Електронска огласна табла одбрана завршних радова
Ниво студија: 
Студент:Милош Мозетић (E2 20/2020)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Аутоматизација моделовања мрежне комуникације у аутомобилу у складу са АУТОСАР стандардом
Тема (Eng):Automation of communication modeling in the car in accordance with the AUTOSAR standard
Датум одбране:15.06.2023. 18:00
Место одбране:KRTL1 - КРТ-Л1
Комисија

ПредседникЖељко Лукач
Ванредни професор
МенторМилан Бјелица
Ванредни професор
ЧланБојан Мразовац
Доцент
 
Студент:Милица Ујић (H1 7/2021)
Студијски програм:Мехатроника
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Развој апликације за надзор и управљање системом кућне аутоматизације у Игнитион развојном окружењу коришћењем МQТТ протокола
Тема (Eng):Development of an application for monitoring and control of a home automation system using MQTT protocol
Датум одбране:09.06.2023. 11:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникВладимир Рајс
Ванредни професор
МенторИвана Шенк
Ванредни професор
ЧланСрђан Тегелтија
Доцент
 
Студент:Стеван Рашковић (e2 54/2021)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Систем за аукције незамењивих токена
Тема (Eng):System for auctions of non-fungible tokens
Датум одбране:09.06.2023. 08:00
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникМирослав Зарић
Ванредни професор
МенторГоран Сладић
Редовни професор
ЧланИван Прокић
Доцент
 
Студент:Владимир Јовановић (E2 152/2020)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Наменски језик и окружење за моделовање и генерисање онлајн колекције акорда за гитару
Тема (Eng):A Domain Specific Language and a Framework for Modeling and Generating Online Guitar Chords Collection
Датум одбране:09.06.2023. 08:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМилан Челиковић
Доцент
МенторВладимир Димитриески
Доцент
ЧланСоња Ристић
Редовни професор
 
Студент:Александар Ристић (IM 134/2018)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Примена МЕС система у пословању
Тема (Eng):Application of ERP systems in business
Датум одбране:08.06.2023. 17:00
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникСлавко Ракић
Доцент
МенторУгљеша Марјановић
Ванредни професор
ЧланТања Тодоровић
Асистент-мастер
 
Студент:Слађана Пауновић (IM 78/2010)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Процес стратешког планирања за стартап пица ресторан "Италијана"
Тема (Eng):Strategic planning process for startup pizza restaurant "Italijana"
Датум одбране:08.06.2023. 16:00
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникСлавко Ракић
Доцент
МенторУгљеша Марјановић
Ванредни професор
ЧланТања Тодоровић
Асистент-мастер
 
Студент:Марко Достанић (IN 54/2018)
Студијски програм:Информациони инжењеринг
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Софтверски пакет за подршку организацији путовања на утакмице кошаркашког клуба
Тема (Eng): A Software Tool for Supporting Travel Organization for a Basketball Club’s Matches
Датум одбране:07.06.2023. 16:00
Место одбране:NT308 - НТП-308
Комисија

ПредседникМилан Челиковић
Доцент
МенторСлавица Кордић
Ванредни професор
ЧланМарко Вјештица
Асистент-мастер
 
Студент:Јована Страјнић (AI 56/2018)
Студијски програм:Анимација у инжењерству
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Дизајн 3Д окружења и традиционалне српске куће инспирисане словенском митологијом
Тема (Eng):Environment design and traditional Serbian house inspired by Slavic mithology
Датум одбране:07.06.2023. 15:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникИгор Кекељевић
Ванредни професор
МенторАна Перишић
Ванредни професор
ЧланМарко Лазић
Доцент
 
Студент:Ирина Јанковић (AI 49/2018)
Студијски програм:Анимација у инжењерству
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:"Риговање и анимација карактера Морене за потребе 3Д видео игре"
Тема (Eng): Rigging and animation of the Morena character for the needs 3D video game
Датум одбране:07.06.2023. 15:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникИгор Кекељевић
Ванредни професор
МенторАна Перишић
Ванредни професор
ЧланМарко Лазић
Доцент
 
Студент:Невена Јанковић (GR 181/2020)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ПРОЈЕКАТ БЕТОНА ЗА АРМИРАНОБЕТОНСКУ КОНСТРУКЦИЈУ ВИШЕПОРОДИЧНЕ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ У КРАГУЈЕВЦУ
Тема (Eng):Project of Concrete for Reinforced Concrete Structure of a Multi-Family Residential Building in kragujevac
Датум одбране:07.06.2023. 12:00
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникСлободан Шупић
Доцент
МенторМирјана Малешев
Редовни професор
ЧланСузана Драганић
Асистент са докторатом
 
Студент:Дејан Бјелић (RA 176/2018)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Веб апликација за руковање ресурсима намењеним креирању видео игрица
Тема (Eng):Web application for managing video game resources
Датум одбране:07.06.2023. 10:30
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникМилан Сегединац
Ванредни професор
МенторМилан Видаковић
Редовни професор
ЧланГоран Савић
Ванредни професор
 
Студент:Јелена Илић (ZR 16/2017)
Студијски програм:Инжењерство заштите на раду
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ДЈЕЛОВАЊЕ РАДИОАКТИВНИХ МАТЕРИЈА НА ПРИМЈЕРУ ЧЕРНОБИЛСКОГ АКЦИДЕНТА
Тема (Eng):The impact of radioactive substances on the example of the Chernobyl accident
Датум одбране:02.06.2023. 15:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСлободан Шупић
Доцент
МенторГоран Тепић
Доцент
ЧланМарко Вуковић
Асистент-мастер
 
Студент:Свемир Билбија (AU 50/2013)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пројекат четири језера
Тема (Eng):Conceptual design of the four lakes
Датум одбране:02.06.2023. 14:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникИвана Мишкељин
Ванредни професор
МенторДејан Ецет
Доцент
ЧланРадомир Којић
ДОЦЕНТ ИЗ ПОЉА УМЕТНОСТИ
 
Студент:Дарко Менђан (EE 221/2017)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Дискретна реализација H-моста
Тема (Eng):Discrete implementation of the H-bridge
Датум одбране:02.06.2023. 10:00
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникВладимир Рајс
Ванредни професор
МенторЈован Бајић
Ванредни професор
ЧланКалман Бабковић
Ванредни професор
 
Студент:Јована Вучковић (IM 98/2018)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ХИБРИДНИ МОДЕЛ УПРАВЉАЊА РАЗВОЈЕМ СОФТВЕРА У АУТОМОБИЛСКОЈ ИНДУСТРИЈИ
Тема (Eng):A hybrid model of software development management in the automotive industry industry
Датум одбране:24.05.2023. 10:00
Место одбране:203 - 203
Комисија

ПредседникАндраш Андерла
Ванредни професор
МенторДарко Стефановић
Редовни професор
ЧланТеодора Вучковић
Доцент
 
Студент:Зорана Стаменковић (IN 10/2017)
Студијски програм:Информациони инжењеринг
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:WИСЕ
Тема (Eng):WISE
Датум одбране:23.05.2023. 10:00
Место одбране:308 - Кабинет
Комисија

ПредседникЈелена Демко-Рихтер
Ванредни професор
МенторДушан Добромиров
Редовни професор
ЧланМирослав Ференчак
Доцент
 
Студент:Нина Филиповић (IM 105/2018)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ПРИСУТНОСТ „БУРНОУТА“ И СТРЕСА КОД ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИЗАЦИЈИ
Тема (Eng):PRESENCE OF "BURNOUT" AND STRESS AMONG EMPLOYEES IN THE ORGANIZATION
Датум одбране:11.05.2023. 12:00
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникЉубица Дуђак
Редовни професор
МенторЛепосава Грубић-Нешић
Редовни професор
ЧланЈелена Ћулибрк
Доцент
 
Студент:Катарина Вучинић (ZZ 29/2016)
Студијски програм:Инжењерство заштите животне средине
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пракса и примери пројеката процене утицаја у АПВ
Тема (Eng):Practice and examples of Environmental Impact Assessment in APV
Датум одбране:19.04.2023. 11:30
Место одбране:012 - Уционица 012
Комисија

ПредседникНемања Станисављевић
Ванредни професор
МенторГоран Вујић
Редовни професор
ЧланБојана Тот
Асистент - др наука