Предмет: Хемијски феномени у инжењерству (17 - Z600)


Основне информације

КатегоријаСтручно-апликативни
Научна областИнжењерство заштите животне средине
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ6
Програм предмета

Програм се примењује од 05.11.2012..

Упознавање студената техничких струка са основама и законитостима хемијских феномена и принципа из области опште, неорганске и органске хемије.
Након одслушаног курса и положеног испита, студент ће моћи да: Дефинише и примени фундаменталне хемијске принципе који омогућавају разумевање великог броја хемијских процеса и феномена реаговања значајних за област Управљања ризиком од катастрофалних догађаја и пожара.
Основни хемијски закони. Структура чистих супстанци. Периодичност особина елемената у ПСЕ. Хемијска веза. Типови међумолекулских интеракција. Дисперзни системи. Раствори. Типови и карактеризација неорганских једињења. Токсикологија неорганских материја. Оксидо – редукција. Брзина хемијске реакције. Катализатори. Хемијска равнотежа. Процеси сагоревања. Типови и карактеризација органских једињења. Токсилологија органских једињења. Координациона једињења. Елементи главних група ПСЕ, једињења и хемијска реаговања: водоник, ИА и ИИА група; ИИИА и ИВА група; ВА и ВИА група; ВИИА група. Елементи споредних група ПСЕ, једињења и хемијска реаговања: ИБ група: Цу, Аг, Ау; ИИБ група: Зн, Цд, Хг; ВИБ група: Цр, Мо, W и ВИИБ: Мн и тријада гвожђа: Фе, Цо, Ни. Начини штетних дејстава хемијских једињења. Директно дејство токсичних органских и неорганских једињења. Индиректно штетно дејство органских и неорганских једињења. Запаљивост и експлозивност органских и неорганских једињења. Експлозивна атмосфера.
Предавања. Лабораторијске и рачунске вежбе. Консултације, заједничке и индивидуалне. Током семестра студенти су обавезни да присуствују предавањима, лабораторијским и рачунским вежбама. Након успешно реализованих предиспитних обавеза, студенти излазе на завршни испит који се полаже у писменој (рачунски део) и у усменој форми (теоријски део). Писмени део испита може се полагати кроз форму два колоквијума.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Радонић, Ј., Турк Секулић, М., Војиновић-Милорадов, М.Техничка хемија, скрипта2010Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Група аутораХемијски феномени у инжењерству : практикум за реализацију вежби на студијским  програмима Машинство и Чисте енергетске технологије 2018Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Арсенијевић С.Општа и неорганска хемија1998Научна књига, Београд,Српски језик
Vollhardt, P., Schore, N.Organska hemija2004Data Status, BeogradСрпски језик
Monk, P.Maths for Chemistry2006Oxford University Press, New YorkЕнглески
Перишић-Јањић Н., Ђаковић-Секулић Т., Гаџурић С.Општа хемија2008Природно-математички факултет, Нови СадСрпски језик
Милић, Н., Милошевић, Н.Неорганска хемија2017Медицински факултет, Нови СадСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Одбрањене лабораторијске вежбедада20.00
Присуство на вежбамадада5.00
Колоквијумнене20.00
Колоквијумнене20.00
Присуство на предавањимадада5.00
Усмени део испитанеда30.00
Практични део испита - задацинеда40.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Радонић др Јелена
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Турк-Секулић др Маја
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Пап Саболч
Асистент са докторатом

Лабораторијске вежбе
Недостаје слика

Дмитрашиновић Соња
Истраживач сарадник

Лабораторијске вежбе