Predmet: Industrijski marketing (17 - IM1015)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastProizvodni i uslužni sistemi, organizacija i menadžment
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2013..

Cilj predmeta predstavlja ovladavanje osnovnim znanjima iz oblasti marketinga u inženjerskom okruženju, koje omogućavaju studentima da samostalno izvedu analizu tržišta i osmisle kreativna marketinška rešenja. U okviru ovog predmeta, diplomirani inženjer menadžmenta steći će kompetencije za upravljanje i unapređenje poslovnih procesa u okviru marketing funkcija.
Studenti će biti osposobljeni za organizaciju i unapređenje poslovnih procesa u izazovnom inženjerskom okruženju, uzimajući u obzir potrebe tržišta i vladajuće trendove. Diplomirani inženjer menadžmenta stiče kompetencije za razvoj marketinških aktivnosti, upravljanje komunikacionim procesima i kreiranje kreativnih rešenja u području inženjerstva.
Holistički pristup marketingu; Marketing odnosa; Specifičnosti marketing funkcije u inženjerstvu; Analiza marketinškog okruženja (PEST i SWOT), Segmentacija i targetiranje tržišta, Marketinška istraživanja - strategije konkurencije; Marketing miks (4P vs 4C, 6P, 7P); Upravljanje proizvodnim portfolijom (BCG matrica); Uloga marketinga u razvoju proizvoda - životni ciklus proizvoda; Uloga marketinga u kreiranju distributivne i cenovne strategije; Marketing komunikacije i promotivne strategije; Korporativna društvena odgovornost i značaj eko-marketinga; Strategije pozicioniranja i izgradnje brenda.
Nastava na predmetu obuhvata predavanja i auditorne vežbe. U okviru predavanja, studenti se upoznaju sa teorijskim osnovama i principima industrijskog marketinga. Na auditornim vežbama se podstiče rad u grupama, rešavanje praktičnih primera i studija slučaja, pri čemu se poseban akcenat stavlja na interaktivan rad sa studentima i podsticanje pronalaženja individualnih i timskih kreativnih rešenja.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Đorđe ĆelićIndustrijski marketing, elektronska skripta2018Fakultet tehničkih nauka u Novom SaduSrpski jezik
McDaniel, C., Hair, J. F., Lamb, C. W.Marketing MKTG2013Data Status, BeogradSrpski jezik
Kotler, F. i dr.Principi marketinga2007MATE, BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada20.00
Testdada20.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Teorijski deo ispitaneda20.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Ćelić dr Đorđe
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Šiđanin dr Iva
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Spajić dr Jelena
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Spajić dr Jelena
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Šiđanin dr Iva
Docent

Auditorne vežbe