Prof. Emeritus dr Radomir Folić


Nedostaje slika

dr Radomir Folić

Prof. Emeritus


Telefon021/485-2644
E-mail
Akademsko zvanjeProf. Emeritus
KancelarijaKabinet 205

Diplomirao na Građevinskom fakultetu (GF) - konstruktivni odsek u Beogradu marta 1963. Magistrirao (Teorija konstrukcija) na GF u Zagrebu februara 1974. god. Doktorirao na GF u Beogradu maja 1983. Stručni ispit položio je u Beogradu 1968. Izabran za docenta šk. 1979/80, 1984. za vanrednog, a 1988. za redovnog profesora (Betonske konstrukcije-BK) Fakulteta tehničkih nauka (FTN) u Novom Sadu. Od 1982-1986. i 1989-1997. direktor Instituta za industrijsku gradnju, a od januara 1986 - novembra 1988. dekan FTN u Novom Sadu. Od 1997-2002. direktor je Instituta za arhitekturu i građevinarstvo, a od 2002 - direktor Instituta za građevinarstvo (IG). Rukovodilac katedre za materijale i konstrukcije od 1996-2004. Od 2000. g. redovni član je Jugoslovenske inženjerske akademije (JINA). Društvo građevinskih konstruktera Jugoslavije (DGKJ) dodelilo mu je priznanje za životno delo u građevinskom konstrukterstvu 2002. Bavi se širom oblašću građevinskog konstrukterstva: teorija konstrukcija i zemljotresno inženjerstvo, BK, montažne BK i mostovi, temeljenje građevinskih objekata, procena, strategije održavanja, i obnova građevinskih objekata. Radio je na teorijskim i eksperimentalnim istraživanjima i modeliranju ponašanja elemenata i konstrukcija pod različitim dejstvima. Rukovodio je naučnoistraživačkim projektima: "Istraživanje materijala i konstrukcija pod dinamičkim opterećenjem i revitalizacija građevinskih objekata", "Primena teorije konstrukcija u BK", "Istraživanje elemenata i konstrukcija sa aspekta nosivosti, upotrebljivosti i trajnosti, uključujući revitalizaciju objekta".Od 1990-1993 rukovodio je istraživanjima iz dinamike konstrukcija na Matematičkom institutu SANU. Od1996-2000. rukovodio je Potprojektom "Modeliranje ponašanja tla, materijala, elemenata i konstrukcija pod statičkim i dinamičkim i požarnim opterećenjem " i Potprojektom: " EC 8 - Projektovanje seizmički otpornih konstrukcija" u tehnološkom projektu: "Uvođenje Evrokodova i evropskih standarda u građevinsko konstrukterstvo Srbije" (za ovoj rad dobio je Povelju JDGK za najbolje ostvarenje u oblasti nauke i tehnologije za 1996 i 1997.). Autor je ili koautor velikog broja studija, projekata i ekspertiza. Bio je član Naučnih komiteta međunarodnih skupova: Diagnosis of Concrete Structures (1991. i 1996. g.), Failures of Concrete Structures (1993. i 2001.), Durability of Bridges (1989. i 1994.), Simposiuma DGKM 1995., 1997. 1999. Indis-a 1997. i 2000. i 2003. g. Održao je veći broj uvodnih predavanja na međunarodnim naučnim skupovima, a predavanja po pozivu održao je na Tehničkom univerzitetu (TU) u Budimpešti 1988. i 1992. godine, TU- Poznanj - Poljska 1989. g. Rejkjavik- Island, 1989, Minhen-Nemačka 1990, Košice-Slovačka 1991, Haifa -Izrael 1992, McGill Univ. Montreal 2004. Član je Naučnog komiteta Panonskog udruženja za primenjenu matematiku i mehaniku od 1995. a od 1997. član Redakcionog odbora časopisa Bull. for Applied Mathematics - TU Budapest, Saopštenja IMS-Beograd i Materijali i konstrukcije (od 2002. glavni i odgovorni urednik). Član Tehničkog komiteta RILEM-a TC-104 DCC-Damage Classification of Concrete (Klasifikacije oštećenja BK) od 1987-1992. Dobitnik je Plaketa (SNP- N. Sad, Univerziteta u Novom Sadu i TU u Budimpešti, Saveza društava inženjera i tehn. Srbije, DGKJ). Član je međunarodnih udruženja konstruktera IABSE, Američkog instituta za beton (ACI) i domaćih JDGK, JUDIMK (istraživanje materijala i konstrukcija), DMTF (mehanika tla i fundiranje) Srbije, DGITJ, predsednik Društva konstruktera Srbije 1989-1994, a od 2004. predsednik Saveza građ. inž. i tehn. Srbije i Crne Gore. Od 1980 predaje, Teoriju betonskih konstrukcija a zatim BK i Montažne BK. Za studente arhitekture postavio je predmete Konstrukcije, materijale i građenje, Konstruktivni sistemi, i Noseće konstrukcije II. Na posle-diplomskim studijama predaje Odabrana poglavlja teorije BK (Reologija i opšta teorija loma, dinamički opterećene BK i specijalni problemi prethodno napregnutih konstrukcija), MBK i metodologiju naučnog rada, a na GF u Subotici, postavio i predavao predmet Dijagnostika i procena stanja konstrukcija, sanacije i revitalizacije građevinskih objekata, a na GF u Prištini Reologiju materijala. Projektant je konstruktor mnoštva objekata od kojih se ističu: Spomenik Šarplaninskom borcu, Spomen kosturnice u T. Velesu, zgrada Srpskog narodnog pozorišta u N. Sadu (prikazano u Bauwelt-u 8/1974, s. 1200); Novosadska banka sa podzemnom etažom, pet objekta za "Bačkatrans" u Vrbasu, Rezervoare za vodovode u Dečanima, Gnjilanu i Suvoj Reci, Viseći most za pešake preko reke Beli Drim u Orahovcu, i dr. Koautor je Patenta za podupiranje, sanaciju i/ili pojačavanje betonskih greda primenom kosnika i prednapregnutih zatega. Razvijao metodologije pregleda, klasifikacija oštećenja, procene stanja i sanacija građ. objekata. Radio na ekspertizama i nadzoru. Odrednica o njemu objavljena je u Marquis Who is Who in the World (od 13. do 21. izdanja).

Trenutno nema podataka o članstvu zaposlenog!
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Redovni profesor01.10.1994.01.09.2007.Departman za građevinarstvo i geodeziju
Redovni profesor01.10.1994.Katedra za konstrukcije
Trenutno nema podataka o aktuelnim funkcijama zaposlenog!
Naziv funkcijeOdDoOrganizaciona jedinica
Dekan01.10.1986.30.09.1988.Fakultet tehničkih nauka
Direktor departmana01.10.1996.30.09.2002.Departman za arhitekturu i urbanizam
Direktor departmana01.10.1990.30.09.2006.Departman za građevinarstvo i geodeziju
NazivU Ustanovi
Projekat hale od prethodno napregnutog betona raspona 55m

Diploma

Građevinsko inženjerstvo

Građevinski fakultet

1963

Studija učinaka sila prednaprezanja u statički neodređenim linijskim sistemima i primena prednaprezanja za pojačavanje betonskih konstrukcija

Magistratura

Građevinsko inženjerstvo

Građevinski fakultet

1974

Prilog proučavanju T-preseka-Analiza aktivne širine pritisnute ploče u armiranom i prethodno napregnutom betonu

Doktorat

Građevinsko inženjerstvo

Građevinski fakultet

1983

Kriterijum produkcijeOpis
(M12) Monografija međunarodnog značajaFolić, R.J. (2014): Bridge Engineering in Serbia, Ch. 16, in Handbook of International Bridge Engineering, Ed. L. Duan and W. Fah, Frances and Taylor, New York, 2014, pp. 687-747
(M13) Monografska studija/poglavlje u knjizi M11 ili rad u tematskom zborniku vodećeg međunarodnog značajaFolić R.: Bridge Engineering in Serbia, Ch. 16in Handbook of International Bridge Engineering, Ed. Wai.Fah Chen and lian Duan, Taylor and Frances Group, CRC Press, Baca Raton, London, New York, 2014, str. 687-746, ISBN 978-1-4398-1029-3
(M13) Monografska studija/poglavlje u knjizi M11 ili rad u tematskom zborniku vodećeg međunarodnog značajaFolić R., Folić B.: Design methods analysis of seismic interaction soil-foundation-bridge structures for different foundations, in: Coupled Site and Soil-Structure Interaction Effects with Application to Seismic Risk Mitigation, Ed. T. Schanz and R. Jankov, Springer Sciences+Business Media, 2009, str. 179-191, ISBN 987-90-481-2709-2
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaFolić R.: Conceptual design, base isolation and control bridge structures in seismic regions , The 6th International Conference of Danube Bridges, Editor M. Ivanyi & R. Bancila, 2007, str. 463-478, ISBN 987-963-420-925-6
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaFolić R.: Some aspects of deteriration and maintenance of concrete bridges, Edit. M. Ivanyi & R. Bancila, 2007, str. 377-388, ISBN 978-963-420-925-6
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiHarmati N., Magyar N., Folić R.: Multi – criterion optimization of building envelope in the function of indoor illumination quality towards overall energy performance improvement, Energy, 2016, Vol. 114, pp. 302-317, ISSN 0360-5442
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiHarmathy, N., Magyar, Z., Folić, R. (2016): Multi – criterion optimization of building envelope in the function of indoor illumination quality towards overall energy performance improvement, Energy 2016; 114: 302 – 17. ISSN 0360-5442
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuZenunović D., Folić R.: Models for behaviour analysis of monolithic wall and precast or monolithic floor slab connections, Engineering Structures, (40) 2012, pp. 466-478
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuFolić R., Zenunović D.: Durability problem of RC structures in Tuzla industrial zone - Two case studies (Article), Engineering Structures, 2010, Vol. 32, No 7, pp. 1846-1860, ISSN 0141-0296
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuFolić, R., Zenunović, D. (2010): Durability problem of RC structures in Tuzla Industrial Zone - Two case studies, Engineering Structures, Vol. 32, July, 2010, pp. 1346-1360
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuSerdar, N., Folić, R. (2018): Vulnerability and optimal probabilistic seismic demand model for curved and skewed RC bridges, Engineering Structures, 175, pp. 411-425. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2018.09.020
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuStojković, N., Folić, R., Pasternak, H. (2017): Mathematical model for the prediction of strength degradation of composites subjected to constant amplitude fatigue, International Journal of Fatigue, Vol. 103, 2017., pp 478-487, https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2017.06.032
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuRudnik - Milanović, A., Kurtovic Folic, N., Folic, R. (2018): Earth-Sheltered House: A Case Study of Dobraca Village House near Kragujevac, Serbia, SUSTAINABILITY, (2018), Sustainability 2018, 10(10), 3629; https://doi: 10.3390/su10103629
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuLaban, M., Folić, R.: Energy efficiency of buildings influenced by thermal properties of fasades industrially made, Thermal Science, 2014, Vol. 18 br. 2, str. 615-630
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuHarmati N., Folić R., Magyar Z., Dražić J., Kurtović-Folić N.: Building Envelope Influence on the Annual Energy Performance in Office Buildings, Thermal Science, 2016, Vol. 20, No 2, pp. 679-693, ISSN 0354-9836
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuLaban M., Folić R.: Energy efficiency of industrially made buildings influenced by thermal properties of facades , Thermal Science, 2014, Vol. 18, No 2, pp. 615-630, ISSN 0354-9836, UDK: 621
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuHarmati N., Folić R., Magyar Z.: Energy Performance Modelling and Heat Recovery Unit Efficiency Assessment of An Office Building, Thermal Science, 2015, Vol. 19, No 3, pp. 865-880, ISSN 0354-9836
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuZenunovic D., Topalovic M., Folić R.: Identification of Modal Parameters of Bridge usoing ambient vibration Measurements, Shock and Vibration, 2015, ISSN 1070-9622, UDK: http://dx.doi.org/10.1155/2015/957841
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuHarmati N., Folić R., Mađar Z.: ENERGY PERFORMANCE MODELLING AND HEAT RECOVERY UNIT EFFICIENCY ASSESSMENT OF AN OFFICE BUILDING, Thermal Science, 2014, ISSN 0354-9836
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuRanković S., Folić R., Mijalković M.: Flexural behaviour of rc beams strengthened with nsm CFRP and GFRP bars – experimental and numerical study, Revista Romana de Materiale-Romanian Journal of Materials, 2013, Vol. 43, No 4, pp. 377-390, ISSN 1583-3186
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuProkić A., Folić R., Miličić I.: A Closed-Form Approximate Solution for Coupled Vibrations of Composite Thin-Walled Beams With Mid-Plane Symmetry, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2013, Vol. 20, No 5, pp. 883-890, ISSN 1330-3651
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuFolić R., Radonjanin V., Malešev M.: The assessment of the Structure of Novi Sad Open University Damaged in Fire , Construction and Building Materials, 2002, No 16, pp. 427-440, ISSN 0950-0618(02)00045-4
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuHarmati N. L., Folic, R. J. Magyar, Z. (2015): Energy Performance Modelling and Heat Recovery Unit Efficiency Assessment of An Office Building, THERMAL SCIENCE, 2015, vol. 19 br. 3, pp. 865-880
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuHarmati, N., Folić, R., Magyar, Z., Dražić, J., Kurtović-Folić, N. (2015): Building Envelope Influence on the Annual Energy Performance in Office Buildings, Тhermal Science, Nuclear Institute Vinča, Belgrade,doiref: 10.2298/TSCI141111109H
(M23) Rad u međunarodnom časopisuBalabusic, M., Folic, R. (2015): Energy analysis of the critical force of slender RC columns, Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Structures and Buildings, (2015), vol. 168 br. 2, str. 141-156
(M23) Rad u međunarodnom časopisuZenunovic, D., Topalovic, M., Folic, R. (2015): Identification of Modal Parameters of Bridge usoing ambient vibration Measurements, Hindawi Publising Corporation, Shock and Vibrations, Volume 2015 (2015) Article ID 957841, 21 pages; http://dx.doi.org/10.1155/2015/957841, 2015
(M23) Rad u međunarodnom časopisuĆosić, M., Folić, R., Folić, B. (2014): Seismic performances of the structures at variation of artificial accelerograms, Građevinar, vol.66, No.9, pp. 787-800
(M23) Rad u međunarodnom časopisuBonić, Z., Folić, R. (2013): Proboj temelja samca – usporedba proračuna I eksperimenta (Punching of column footings – comparison of experimental and calculation results), Građevinar (65), Zagreb, Br. 10; pp. 887-899; UDK 624.074.6.001.4:624.046
(M23) Rad u međunarodnom časopisuRanković, S. Folić, R., Mijalković, M. (2013): Flexural behaviour of RC beams strengthened with nsm CFRP and GFRP bars – experimental and numerical study, Romanian Journal of materials, 2013, 43 (4), pp. 377-390
(M23) Rad u međunarodnom časopisuProkić, A., Folić, R., Miličić, I. (2013): A closed-form approximate solution for coupled vibrations of composite thin-walled beams with mid-plane symmetry, Technical Gazete (20), No.5, 2013, pp. 883-890. ISSN 1330-3651 (Print), ISSN 1848-6339 (Online); UDC/UDK 624.072.2:519.65
(M23) Rad u međunarodnom časopisuLaban M. Đ., Folić R. J., (2012) Energy efficiency of industrially made buildings influenced by thermal properties of façades, Thermal Science, 2012 OnLine-First (00):147-147, DOI:10.2298/TSCI120417147L, http://www.doiserbia.nb.rs/issue.aspx?issueid=1644
(M23) Rad u međunarodnom časopisuRadonjanin V., Malešev M., Folić R.: Assessment and repair of the bearing structure of a multi-storey parking garage , Journal of Building Appraisal, 2007, Vol. 2, No 4, pp. 335-354, ISSN 1479-1110, UDK: Palgrave Macmillan LTD 1742-8262/07
(M23) Rad u međunarodnom časopisuCumbo, A., Folić, R. (2017): Uslojeni konačni elementi u proračunu spregnutih konstrukcija izloženih dugotrajnom djelovanjima (Layered finite elements in the analysis in the analysis of composite structures exposed to long-term effects), Građevinar, 69 br.11, pp. 1005-1019; DOI: https:/ /doi.org/10.14256/JCE.2016; ISSN 0350-2465; UDK 624+69(05)=862
(M23) Rad u međunarodnom časopisuProkić A., Mandić R., Vojnić-Purčar M., Folić R.: Torsional buckling of thin-walled beams in presence of bimoment induced by axial loads, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2015, Vol. 22, No 1, pp. 183-189, ISSN 1330-3651
(M23) Rad u međunarodnom časopisuZenunović D., Topalović M., Folić R.: System Identification of R/C Girder Bridges Based on Field Measurements and Numerical Simulations, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2015, Vol. 22, No 3, pp. 667-675, ISSN 1330-3651, UDK: DOI: 10.17559/TV-20140603143241;
(M23) Rad u međunarodnom časopisuBalabušić M., Folić R.: Energy analysis of the critical force of slender RC columns, Proceedings of the Institution of Civil Engineers: Structures and Buildings, 2015, Vol. 167, No 12, pp. 141-156, ISSN 0965-0911, UDK: DOI:10.1680/stub.1300064
(M23) Rad u međunarodnom časopisuĆosić M., Folić R., Folić B.: Utjecaj parametara akcelerograma na seizmički odziv konstrukcija, Građevinar, 2014, Vol. 66, No 9, pp. 787-800, ISSN 0350-2465, UDK: 624+69(05)=862
(M23) Rad u međunarodnom časopisuĆosić M., Folić B., Folić R.: Numerical simulation of the pile integrity test on defective piles, Acta Geotechnica Slovenica, 2014, Vol. 11, No 2, pp. 5-19, ISSN 1854-0171
(M23) Rad u međunarodnom časopisuRadonjanin V., Malešev M., Folić R., Lukić I.: Assessment and Repair of the Bearing Structure of Gradiska Cultural Centre after Fire, Technical Gazette, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2014, ISSN 1330-3651
(M23) Rad u međunarodnom časopisuBonić Z., Folić R.: Proboj temelja samca – usporedba proračuna I eksperimenta (Punching of column footings – comparison of experimental and calculation results), Građevinar, 2013, Vol. 10, pp. 887-899, ISSN 0350-2465, UDK: 624.074.6.001.4:624.046
(M23) Rad u međunarodnom časopisuKurtović-Folić N., Folić R.: Stare zgrade - karakteristična oštećenja i njihovi uzroci, Građevinar, 2010, No 4, pp. 153-168, ISSN 0350-2465, UDK: 624.012:624.059.25
(M23) Rad u međunarodnom časopisuBrujić, Z., Kukaras, D., Folić, R. Sohela, A., Čeh,A. (2018): Punching shear strength of strenth of eccentrically loaded RC flat slabs without transverse reinforcement, Građevinar, vol. 70 br. 9, str. 757-770; ISSN 0350-2465; UDK 624+69(05)=862
(M42) Monografija nacionalnog značaja, monografsko izdanje građe,Folić R., Zenunović, D. (2016): Spregnute konstrukcije čelik – beton, AGM knjiga, 2016, str. 362, ISBN 978-86-86363-56-5
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaAutori: Kovačević, D., Folić, R., Lađinović, Đ Naziv: Application of Link FE in Modeling of Specific Boundary/Interface Conditions, N Naziv časopisa: Journa of the Serbian Society for Computational Mechanics, (2007), vol. 1 br. 1, str. 99-109
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaFolić R., Brujić Z.: Beam on base with properties described according to the linear creep theory, Bulletins for Applied Mathematics, 1994, ISSN 0133-3526
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaBrujić Z., Folić R.: Slenderness ratio criterion of reinforced concrete columns, Bulletins for Applied and Computer Mathematics, 2001, ISSN 0133-3526
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaFolić R., Brujić Z.: Dynamic analysis of columns made of time-dependent materials, Bulletins for Applied Mathematics, 1996, ISSN 0133-3526
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaFolić R., Brujić Z.: Stability of compressed columns according to linear creep theory, Bulletins for Applied Mathematics, 1996, ISSN 0133-3526
(M42) Monografija nacionalnog značaja, monografsko izdanje građe,Folić, R., Pakvor, A. (1991): Montažni armiranobetonski elementi. U knjizi Priručnik za primenu Pravilnika o tehničkim normativima za beton i armirani beton, knj. 1, Građevinska knjiga, Beograd, str. 642-700. II izdanje (1995), III izdanje (2000) Građevinski fakultet Beograd
(M42) Monografija nacionalnog značaja, monografsko izdanje građe,Folić, R., Popović, B.(1997): Parcijalno prethodno napregnute konstrukcije - stanje i perspektive razvoja. Građevinski kalendar (GK) 1997. str. 22-105. i (1998): Granična nosivost, zamor, duktilnost i optimalno projektovanje parcijalno prethodno napregnutih konstrukcija. SDGIT Jugoslavije, GK, Beograd, 1998. str. 221-294. (ukupno 158 str.).
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuFolić, R. (1991): A classification of damage to concrete buildings in earthquakes, illustrated by examples. Material and Structures, RILEM - Journal, Chapman & Hall, Vol. 24, pp. 286-292.
(M13) Monografska studija/poglavlje u knjizi M11 ili rad u tematskom zborniku vodećeg međunarodnog značajaFolić, B., Folić, R. (2009): Design methods analysis of seismic interaction soil-foundation-bridge structures for different foundations, in: Coupled Site and Soil-Structure Interaction Effects with Application to Seismic Risk Mitigation, Ed. T. Schanz and R. Jankov, Springer Sciences+Business Media, pp. 179-191. ISBN 987-90-481-2709-2
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuFolić, R., Zenunović, D. (2010): Durabilty problem of RC structures in Tuzla Industrial Zone - Two case studies, Enginering Structures, Vol. 32, June, 21010, SCI list
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuZenunović D., Folić R.: Models for behaviour analysis of monolithic wall and precast or monolithic floor slab connections, Engineering Structures, Volume 40, July 2012, doi:10.1016/j.engstruct.2012.03.007, Elsevier Ltd., 2012., pp. 466-478;
(M23) Rad u međunarodnom časopisuLaban M. Đ., Folić R. J., (2012) Energy efficiency of industrially made buildings influenced by thermal properties of façades, Thermal Science, 2012 OnLine-First (00):147-147, DOI:10.2298/TSCI120417147L, http://www.doiserbia.nb.rs/issue.aspx?issueid=1644
(M23) Rad u međunarodnom časopisuFolić, R. (2009): Durabilty design of Concrete Structures-Part 1: Analysis fundamentals, Facta Universitatis Series Architecture and Civil Engineering Vol. 7 no 1/ 09, pp. 1-18, UDC 624.012-3(045) DOI: 0.2298/FUACE0901001F
(M41) Istaknuta monografija nacionalnog značajaFolić, R., Popović, B.: Parcijalno prethdno napregnute konstrukcje, Monografija br. 27, FTN, 2008. str. 212. Bibl. Matice srpske, 624.012.46; ISBN 978-86-7892-072-1;
(M41) Istaknuta monografija nacionalnog značajaFolić, R., Zenunović, D. (2009): Spregnute konstrukcije čelik – beton, Univerzitet u N. Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Edicija Monografije 36, FTN, Novi Sad, str. 362, ISBN 978-86-7892-203-9
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaFolić, R.: Projektovanje seizmički otpornih betonskih mostova, Materijali i konstrukcije br. 3, 2008. str. 41-65. UDK: 624.21.03:699.841=861; NB Srbije 620.1(497.11) ISSN 0543-0798 MiK (Beograd) COBIS.SR-ID 6725890
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuFolić, R. (1991): Classification of damage and its causes as applied to precast concrete buildings. Material and Structures. RILEM - Journal, Chapman & Hall, Vol. 24, pp. 276-285.
(U02) Pomoćni udžbenik za nastavni predmetFolić, R. (1983): Statika konstrukcija - Zbirka rešenih zadataka. FTN IIG, Novi Sad, str. 1-486. II izdanje (1987). III izdanje Građevinska knjiga, Beograd (1991).
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniFolić, R., Ivanov, D. (1991): In situ behaviour of concrete structures deterioration of concrete, influence of earthquake and a fire in Diagnosis of Concrete Structures - State of the Art Report, Ed. by T. Javor, Expertcentrum, Bratislava, pp. 135-146.
(M42) Monografija nacionalnog značaja, monografsko izdanje građe,Folić, R., Tatomirović, M. (1999): Spregnute betonske konstrukcije-I deo. Građevinski kalendar, 1999. str. 289-386; II deo, Građevinski kalendar, 2001, str. 217-290
(M42) Monografija nacionalnog značaja, monografsko izdanje građe,Folić, R. (1983): Spojevi i veze montažnih betonskih zgrada. U knjizi Montažni građevinski objekti, (Ed. B. Žeželj, A.Flašar) Ekonomika, Beograd, str. 117-167. (9 autorskih tabaka)
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuJavor, T., Naus, D.J., Folić, R., Zakić, B.: (1992): Diagnosis of Concrete Structures. RILEM - Journal Materials and Structures, Chapman & Hall, Vol. 25, pp. 437-440.
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuFolić, R., Radonjanin, V. (1998): Experimental research on polymer modified concrete, Materials Journal, ACI, VOL. 95 No. 4, July/August 1998, pp.463-470.
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuMiletić, S., Ilić, M., Otović, S., Folić, R. Ivanov, Y. (1999): Phase composition changes due to ammonium-sulphate: attack on Portland and Portland fly ash cements, Esevier - Construction and Building Materials, Vol. 13, pp. 117-127.
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuFolić, R., Radonjanin, V. (1998): Experimental research on polymer modified concrete, Materials Journal, ACI, VOL. 95 No. 4, July/August 1998, pp.463-470.
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuPavlović, P., Folić, R., Radonjanin, V., Tatomirović, M.(1997): The testing and repair of steel silo, Elsevier - Construction and Building Materials,Vol. 11, pp. 353-363
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuFolić, R., Radonjanin, V., Malešev, M. (2002): The assessment of the Structure of Novi Sad Open University Damaged in Fire, Journal "Construction and Building Materials", No. 16 (2002), Elsevier Science, London, pp.427 - 440.
(M42) Monografija nacionalnog značaja, monografsko izdanje građe,Folić, R. (1985): Analiza aktivne širine ploče i graničnih stanja kod elemenata od armiranog i prethodno napregnutog betona. FTN IIG Posebno izdanje 7, Novi Sad, str. 1-193.
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaFolić R., Lađinović Đ. (1995): Three dimensional analyses of tall buildings subjected to earthquake loading. Scientific journal “Facta Universitatis“University of Niš, Series: Architecture and Civil Engineering, Vol. 1, No 2, pp. 153 -166.
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Prof. EmeritusKonstrukcije u građevinarstvuFakultet tehničkih nauka24.01.2008.
Redovni profesorKonstrukcije u građevinarstvu i teorija konstrukcijaFakultet tehničkih nauka03.11.1988.