O Departmanu


16.07.2014. - 09:32 
Departman za opšte discipline u tehnici organizaciono sačinjavaju tri katedre:
• Katedra za matematiku (35 članova, šef katedre prof. dr Mila
Stojaković),
• Katedra za fiziku (13 članova, šef katedre prof. dr Ana Kozmidis Petrović),
• Katedra za društvene nauke (10 članova, šef katedre prof. dr Radoš
Radivojević),
• Katedra za animaciju u inženjerstvu (8 članova, šef katedre prof. dr Ratko Obradović))
• Laboratorija za fiziku,
• Centar za matematiku i statistiku (CMS).

Departman učestvuje u nastavnim procesima na svim odsecima u procesu obrazovanja na osnovnim, master, doktorskim, kao i specijalističkim studijama. Većina predmeta koje Departman izvodi su na prvoj i drugoj godini studija. Takođe, Departman je nosilac studijskog programa Animacija u tehnici – osnovne akademske, master i doktorske studije.
Doktorske studije
Od školske 2006/2007. godine Departman organizuje doktorske studije na smeru Matematika u tehnici, a od 2012/13 na smeru Animacija u inženjerstvu.