Асистент др Никола Иланковић


Недостаје слика

др Никола Иланковић

Асистент


Телефон021/485-2368
E-mail
Академско звањеАсистент
КанцеларијаКабинет 511

Никола Иланковић је рођен 1994. године у Суботици где је завршио основну школу и Гимназију „Светозар Марковић“ - природно-математички смер као носилац Вукове дипломе. Основне академске студије уписује 2013. године на студијском програму Механизација и конструкционо машинство. Дипломирао је 2017. године са просеком 9.92. Назив дипломског - бечелор рада: „Прорачун носача стазе мосне дизалице задатих основних параметара“. Исте године уписује мастер академске студије на студијском програму Механизација и конструкционо машинство, студијска група Машинске конструкције, транспортни системи и логистика. Мастер студије завршава са просеком 10.00 и у јулу 2018. године брани мастер рад под називом: „Анализа утицајних параметара на тачност мерења тракастим дозатором“. Исте године уписује докторске студије на студијском програму Машинство. Докторске студије завршава са просеком 9.86 и у марту 2024. године брани докторску дисертацију под називом "Истраживање и анализа утицајних параметара на експлоатационе карактеристике транспортних трака".

Од 2017. године руководи пројектом хибридног возила Хермес у оквиру Департмана у статусу пројект менаџера.

Од 2018. до 2019. године радио на Факултету техничких наука као сарадник у настави.

Од 2019. године ради на Факултету техничких наука као асистент-мастер.

Асистент са докторатом
01.06.2024.
НазивУ Установи
Прорачун носача стазе мосне дизалице задатих основних параметара

Диплома

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

2017

Истраживање и анализа утицајних параметара на експлоатационе карактеристике транспортних трака

Докторат

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

2024

Анализа утицајних параметара на тачност мерења тракастим дозатором

Мастер рад

Машинско инжењерство

Факултет техничких наука

2018

Критеријум продукцијеОпис
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуIlanković N., Živanić D., Zuber N.: The Influence of Fatigue Loading on the Durability of the Conveyor Belt , Applied Sciences, 2023, Vol. 13, No. 5, ISSN 2076-3417
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуŽivanić D., Ilanković N., Zuber N., Đokić R., Nebojša Z., Zelić A.: The analysis of influential parameters on calibration and feeding accuracy of belt feeders, Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability, 2021, Vol. 23, No. 3, pp. 413-421, ISSN 1507-2711
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниŽivanić D., Ilanković N., Bojić S., Radaković D., Zelić A.: The logistic approach to the analysis, modeling and simulation of material flow, LIM Folyóirat, 2019, Vol. 4, No 1, pp. 43-50, ISSN 2498-9037, 3. International Scientific Conference LIM, Zalaegerszeg: Budapesti Gazdasági Egyetem, 1055. Budapest, Markó u. 29-31., 6-7 Decembar, 2018, pp. 43-50
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниIlanković N., Živanić D.: Fundamentals of Conveyor Belts, 5. V International Scientific Conference "Contemporary Trends and Innovations in the Textile Industry", Beograd: Savez inženjera i tehničara tekstilaca Srbije, 15-16 September, 2022, pp. 134-143, ISBN 978-86-900426-4-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниIlanković N., Živanić D., Zelić A., Katona M.: Basic Parameters of a Tensile Testing Device for Conveyor Belts, 10. Heavy Machinery-HM, Vrnjačka Banja: Faculty of Mechanical and Civil Engineering in Kraljevo, 23-25 June, 2021, pp. 73-80, ISBN 978-86-81412-09-1
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаŽivanić D., Ilanković N.: Analysis of Optimization Possibilities of Slat Conveyor Drives, Tehnika, 2021, Vol. 76, No. 6, pp. 774-780, ISSN 0040-2176, UDK: 621.86
(М53) Рад у научном часописуIlanković N., Živanić D., Katona M.: Analysis of axial tests of conveyor belt samples, Mašinstvo, 2020, Vol. 17, No. 3-4, pp. 83-91, ISSN 1512-5173
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Асистент - др наукаПројектовање и испитивање машина и конструкција, транспортна техника и логистикаФакултет техничких наука01.06.2024.
АсистентПројектовање и испитивање машина и конструкција, транспортна техника и логистикаФакултет техничких наука05.03.2022.
АсистентПројектовање и испитивање машина и конструкција, транспортна техника и логистикаФакултет техничких наука05.03.2019.
Сарадник у наставиПројектовање и испитивање машина и конструкција, транспортна техника и логистикаФакултет техничких наука05.03.2018.