Predmet: Doktorska disertacija-Istraživanje i publikovanje 3 (17 - DGII44)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastGeoinformatika
MultidisciplinarnaNe
ESPB30
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2018..

Primena osnovnih, teorijsko-metodoloških, naucno-strucnih i strucno-aplikativnih znanja i metoda na rešavanju konkretnih problema u okviru izabranog podrucja. U okviru ovog dela doktorkse disertacije student izucava problem, njegovu strukturu i složenost i na osnovu sprovedenih analiza izvodi zakljucke o mogucim nacinima njegovog rešavanja. Proucavajuci literaturu student se upoznaje sa metodama koje su namenjene za kreativno rešavanje novih zadataka i inzenjerskom praksom u njihovom rešavanju. Cilj aktivnosti studenata u okviru ovog dela istraživanja ogleda se u sticanju neophodnih iskustava kroz rešavanja kompleksnih problema i zadataka i prepoznavanje mogucnosti za primenu prethodno stecenih znanja u praksi.
Osposobljavanje studenata da samostalno primenjuju prethodno stecena znanja iz razlicitih podrucja koje su prethodno izucavali, radi sagledavanja strukture zadatog problema i njegovoj sistemskoj analizi u cilju izvodjenja zakljucaka o mogucim pravcima njegovog rešavanja. Kroz samostalno koriscenje literature, studentiprosiruju znanja iz izabranog podrucja i proucavanju razlicitih metoda i radova koji se odnose na slicnu problematiku. Na taj nacin, kod studenata se razvija sposobnost da sprovode analize i identifikuju probleme u okviru zadate teme. Prakticnom primenom stecenih znanja iz razlicitih oblasti kod studenata se razvija sposobnost da sagledaju mesto i ulogu inzenjera u izabranom podrucju, potrebu za saradnjom sa drugim strukama i timskim radom.
Formira se pojedincano u skladu sa potrebama izrade konkretne doktorske disertacije, njegovoj složenošcu i strukturom. Student proucava strucnu literaturu , doktorske disertacije studenata koji se bave slicnom tematikom, vrši analize u cilju iznalaženja rešenja konkretnog zadatka koji je definisan zadatkom doktorske disertacije.
U okviru studijskog istraživackog rada student obavlja konsultacije sa mentorom, a po potrebi i sa drugim nastavnicima koji se bave problematikom iz oblasti teme samog rada. U okviru zadate teme, student po potrebi vrši i odredjena merenja, ispitivanja, brojanja, ankete i druga istraživanja, statisticku obradu podataka, ako je to predvidjeno zadatkom doktorske disertacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
razliciti autoriMonografske publikacije i naucni radovi2019
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Seminarski raddada50.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Trenutno nema podataka o izvođačima nastave!