Predmet: Projektovanje tehnoloških procesa (17 - P308)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastTehnološki procesi, tehnoekonomska optimizacija i virtualno projektovanje
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za proizvodno mašinstvo
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.1975..

Osposobljavanje studenata za rešavanje zadataka projektovanja tehnoloških procesa izrade i montaže proizvoda.
Stečena znanja omogućuju primenu savremenih prilaza u projektovanju kvalitetnih tehnoloških procesa izrade i montaže proizvoda, kao i unapređenje postojećih tehnoloških procesa izrade i montaže proizvoda.
Uvod u projektovanje tehnoloških procesa. Tehnička priprema proizvodnje. Tehnološka priprema proizvodnje. Proizvod kao objekat proizvodnje. Tehnička i tehnološka dokumentacija. Tehnološki proces obrade i montaže. Tehnološka baza podataka. Analiza tehnologičnosti proizvoda. Pripremci. Dodaci za obradu. Tačnost obrade i montaže. Optimizacija tehnoloških procesa. Mogućnosti povećanja kvaliteta tehnoloških procesa. Sistemi i metode projektovanja tehnoloških procesa. Tehnološke podloge za razvoj i primenu AFTs. Racionalizacija projektovanja tehnoloških procesa za AFTs. Automatizacija projektovanja tehnoloških procesa obrade. Osnove CAPP sistema. Projektovanje tehnoloških procesa montaže.
Nastava se izvodi u vidu predavanja, auditornih, laboratorijskih i računarskih vežbi, konsultacija i poseta preduzećima. U okviru predavanja izlaže se teorijski deo gradiva sa karakteristim primerima iz prakse. U okviru auditornih vežbi rade se zadaci i odgovarajući grafički radovi. Na laboratorijskim vežbama praktično se primenjuju stečena znanja na raspoloživoj laboratorijskoj opremi. U cilju proširenja praktičnih znanja vrše se posete odgovarajućim preduzećima. U okviru računarskih vežbi vrši se obučavanje studenata u primeni informacionih tehnologija iz posmatrane nastavne oblasti. Pored toga redovno se održavaju konsultacije u cilju približavanja nastavnog gradiva, kao i izrade grafičkih radova. Kolokvijumi su pismeni i odnose se na teorijski deo gradiva. Ispit je pismeni u okviru koga se rade odgovarajući zadaci.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Todić, V.Projektovanje tehnoloških procesa2004Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Todić, V., Banjac, D.Projektovanje i optimizacija tehnoloških procesa obrade1993Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Babić, B.Projektovanje tehnoloških procesa1999Mašinski fakultet, BeogradSrpski jezik
Scallan, P.Process planning: The Design/Manufacture Interface2003MA: Butterworth-Hienemann, BostonEngleski
Tlusty, G.Manufacturing processes and equipment2000Prentice Hall, New JerseyEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Grafički raddada20.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda30.00
Kolokvijumneda20.00
Kolokvijumneda20.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Milošević dr Mijodrag
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Lukić dr Dejan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Zagoričnik Marko
Asistent-master

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Božić Dejan
Asistent-master

Laboratorijske vežbe