Стипендије компаније Montop Pro Novi Sad doo - ПРОДУЖЕН РОК ЗА ПРИЈАВЕ


11.03.2022. - 08:10 

Компанија Montop Pro doo /члан пословног система Montop Group расписује КОНКУРС за стипендирање студената Факултета техничких наука. Конкурс се расписује за студенте следећих студијских програма:

• Студијски програм – Грађевина – нискоградња/високоградња – 1 студент (2, 3 или 4 година студија)
• Студијски програм – Поштански саобраћај и телекомуникације – 2 студента (2, 3 или 4 година студија)
• Студијски програм - Енергетика, електротехника и телекомуникације – 1 студент (2, 3 или 4 година студија)
• Студијски програм – Инжењерство информационих система, Софтвереско инжењерство и информационе технологије, Инжењерски менаџмент – 4 студента (2, 3 или 4 година студија)

ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ ИМАЈУ:

• Редовни студенти, смерова Грађевина – нискоградња/високоградња, Поштански саобраћај и телекомуникације, Енергетика, електротехника и телекомуникације, Инжењерство информационих система, Софтвереско инжењерство и информационе технологије,  Инжењерски менаџмент који у школској 2021/2022. уписују завршну годину основних или мастер академских студија, а који нису обновили ни једну годину; и редовни студенти 2 и 3 године студија;
• Студенти који имају држављанство Републике Србије са сталним боравком на територији Републике Србије или је процес добијања држављанства у току;
• Студенти који нису у радном односу.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ:

• Уверење о уписаној завршној години основних или мастер академских студија односно потврда о редовном студирању за студенте који нису на завршној години или на мастеру академских студија;
• Фотокопија личне карте
• Кратка биографија са контакт подацима;
• Поврда о незапослености за студенте на мастер студијама.

Пријаве доставити до 1. априла 2022. године.

Документацију доставити, на адресу:
Montop Pro D.O.O.
Футошки пут 4,
21000 Нови Сад или електронски на адресу praksa@montopgroup.rs.


Текст КОНКУРСА можете погледати ОВДЕ.

Више о детаља о пословању компаније је доступно на адреси: www.montop.rs

Више детаља о условима конкурса можете пронаћи и на Instagram профилу: @montoppro

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.