Предмет: Пословно право (17 - IM1009)


Основне информације

КатегоријаАкадемско-општеобразовни
Научна областПроизводни и услужни системи, организација и менаџмент
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ5
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2013..

Оспособљавање студената за стицање знања из области пословног права. Овладавање основним знањем о правним начелима организовања привредне активности кроз правно-организационе форме привредних друштава као и уговорних односа између привредних субјеката у националним правним оквирима и компарација са европским правилима привредних друштава.
Студенти ће бити оспособљени за разумевање правног статуса привредних друштава као и уговорних односа који настају у њиховом пословању. Стечена знања могу користити у даљем образовању и бољем разумевању сродних предмета и у другим сличним предметима из привредно-правне области. Стичу компетенције које могу бити примењене у практичном раду и разумевању пословних односа између привредних субјеката.
(1) Уводни део Право и друга друштвена правила. Правне норме. Извори права. Тумачење правних норми. Субјекти права. Правни односи. Вршење и заштита субјективних права. (2) Други део - Правни статус привредних друштава; Општи део: Привредни субјекти - основни појмови и историјски развој. Привредна друшта - појам и заједничка правила за сва привредна друштва; Посебни део: Правни статус привредних друштава за све правно-организационе форме, посебно изучавање свих форми друштва лица и друштва капитала. Ортачко друштво. Командитно друштво. Друштво са ограниченом одоговорношћу. Акционарско друштво. (3) Део трећи - Привредни уговори - Општи део: Појам и значај уговора робног промета. Закључење уговора робног промета. Средства обезбедјења и извршења уговора. Промене и раскид уговора. Испуњење уговора и одговорност за неиспуњење.- Посебни део: Уговор о продаји робе. Уговор о заступању. Уговор о складиштењу. Уговор о превозу робе. Уговор о франшизингу. Уговор о лизингу. Основне хартије од вредности: меница, чек и робне хартије од вредности.
У раду на предмету Пословно право користи се нормативно-правни метод при излагању позитивно - правне регулативе и правно-аналитички метод при изради семинарских радова и обради примера из праксе.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Мирко ВасиљевићПословно право2004Удружење правника у привреди Србије, БеоградСрпски језик
Соња БунчићПравна природа акције2004Пословни биро СБ, Нови СадСрпски језик
Gower and DaviesPrinciples of Modern Company Law2008Sweet /MaxwellЕнглески
Ferranini, Hopt, Winter, WymeerschReforming company and Takeover Law in Europe2004Oxford University PressЕнглески
Шогоров, С., Арсић, З.Уговори трговинског права2011Правни факултет у Новом СадуСрпски језик
Арсић З., Марјански В.Право привредних друштава2016Правни факултет у Новом СадуСрпски језик
Соња БунчићБанкарско и берзанско право2012Пословни биро СБ, Нови СадСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Присуство на вежбамадада5.00
Колоквијумнеда20.00
Присуство на предавањимадада5.00
Семинарски раддада20.00
Усмени део испитанеда50.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Дукић-Мијатовић Маријана
Ванредни професор

Предавања
Недостаје слика

Бунчић др Соња
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Петровић Јелена
Асистент-мастер

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Перић Александра
Асистент-мастер

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Бунчић др Соња
Редовни професор

Аудиторне вежбе