Predmet: Rizici pri manipulisanju opasnim materijama (17 - URZP36)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastUpravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara
MultidisciplinarnaDa
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za saobraćaj
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2011..

Cilj predmeta je upoznati studente sa opasnim materijama, njihovim osobinama, postupcima i obavezama pri rukovanju i manipulisanju sa njima. Studenti treba da usvoje znanja o sigurnosti pri prevozu opasnih materija, upoznaju se s propisima, zakonima, sporazumima, pravilnicima,odlukama i normativima kojima se regulišu opasne materije i njihov prevoz. U okviru programa ovog predmeta studenti će se upoznati sa vrstama prevoznih sredstava i načinom prevoza opasnih materija, merama i zaštite kod pretovara opasnih materija te merama zaštite pri akcidentima.
Nakon položenog ispita, studenti će biti osposobljeni da usvojena znanja primeni u praksi, da može da proceni opasnosti koje se mogu javiti pri radu i rukovanju sa opasnim materijama i da stručno doprinosi otklanjanju posledica u slučaju akcidenta.
Vrste i klasifikacija opasnih materija. fizičko-hemijske osobine opasnih materija. Tehnički normativi za skladišta, skladištenje, postupci sa otpacima u prometu. Obaveze poslodavca u vezi sa opasnim materijama prema odredbama Zakona o zaštiti na radu. Zakon o prevozu opasnih materija. Evropski sporazumi o međunarodnom prevozu opasnih materija u drumskom saobraćaju (ADR propisi), železničkom saobraćaju (RID propisi), pomorskom i vazdušnom saobraćaju, zakon o prevozu opasnih materija kroz tunel, prevoz radioaktivnih supstaci, eksploziva, otrova. Mere zaštite pri utovaru i istovaru opasnih materija, prevozu. Zaštita od požara pri prevozu opasnih materija. Sprečavanje nezgoda pri prevozu opasnih materija.
PPredavanja, auditorne vežbe, konsultacije
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
HSE BOOKS Dangerous Substances and Explosive Atmospheres2003The Office of Public Sector Information, Information Policy Team, Kew, Richmond Engleski
Jakšić, B., Ilić, M.Upravljanje opasnim otpadom2000Urbanistički zavod Republike Srpske, Banja LukaSrpski jezik
HSE BOOKS The safe use and handling of flammable liquids2002The Office of Public Sector Information, Information Policy Team, Kew, RichmondEngleski
HSE BOOKS The storage of flammable liquids in containers1998The Office of Public Sector Information, Information Policy Team, Kew, RichmondEngleski
-Propisi, sporazumi, pravilnici, odluke, normativi- -Srpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada20.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda50.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada20.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Tanackov dr Ilija
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Tepić dr Goran
Docent

Auditorne vežbe