti će razumeti tehnološka i softverska rešenja koja se frekventno primenjuju u tom domenu rada i poslovanja realnih sistema i steći neophodne kompetencije za njihovu primenu.
Studenti koji odslušaju predmet i polože ispit će, u ishodu obrazovanja, ovladati neophodnim znanjima o sistemima za podršku planiranju poslovnih resursa i ovladati značajnim brojem metoda, tehnika i veština u radu u datom području. Takođe, studenti će biti osposobljeni da učestvuju u implementaciji takvih sistema, da aktivno koriste softverska rešenja za datu namenu, da vrše neophodne analize i daju kompetentne preporuke pri izboru i implementaciji softverskih rešenja.
U okviru predmeta će se obrađivati sadržaji kao što su: sistemi za podršku planiranju poslovnih resursa, bazični koncepti, trendovi razvoja i primene ovih sistema, upotreba u kompanijama u Srbiji i svetu, izbor i implementacija sistema za podršku planiranju poslovnih resursa, prepreke i barijere u implementaciji sistema, ključne komponente sistema za podršku planiranju poslovnih resursa, faze implementacije sistema za podršku planiranju poslovnih resursa, zaštita u sistemima za podršku planiranju poslovnih resursa.
Nastava na predmetu obuhvata predavanja sa primerima poslovnih informacionih sistema, strategije i pristupe implementaciji sistema za podršku planiranju poslovnih resursa i pristupe i modele procene uspeha, odnosno efektivnosti implementiranih rešenja. Vežbe se odvijaju u laboratoriji uz pomoć računara i u okviru vežbi se podstiče samostalan rad i rad u grupama na izradi prototipa softverskih rešenja u domenu sistema za podršku planiranju poslovnih resursa.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Stefanović, D., Sladojević, S.Sistemi za podršku planiranju poslovnih resursa u organizacijama u Srbiji2016Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Marianne BradfordModern ERP: Select, Implement & Use Todays Advanced Business Systems2010lulu.comEngleski
Hawking PaulEnterprise Resource Planning Systems in a Global Environment2008IGI GlobalEngleski
Thomas F. Wallace, Michael H. KremzarERP: Making It Happen: The Implementers Guide to Success with Enterprise Resource Planning2001Johan Wiley & Sons, Inc.Engleski
McCloy, K.R.Resource Management Information Systems: Remote Sensing, GIS and Modelling2006CRC, Taylor & Francis group, New YorkEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Složeni oblici vežbidada40.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda20.00
Prezentacijadada10.00
Usmeni deo ispitaneda10.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Stefanović dr Darko
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Vučković dr Teodora
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Dakić Dušanka
Docent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Hornjak Aleksandra
Saradnik u nastavi

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Melović Sandra
Saradnik u nastavi

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Todorić Anđela
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Kijanović Sara
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Janko Aleksandra
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Koprivica Sara
Asistent

Računarske vežbe