Основне информације

Ниво студија
Мастер академске студије


Звање које се стиче
Мастер инжењер грађевинарства (Маст. инж. грађ.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Грађевинско инжењерство


Трајање (год/сем)
1 / 2


Укупан број ЕСПБ бодова
60


Студијске групе
Конструкције
Хидротехника
Путеви, железнице и аеродроми
Организација и технологија грађења


 

Студије грађевинарства на Департману за грађевинарство и геодезију Факултета техниких наука у Новом Саду подељене су на три степена. Наставни план је конципиран тако да прати савремене тенденције у области грађевинарства, па су уграђени основни принципи и оквири сходно европском образовном простору....
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Тривунић др Милан
Редовни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!