Електронска огласна табла одбрана завршних радова
Ниво студија: 
Студент:Бранислав Крстин (ZK 14/2012)
Студијски програм:Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Анализа заштите од пожара у машинској индустрији
Тема (Eng):Analysis of fire protection in the mechanical industry
Датум одбране:14.05.2024. 11:00
Место одбране:401 - Кабинет
Комисија

ПредседникЉиљана Поповић
Доцент
МенторМирјана Лабан
Редовни професор
ЧланСузана Драганић
Доцент
 
Студент:Мила Владисављевић (GI 61/2018)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ИСПИТИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОТИСКА ОФСЕТ ШТАМПЕ ДОБИЈЕНИХ ПОМОЋУ ГРАФИЧКОГ СИСТЕМА ХЕИДЕЛБЕРГ СМ 74
Тема (Eng):TESTING OF THE QUALITY OF OFFSET PRINTING OBTAINED USING THE HEIDELBERG SM 74 GRAPHICS SYSTEM
Датум одбране:30.04.2024. 09:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСандра Дедијер
Редовни професор
МенторНемања Кашиковић
Редовни професор
ЧланБојан Бањанин
Доцент
 
Студент:Ксенија Радоњић (E1 61/2022)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Имплементација и тестирање хипервизора за паралелно извршавање партиција на ЗедБоард платформи
Тема (Eng):Hypervisor implementation and testing of parallel partition execution on Zedboard platform
Датум одбране:29.04.2024. 14:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникИван Мезеи
Редовни професор
МенторПредраг Теодоровић
Ванредни професор
ЧланМирослав Поповић
Редовни професор
 
Студент:Никола Матаруга (GG 7/2016)
Студијски програм:Геодезија и геоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Класификација фотограметријских снимака методама машинског учења
Тема (Eng):Classification of photogrametry images by methods of machine learning
Датум одбране:29.04.2024. 11:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникАлександра Радуловић
Ванредни професор
МенторМиро Говедарица
Редовни професор
ЧланДубравка Сладић
Ванредни професор
 
Студент:Сандра Јовановић (GI 27/2016)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Креирање 3Д хyпер цасуал игре у Унитy Енгине окружењу
Тема (Eng):Creating 3D hyper casual game in Unity Engine
Датум одбране:29.04.2024. 09:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСандра Дедијер
Редовни професор
МенторНеда Милић Керестеш
Ванредни професор
ЧланИвана Томић
Ванредни професор
 
Студент:Здравко Ђокић (GR 60/2018)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пројекат бетона за армиранобетонску конструкцију вишеспратне стамбено-пословне зграде у улици Которска у Новом Саду
Тема (Eng):Design of Concrete for the RC Structure of Residential-Business Multi Storey Building in Kotorska Street in Novi Sad
Датум одбране:26.04.2024. 14:30
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникВесна Булатовић
Ванредни професор
МенторСлободан Шупић
Доцент
ЧланОливера Буквић
Асистент
 
Студент:Марко Ђурђевић (ST 42/2009)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:УПОРЕДНА АНАЛИЗА ФУНКЦИОНИСАЊА ЛИНИЈЕ БРОЈ 4 У НОВОМ САДУ ЗА 2010, 2017. И 2023 ГОДИНУ
Тема (Eng):Comparative analysis of the functioning of line number 4 in Novi Sad for 2010th, 2017th and 2023rd year
Датум одбране:26.04.2024. 14:00
Место одбране:132 - Кабинет
Комисија

ПредседникМилан Симеуновић
Редовни професор
МенторПавле Питка
Ванредни професор
ЧланТатјана Ковачевић
Доцент
 
Студент:Миљана Симић (E2 43/2022)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Компаративна анализа перформанси релационих и нерелационих система база података
Тема (Eng):Comparative Performance Analysis of Relational and Non-relational Database Systems
Датум одбране:26.04.2024. 13:00
Место одбране:NT308 - НТП-308
Комисија

ПредседникСлавица Кордић
Ванредни професор
МенторМилан Челиковић
Доцент
ЧланСоња Ристић
Редовни професор
 
Студент:Михајло Продановић (MM 14/2019)
Студијски програм:Механизација и конструкционо машинство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ТРАНСПОРТЕР ЗА УКЛАЊАЊЕ ПЛУТАЈУЋЕГ ОТПАДА СА ВОДЕНИХ ПОВРШИНА
Тема (Eng):CONVEYOR FOR REMOVING FLOATING GARBAGE FROM WATER SURFACES
Датум одбране:26.04.2024. 11:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникАтила Зелић
Ванредни професор
МенторДраган Живанић
Ванредни професор
ЧланНикола Иланковић
Асистент
 
Студент:Александар Божић (MM 8/2017)
Студијски програм:Механизација и конструкционо машинство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Моделирање и прорачун С елеватора
Тема (Eng):MODELING AND CALCULATIONS OF “S“ CONVEYER
Датум одбране:26.04.2024. 10:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникАтила Зелић
Ванредни професор
МенторДраган Живанић
Ванредни професор
ЧланНикола Иланковић
Асистент
 
Студент:Марко Вучинић (G1 28/2021)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ОДВОЂЕЊА УПОТРЕБЉЕНИХ ВОДА НАСЕЉА ШАЈКАШ СА ППОВ
Тема (Eng):CONCEPTUAL SOLUTION FOR WASTE WATER DRAINAGE OF THE SETTLEMENT ŠAJKAŠ WITH PPOV
Датум одбране:26.04.2024. 10:00
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникСлободан Колаковић
Ванредни професор
МенторМатија Стипић
Доцент
ЧланСлободан Ташин
Ванредни професор
 
Студент:Бојан Петровић (GI 7/2009)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:2Д пиксел арт у видео играма
Тема (Eng):2D Pixel Art In Video Games
Датум одбране:26.04.2024. 10:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникБојан Бањанин
Доцент
МенторНеда Милић Керестеш
Ванредни професор
ЧланСаша Петровић
Доцент
 
Студент:Богдан Радић (ZP 5/2021)
Студијски програм:Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Процена ризика од катастрофа Клиничког Центра Војводине
Тема (Eng):Storm wind and fire risk assessment of the Clinical Center of Vojvodina
Датум одбране:25.04.2024. 14:00
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникВладимир Рајс
Ванредни професор
МенторСлободан Шупић
Доцент
ЧланГоран Тепић
Доцент
 
Студент:Горан Матић (PM 17/2021)
Студијски програм:Производно машинство
Ниво студија:Мастер струковне студије
Тема:Особине челика X153ЦрМоВ12 за израду пужа екструдера
Тема (Eng):Properties of X153CrMoV12 steel for making extruder screws
Датум одбране:25.04.2024. 11:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникДраган Рајновић
Ванредни професор
МенторМирослав Драмићанин
Доцент
ЧланСавка Адамовић
Ванредни професор
 
Студент:Бошко Вуковић (M1 7/2020)
Студијски програм:Производно машинство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Одређивање везе између тврдоће и степена деформације код запреминског деформисања цилиндричним алатом
Тема (Eng): Hardness – strain relation in a bulk forming with a cylindrical tool
Датум одбране:25.04.2024. 11:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСавка Адамовић
Ванредни професор
МенторМирослав Драмићанин
Доцент
ЧланПлавка Скакун
Ванредни професор
 
Студент:Плема Лажетић (E5 18/2022)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Услуга управљања кљуцевима за Амазон веб сервисе
Тема (Eng):Amazon web services key management service
Датум одбране:24.04.2024. 18:30
Место одбране:NT418 - НТП-418
Комисија

ПредседникДарко Чапко
Редовни професор
МенторСрђан Вукмировић
Редовни професор
ЧланНемања Недић
Доцент
 
Студент:Милена Чанчар (PR 93/2019)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Серверска Виртуелизација
Тема (Eng):Server Virtualisation
Датум одбране:24.04.2024. 18:00
Место одбране:NT418 - НТП-418
Комисија

ПредседникДарко Чапко
Редовни професор
МенторСрђан Вукмировић
Редовни професор
ЧланНемања Недић
Доцент
 
Студент:Вања Радан (II 51/2019)
Студијски програм:Индустријско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Унапређење менаџмента одржавањем у организацији "Рудник и термоелектрана Гацко" ад, Гацко
Тема (Eng):Improvement of maintenance management in the organization "Gacko mine and thermal power plant" ad, Gacko
Датум одбране:24.04.2024. 11:00
Место одбране:209 - Кабинет
Комисија

ПредседникСтеван Милисављевић
Редовни професор
МенторНебојша Бркљач
Ванредни професор
ЧланМарко Орошњак
Доцент
 
Студент:Сања Пумпаловић (ZZ 25/2018)
Студијски програм:Инжењерство заштите животне средине
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:УТИЦАЈ МИКРОПЛАСТИКЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ У ГРАЂЕВИНСКОМ СЕКТОРУ
Тема (Eng):Environmental impact of microplastics in the civil engineering sector
Датум одбране:22.04.2024. 13:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникЗоран Чепић
Ванредни професор
МенторБојан Батинић
Ванредни професор
ЧланЗорица Миросављевић
Асистент - др наука
 
Студент:Срђан Бијелић (H1 7/2020)
Студијски програм:Мехатроника
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:СИСТЕМ ПАМЕТНЕ КУЋЕ
Тема (Eng):SMART HOME SYSTEM
Датум одбране:19.04.2024. 16:00
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникВуле Рељић
Доцент
МенторВладимир Рајс
Ванредни професор
ЧланКалман Бабковић
Ванредни професор
 
Студент:Мирослав Богдановић (E1 58/2022)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:БЕЖИЧНИ ПРЕНОС ЕЛЕ?ТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ПУЊЕЊА ЛА?ИХ ЕЛЕ?ТРИЧНИХ ВОЗИЛА
Тема (Eng):Wireless transmission of electricity for charging light electric vehicles
Датум одбране:19.04.2024. 14:00
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникВуле Рељић
Доцент
МенторВладимир Рајс
Ванредни професор
ЧланБане Попадић
Доцент
 
Студент:Катарина Мијаиловић (SA 16/2019)
Студијски програм:Сценска архитектура, техника и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема: Студија архитектуре пролазности: Идејни пројекат Кућа – Споменик
Тема (Eng):Transience Architecture Study: Conceptual project House - Monument
Датум одбране:09.04.2024. 12:00
Место одбране:SCEN - Сценска лабораторија
Комисија

ПредседникТатјана Бабић
Доцент
МенторАлександра Пештерац
Ванредни професор
ЧланДрагана Вилотић
Доцент из поља уметности
 
Студент:Ана Крсмановић (ZZ 68/2016)
Студијски програм:Инжењерство заштите животне средине
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Евалуација утицаја на животну средину изградње силоса и сушаре
Тема (Eng):Evaluation of the environmental impact of the Construction of Silos and Dryer
Датум одбране:05.04.2024. 13:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникДрагана Штрбац
Редовни професор
МенторНемања Станисављевић
Редовни професор
ЧланЗорица Миросављевић
Асистент - др наука