Предмет: Завршна графичка обрада (17 - F308)


Основне информације

КатегоријаНаучно-стручни
Научна областГрафичко инжењерство
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ8
Матичне организационе јединице предмета

Катедра за графичко инжењерство и дизајн
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2004..

Завршна графичка обрада представља фазу графичке производње у којој графички производи добијају финалан облик и употребну вредност. Образовни циљ овог предмета јесте оспособљавање студената за одабир и примену одговарајућег технолошког процеса израде графичких производа различите сложености израде, као и за разраду новог решења технолошке израде по захтевима специфичних графичких производа. Ради реализације таквог циља неопходно је објаснити основне појмове завршне графичке обраде, елементе и врсте карактеристичних књиговезачких производа, операције, опрему и системе за реализацију израде тих производа, утицајне параметре обрадних операција као и технике контроле квалитета.
Након успешног завршетка курса студенти ће стећи неопходна теоријска и практична знања о основним елементима књиговезачких производа различите сложености, о њихових технолошким процесима израде, о начинима разраде нових технолошких процеса, о неопходним алатима, опреми и системима за реализацију израде графичких производа, о утицајним параметрима обрадних операција, о техникама контроле квалитета (улазне, процесне и завршне контроле), о врстама и карактеристикама различитих повеза књига и брошура, о специфичностима израде књиговезачких производа малих тиража, као и о техникама обраде дигиталних отисака. Поред наведених студенти ће се упознати и са основним амбалажним производима и производима обраде папира, са историјским развојем књига као и са операцијама преповезивања и рестаурације старих повеза.
Основни појмови завршне графичке обраде. Књиговезачки производи, књиге, брошуре, блокови, мапе, проспекти и други производи. Амбалажни производи. Производи обраде папира. Историсјки развој књига, преповезивање и рестаурација старих књига. Ручни повези и њихова савремена примена. Индустријски повези. Основне операције израде књиговезачких производа различите сложености. Резање, поравнавање, перфорација, изрезивање, савијање, утискивање жљеба, сакупљање, спајање, шивење концем, жицом и термоконцем, лепљење, бешавни повез, пресовање, округљивање и апресовање књижних блокова, састављање корица, утискивање са и без фолије, рељефно и високофреквентно утискивање корица, округљивање корица и друге операције. Основна структура и врсте повеза књига и брошура. Корице за брошуре. Корице за књиге у тврдом повезу (са једноделном и са дводелном пресвлаком). Основни технолошки процес израде књига и брошура. Разрада нових технолошких процеса израде за специфичне производе. Фазе израде књиге у тврдом повезу. Припрема табака. Израда и обрада књижног блока. Операције довршетка књиге у тврдом повезу. Контрола квалитета графичких производа. Улазна, процесна и завршна контрола. Пул и флексо тестови. Књиговезачки материјали, материјали за шивење, књиговезачка лепила. Технолошки процес израде књиговезачких производа малих тиража. Завршна графичка обрада дигиталних отисака.
Настава се изводи савременим дидактичким средствима и методама, интерактивно у виду предавања, рачунарских и лабораторијских вежби. Ради лакшег разумевања предметне материје на предавањима уз помоћ PowerPoint презентације се излаже теоријски део градива пропраћен видео прилозима и анимацијама, као и реалним узорцима књиговезачких материјала и примерима производа различитих сложености израде. Рачунарске вежбе су организоване на начин да допуне знања из теоријских основа са разрадом решења технолошког процеса израде конкретних графичких производа, док на лабораторијским вежбама се практично примењују стечена знања на расположивој лабораторијској опреми. Поред предавања и вежби се одржавају и редовне и предиспитне консултације.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Новаковић, Д.Завршна графичка обрада, скрипта са предавања2004ФТН, Графичко инжењерство, Нови СадСрпски језик
Обрадовић, Т.Приручник за картонажере1996Завод за стручно образовање и унапређење, БеоградСрпски језик
Ђорђевић, М., Ковачевић, М., Татић, Т. и др.Техничко технолошка припрема графичке производње ИИ1990БеоградСрпски језик
Потиск, В.Графичка дорада : приручник за графичаре1997Школска књига, ЗагребСрпски језик
Liebau, D., Heinze, I.Industrielle Buchbinderei2001Verlag Beruf+Schule, ItzehoeНемачки
Tedesco, T.J.(ed.)Binding, finishing and mailing : the final word1999GATF Press, PitsburghЕнглески
Banister, M.The Craft of Bookbinding1993Dover Publications, New YorkЕнглески
Новаковић, Д., Пал, М.Завршна графичка обрада, практикум за вежбе2014Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Kipphan, H.Handbook of Print Media : Technologies and Production Methods2001Springer-Verlag, HeidelbergЕнглески
Blechschmidt, Ј. едиторPapierverarbeitungstechnik2013Carl Hanser Verlag, MünchenНемачки
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Одбрањене лабораторијске вежбедада20.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда40.00
Присуство на лабораторијским вежбамадада3.00
Присуство на предавањимадада5.00
Присуство на рачунарским вежбамадада2.00
Усмени део испитанеда30.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Пал др Магдолна
Ванредни професор

Предавања
Недостаје слика

Милошевић др Растко
Асистент са докторатом

Лабораторијске вежбе
Недостаје слика

Цветојевић Сања
Сарадник у настави

Лабораторијске вежбе
Недостаје слика

Микетић Нада
Асистент

Лабораторијске вежбе
Недостаје слика

Адамовић др Савка
Ванредни професор

Лабораторијске вежбе