Предмет: Математичка анализа 2 (17 - E221A)


Основне информације

КатегоријаТеоријско-методолошки
Научна областТеоријска и примењена математика
МултидисциплинарнаДа
ЕСПБ8
Матичне организационе јединице предмета

Департман за опште дисциплине у техници
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2005..

Оспособљавање студената на апстрактно мишљење и стицање основних знања из области Математичке анализе (теорија редова, интеграли функција више променљивих, комплексна анализа, Фуријеова и Лапласова трансформација).
Студент је компентентан да у даљем образовању у стручним предметима прави и решава математичке моделе из области Математичке анализе (теорије редова, интеграла функција више променљивих, комплексне анализе, Фуријеове и Лапласове трансформације).
Бројни ред, дефиниција и основне особине. Функционални низ и ред, степени ред. Двоструки и криволинијски интеграл. Комплексна анализа – основни појмови везани за комплексну функцију комплексне променљиве, интеграл, Кошијеве теореме и формуле, Лоранов ред, сингуларитети, резидуум, аналитичко продужење, конформна пресликавања. Фуријеов ред и трансформација. Лапласова и инверзна Лапласова трансформација са применама.
Предавања; Нумеричко рачунске вежбе. Консултације. Предавања се изводе комбиновано. На предавањима се излаже теоретски део градива пропраћен карактеристичним примерима ради лакшег разумевања градива. На вежбама, која прате предавања, раде се карактеристични задаци и продубљује се изложено градиво са предавања. Поред предавања и вежби редовно се одржавају и консултације. Део градива, који чини логичку целину,може се полагати и у току наставног процеса у облику следећа 4 модула (први модул: редови, други модул: интеграли функција више променљивих, трећи модул: комплексна анализа, четврти модул: Фуријеова и Лапласова трансформација). Усмени део завршног испита није обавезан.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Стојаковић, М.Математичка анализа 22002Ведес, БеоградСрпски језик
Ралевић, Н., Чомић, Л.Збирка задатака решених са писмених испитаиз математичка анализа 22003Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Тестдада20.00
Тестдада25.00
Колоквијумнене25.00
Колоквијумнене30.00
Практични део испита - задацинеда55.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Чомић др Лидија
Ванредни професор

Предавања
Недостаје слика

Царић др Биљана
Ванредни професор

Предавања
Недостаје слика

Милићевић Срђан
Доцент

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Стратијев Јелена
Асистент са докторатом

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Прокић др Симона
Асистент

Аудиторне вежбе