Predmet: Otpornost materijala (17 - GG15)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastMehanika deformabilnog tela
MultidisciplinarnaDa
ESPB8
Matične organizacione jedinice predmeta

Katedra za tehničku mehaniku
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..

Cilj predmeta je osposobljavanje studenata za analizu napona i deformacija koji se javljaju u konstruktivnim elementima, resavanje staticki odredjenih i neodredjenih problema. Dimenzionisanje konstrukcionih elemenata.
Stečena znanja omogućavaju studentu prepoznavanje i analizu naponskih stanja i deformacija za elastično telo na osnovu kojih se može izvršiti dimenzionisanje elemenata. Student je osposobljen za samostalno reševanje problema iz oblasti Otpornosti materijala. Stečena znanja studenti će koristiti u daljem obrazovanju.
Analiza napona. Tenzor napona. Glavni naponi. Ekstremne vrednosti tangencijalnih napona. Analiza deformacije. Tenzor deformacije. Hukov zakon. Ravansko stanje napona i ravansko stanje deformacije. Uslovi kompatibilnosti. Hipoteze otpornosti materijala. Geometrijske karakteristike ravnih preseka. Glavni momenti inercije. Aksijalno opterecen stap. Staticki neodredjeni zadaci kod aksijalno opterecenih stapova. Uvijanje. Staticki neodredjeni zadaci kod uvijanja. Savijanje grednog nosaca. Koso savijanje i ekscentricni pritisak. Jezgro preseka. Elastični ugib grede. Staticki neodredjene grede. Metod deformacijskog rada. Teoreme Betija i Maksvela. KAstiljanove teoreme. Maksvel-Morov metod. Metod Verescagina. Resavanje staticki neodredjenih sistema. Ojlerov metod za analizu stabilnosti. Kriticne sile izvijanja za neke karakteristicne slucajeve. Granice vazenja Ojlerovih obrazaca. Tetmajerov metod. Hipoteze o slomu.
Predavanja. Auditorne vežbe. Konsultacije. Na predavanjima se izlaže teorijski deo gradiva propraćen karakterističnim primerima. Na vežbama rade se dodatni zadaci koji proširuju gradivo sa predavanja. Redovno, u unapred najavljeni terminima svake nedelje održavaju se i konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Brčić, V.Otpornost materijala1978Građevinska knjiga, BeogradSrpski jezik
Timošenko, S.Otpornost materijala1972Građevinska knjiga, BeogradSrpski jezik
Atanacković, T.Teorija elastičnosti1993Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Maretić, R.Zbirka rešenih zadataka iz otpornosti materijala2012Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Maretić, R.Otpornost materijala2016Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada2.00
Domaći zadatakdada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda30.00
Kolokvijumneda20.00
Prisustvo na predavanjimadada3.00
Usmeni deo ispitaneda20.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Novaković dr Branislava
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Cako Sabolč
Asistent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Rehlicki-Lukešević Lidija
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Jakovljević Filip
Asistent

Auditorne vežbe