Asistent-master Sara Kijanović


Nedostaje slika

Sara Kijanović

Asistent-master


Telefon
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent-master

Sara Kijanović rođena je 16. jula 1999. godine u Prijepolju, Republika Srbija. Prijepoljsku gimnaziju, društveno-jezički smer, završila je 2018. godine kao nosilac Vukove diplome, a školovanje nastavlja na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, smer Inženjerstvo informacionih sistema.
2022. godine završava osnovne akademske studije gde stiče zvanje diplomiranog inženjera informacionih tehnologija, a iste godine upisuje master akademske studije na Fakultetu tehničkih nauka.
U zvanje saradnika u nastavi izabrana je u oktobru 2022. godine, uža naučna oblast Inženjerstvo informacionih sistema.
2023. godine masterira i upisuje doktorske studije - uža naučna oblast Inženjerstvo informacionih sistema.
U zvanje asistent-mastera izabrana je u oktobru 2023. godine.

Asistent-Master
01.11.2023.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Saradnik u nastavi01.11.2022.31.10.2023.Katedra za informaciono-komunikacione sisteme
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Asistent-masterInženjerstvo informacionih sistemaFakultet tehničkih nauka01.11.2023.
Saradnik u nastaviInženjerstvo informacionih sistemaFakultet tehničkih nauka01.11.2022.