Predmet: Osnovi elektrotehnike 2 (17 - E110)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastTeorijska elektrotehnika
MultidisciplinarnaNe
ESPB9
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 10.10.2005..


Predmeti kojima je preduslov predmet Osnovi elektrotehnike 2

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Elektrodistributivni sistemidane
Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa terminologijom Elektromagnetike, sa osnovnim fizičkim zakonima Elektromagnetike i osposobe za rešavanje električnih kola vremenski promenljivih struja. Uz rešavanje jednostavnih mreža prostoperiodične struje, cilj je da se studenti osposobe i za rešavanje simetričnih trofaznih mreža. Studenti se osposobljavaju za proračun impedansi, kao i osnovnih parametara potrošača u ovakvim mrežama, otpornika, kalemova, kondenzatora i spregnutih kalemova.
Studenti koji uspešno savladaju gradivo na predmetu znaju da izračunaju magnetsko polje jednostavnih simetričnih struktura, da izračunaju induktivnost jednostavnih struktura sa namotajima, da reše jednostavna električna i magnetska kola sa prostoperiodičnim strujama, da izračunaju trenutnu, aktivnu, reaktivnu i prividnu snagu elemenata u mreži i poprave faktor snage u monofaznim i simetričnim trofaznim mrežama.
Vremenski konstantno magnetsko polje (Vektor magnetske indukcije, Bio-Savarov zakon. Magnetski fluks, Amperov zakon, Feromagnetici, Magnetske karakteristike materijala, Granični uslovi, Magnetska kola). Vremenski sporo promenljivo elektromagnetsko polje (Elektromagnetska indukcija, Faradejev zakon, Lencov zakon, Vrtložne struje, Površinski efekat i efekat blizine, Sopstvena i međusobna induktivnost, Transformatori, Energija i sile u magnetskom polju). Električna kola vremenski promenljive struje (Prostoperiodični režim, Impedansa, Rešavanje kola u kompleksnom domenu, Kompleksna snaga, Uslov prenosa maksimalne snage, Popravka faktora snage, Prosta rezonantna kola, Spregnuta kola, Simetrični trofazni sistemi).
Nastava se izvodi u vidu predavanja, uz povremene video prezentacije. U nastavi se primenjuje induktivni metod. Na osnovu niza malih primera, formira se studentsko znanje koje vremenom prerasta u inženjersku intuiciju.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Popović, B.Osnovi elektrotehnike 22002Građevinska knjiga, BeogradSrpski jezik
Pekarić, N., Bajović, V.Zbirka rešenih ispitnih zadataka2007Građevinska knjiga, BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Đurić dr Nikola
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Herceg dr Dejana
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Kasaš-Lažetić dr Karolina
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Milutinov dr Miodrag
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Kljajić dr Dragan
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Bjelica Jelena
Asistent sa doktoratom

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Spasić Teodora
Asistent

Auditorne vežbe