Asistent Sara Koprivica


Nedostaje slika

Sara Koprivica

Asistent


Telefon
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent

Sara Havzi je rođena 29. aprila 1996. u Novom Sadu.
2015. završila gimnaziju "Jovan Jovanović Zmaj" u Novom Sadu, prirodno-matematički smer.
2019. diplomirala je na Fakultetu tehničkih nauka na Departmanu za industrijsko inženjerstvo i menadžment u okviru studijskog programa Inženjerstvo informacionih sistema i time stekla zvanje diplomiranog inženjera informacionih tehnologija.
2020. je odbranila master rad na temu "Pristupi i softverski alati za podršku pregleda literature" na studijskom programu Inženjerstvo informacionih sistema. Iste godine se upisala na doktorske studije Inženjerstva informacionih sistema.
Auto je više naučnih radova.

Asistent
05.11.2020.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Saradnik u nastavi29.10.2019.Katedra za informaciono-komunikacione sisteme
Naziv funkcijeOdOrganizaciona jedinica
Recenzent radova u časopisu05.06.2024.Fakultet tehničkih nauka
Ne postoje istorijski podaci o funkcijama zaposlenog.
Kriterijum produkcijeOpis
(M23) Rad u međunarodnom časopisuLolić T., Stefanović D., Dionisio R., Marjanović U., Havzi S.: Assessing Engineering Students’ Acceptance of an E-Learning System: A Longitudinal Study, International Journal of Engineering Education, 2021, Vol. 37, No. 3, pp. 785-796, ISSN 0949-149X
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniLalić D., Havzi S.: The business implications of chatbots, 8. International Conference on Mass Customization and Personalization - MCPC, Novi Sad, 19-21 September, 2018, pp. 1-6
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniLalić D., Bošković (Vujičić) D., Milić B., Havzi S., Spajić (Stanković) J.: Virtual and Augmented Reality as a Digital Support to HR Systems in Production Management, 25. Advances in Production Management Systems (APMS), Novi Sad: Springer Nature Switzerland AG 2020, 30-3 August, 2020, pp. 469-478, ISBN 978-3-030-57993-7
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBeric D., Havzi S., Lolić T., Simeunović N., Stefanović D.: Development of the MES software and Integration with an existing ERP Software in Industrial Enterprise, 18. Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA, Jahorina: IEEE, 20-22 March, 2019, pp. 1-6, ISBN 978-1-7281-4775-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniStefanović D., Havzi S., Spasojević I., Lolić T., Ristić S.: Software Tools to Support Visualising Systematic Literature Review, 18. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad, 7-9 October, 2020
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniStefanović D., Spasojević I., Havzi S., Lolić T., Ristić S.: Information Systems Success Models in the E-Learning Context: A Systematic Literature Review, 31st DAAAM International Symposium
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniHavzi S.: Learning Environment Digital Transformation: Systematic Literature Review, 8th International Scientific Conference on Industrial Systems Industrial Innovation in Digital Age, 2020
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini***Havzi S.: E-learning Platforms in Higher Education – An Overview of Leading Software and Evidence from University of Novi Sad, 8th International Scientific Conference on Industrial Systems Industrial Innovation in Digital Age, 2020
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
AsistentInženjerstvo informacionih sistemaFakultet tehničkih nauka05.11.2020.
Saradnik u nastaviInženjerstvo informacionih sistemaFakultet tehničkih nauka29.10.2019.