Saradnik u nastavi Aleksandra Hornjak


Nedostaje slika

Aleksandra Hornjak

Saradnik u nastavi


Telefon
E-mail
Akademsko zvanjeSaradnik u nastavi

Aleksandra Hornjak je rođena 14. novembra 2000. godine u Vrbasu. Nakon završene osnovne škole upisuje Karlovačku gimnaziju u Sremskim Karlovcima, smer englesko-ruski jezik i završava je 2019. godine. Školovanje nastavlja na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, smer Inženjerski menadžment. U četvrtoj godini studija bira modul Informacioni menadžment i 2023. godine završava osnovne akademske studije. Iste godine upisuje master studije na Fakultetu tehničkih nauka, smer Inženjerski menadžment.

Tokom studija je bila aktivna u studentskim organizacijama i pohađala više vannastavnih aktivnosti.
U zvanje saradnika u nastavi je izabrana 2023. godine na katedri za Informaciono-komunikacione sisteme.

Saradnik u nastavi
01.11.2023.
Trenutno nema istorijskih podataka o članstvu zaposlenog!
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Saradnik u nastaviInformaciono-komunikacioni sistemiFakultet tehničkih nauka01.11.2023.