Asistent Sara Kijanović


Nedostaje slika

Sara Kijanović

Asistent


Telefon
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent

Sara Kijanović rođena je 16. jula 1999. godine u Prijepolju, Republika Srbija. Prijepoljsku gimnaziju, društveno-jezički smer, završila je 2018. godine kao nosilac Vukove diplome, a školovanje nastavlja na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, studijski program Inženjerstvo informacionih sistema.
2022. godine završava osnovne akademske studije gde stiče zvanje diplomiranog inženjera informacionih tehnologija, a iste godine upisuje master akademske studije na Fakultetu tehničkih nauka.
U zvanje saradnika u nastavi izabrana je u oktobru 2022. godine, uža naučna oblast Inženjerstvo informacionih sistema.
2023. godine masterira i upisuje doktorske studije - uža naučna oblast Inženjerstvo informacionih sistema.
U zvanje asistenta izabrana je u oktobru 2023. godine.

Asistent
01.11.2023.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Saradnik u nastavi01.11.2022.31.10.2023.Katedra za informaciono-komunikacione sisteme
NazivU Ustanovi
Istraživanje primene otvorenih podataka u edukaciji

Diploma

IMT studije (Informacione tehnologije: Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment; Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo)

Fakultet tehničkih nauka

2022

Pregled upotrebe veštačke inteligencije nad otvorenim vladinim podacima

Master rad

IMT studije (Informacione tehnologije: Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment; Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo)

Fakultet tehničkih nauka

2023

ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
AsistentInženjerstvo informacionih sistemaFakultet tehničkih nauka01.11.2023.
Saradnik u nastaviInženjerstvo informacionih sistemaFakultet tehničkih nauka01.11.2022.