Doktorske studije / Matematika u tehnici
Matematika u tehnici

 Osnovne informacije

Nivo studija
Doktorske studije


Zvanje koje se stiče
Doktor nauka - Primenjena matematika (Dr)


Obrazovno polje
Interdisciplinarno


Naučno-stručne oblasti
Primenjena matematika: Tehničke nauke; Matematičke nauke


Trajanje (god/sem)
3 / 6


Ukupan broj ESPB bodova
180


Mentori
Spisak mentora


 Lica odgovorna za studijski program
Ime i prezime
Nedostaje slikaRukovodilac

Teofanov dr Ljiljana
Redovni profesorTrenutno nema istorijskih podataka o odgovornim za studijski program!
 Plan studijskog programa

PredmetPre.SIRESPBIzv.

Godina: 1, Semestar: Zimski

Metod naučnog rada035
Izborna pozicija 15312
Izborna pozicija 25413

Godina: 1, Semestar: Letnji

Aktuelno stanje u oblasti022
Izborna pozicija 35414
Izborna pozicija 40-50-414

Godina: 2, Semestar: Zimski

Izborna pozicija 50-50-414
Izborna pozicija 65414
Priprema prijave teme doktorske disertacije022

Godina: 2, Semestar: Letnji

Doktorska disertacija (teorijske osnove)02030

Godina: 3, Semestar: Zimski

Doktorska disertacija - studijski istraživački rad03030

Godina: 3, Semestar: Letnji

Doktorska disertacija - studijski istraživački rad01010
Doktorska disertacija - izrada i odbrana doktorske disertacije0020