доц. др Ивана Васиљевић


Недостаје слика

др Ивана Васиљевић

Доцент


Телефон021/485-2534
E-mail
Академско звањеДоцент

Ивана Васиљевић рођена је у Власеници (РС/БиХ). Основну школу "Алекса Јакшић" завршила је у Милићима. Гимназију општег смјера завршила је у ЈУ СШЦ "Милутин Миланковић" у Милићима. Студије Анимације у инжењерству на Факултету техничких наука у Новом Саду уписала је 2012. године. Дипломирала је 23 септембра 2016. године са темом дипломског рада: "Интерактивна симулација кретања лоптице у стоном тенису уз примену PHANToM Omni хептичког уређаја" и стекла звање дипломирани инжењер рачунарске графике. Уписала је мастер академске студије на Факултету техничких наука у току школске 2016/2017. године, смјер Анимација у инжењерству. Мастер рад са темом "Теоријске основе и имплементација raytracer алгоритма за рендеровање" одбранила је 5 октобра 2018. године и стекла звање мастер инжењер рачунарске графике. Уписала је докторске академске студије на истом факултету у току школске 2018/2019. године. Докторску дисертацију под називом "Примена бесконтактних метода за 3Д дигитализацију скулптуре и уградња заштите од злоупотребе у 3Д виртуелни модел" одбранила је 27 децембра 2021. на Факултету техничких наука у Новом Саду и тако је постала први доктор наука из научне области Рачунарска графика. Била је члан Организационог одбора међународне конференције два пута: МоНГеометрија2020 и МоНГеометрија2021, као и члан Научног одбора конференције МоНГеометрија2023. Рецензирала научне радове у часописима са SCIe листе: Heritage Science (издавач Springer), Signal, Image and Video Processing (издавач Springer), Surgical and Radiologic Anatomy (издавач Springer), Sensors (издавач MDPI), Applied Sciences (издавач MDPI) и Mathematics (издавач MDPI).

Доцент
15.07.2022.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Асистент10.12.2021.14.07.2022.Катедра за анимацију у инжењерству
Асистент10.12.2018.09.12.2021.Катедра за анимацију у инжењерству
Стручни сарадник-Лаборант01.10.2018.Катедра за анимацију у инжењерству
Сарадник у настави01.11.2016.Катедра за анимацију у инжењерству
Тренутно нема података о актуелним функцијама запосленог!
Назив функцијеОдДоОрганизациона јединица
Секретар катедре19.05.2022.23.11.2023.Катедра за анимацију у инжењерству
НазивУ Установи
Интерактивна симулација кретања лоптице у стоном тенису уз примену PHANToM Omni хептичког уређаја

Диплома

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2016

Примена бесконтактних метода за 3Д дигитализацију скулптуре и уградња заштите од злоупотребе у 3Д виртуелни модел

Докторат

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2021

Теоријске основе и имплементација raytracer алгоритма за рендеровање

Мастер рад

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2018

Критеријум продукцијеОпис
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуObradović M., Vasiljević I., Đurić I., Kićanović J., Stojaković V., Obradović R.: Virtual Reality Models Based on Photogrammetric Surveys—A Case Study of the Iconostasis of the Serbian Orthodox Cathedral Church of Saint Nicholas in Sremski Karlovci (Serbia), Applied Sciences, 2020, Vol. 10, No 8, ISSN 2076-3417
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуPopkonstantinović B., Obradović R., Stojićević M., Jeli Z., Cvetković I., Vasiljević I., Milojević Z.: The Design and Simulation of an Astronomical Clock, Applied Sciences, 2021, Vol. 11, No. 9, pp. 1-22, ISSN 2076-3417
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуVasiljević I., Obradović R., Đurić I., Popkonstantinović B., Budak I., Kulić L., Milojević Z.: Copyright Protection of 3D Digitized Artistic Sculptures by Adding Unique Local Inconspicuous Errors by Sculptors, Applied Sciences, 2021, Vol. 11, No. 16, ISSN 2076-3417
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуĐurić I., Obradović R., Vasiljević I., Ralević N., Stojaković V.: Two-Dimensional Shape Analysis of Complex Geometry Based on Photogrammetric Models of Iconostases, Applied Sciences, 2021, Vol. 11, No. 15, ISSN 2076-3417
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуObradović M., Mišić S., Vasiljević I., Ivetić D., Obradović R.: The Methodology of Virtualizing Sculptures and Drawings: A Case Study of the Virtual Depot of the Gallery of Matica Srpska, Electronics (Basel), 2023, Vol. 12, No. 19, ISSN 2079-9292
(М23) Рад у међународном часописуVasiljević I., Santoši Ž., Obradović M., Popkonstantinović B., Budak I., Obradović R.: Copyright Protection of 3D Digitized Sculptures by Use of Haptic Device for Adding Local-Imperceptible Bumps, Tehnički vjesnik - Technical Gazette, 2023, Vol. 30, No. 6, pp. 2001-2008, ISSN 1330-3651, UDK: 62(05)=163.42=111
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниObradović R., Vasiljević I., Kovačević D., Marinković Z., Farkaš R.: Drone Aided Inspection during Bridge Construction, 4. IEEE Zooming Innovation in Consumer Electronics International Conference ZINC, Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, 29-30 Maj, 2019, pp. 1-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐurić I., Stojaković V., Mišić S., Kekeljević I., Vasiljević I., Obradović M., Obradović R.: Church Heritage Multimedia Presentation, 37. eCAADe + SIGraDi 2019 - Architecture in the Age of the 4th Industrial Revolution, Porto: eCAADe, SIGraDI, FAUP, 11-13 Septembar, 2019, ISBN 978-94-91207-17-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниObradović R., Vasiljević I., Mirčeski F., Đurić I.: SYMMETRY IN SHAPE AND SYMMETRY IN MOTION OF DIGITAL 3D CHARACTERS, 12. Symmetry: Art and Science | 12th SIS-Symmetry Congress, Porto: FAUP, 10-17 July, 2022, pp. 70-77
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVasiljević I., Obradović R., Đurić I., Santoši Ž., Obradović M., Budak I.: Acquisition of photographs for photogrammetric reconstruction of sculpture in different lighting conditions – Photographing in the interior and in the exterior, FME Transactions, 2020, ISSN 1451-2092, 7. Mongeometrija, Beograd, 18-21 September, 2020
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐurić I., Vasiljević I., Obradović M., Kićanović J., Stojaković V., Obradović R.: Comparative Analysis of Open-Source and Commercial Photogrammetry Software for Cultural Heritage, 39. eCAADe, Novi Sad, 8 September, 2021, pp. 243-252
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐurić I., Vasiljević I., Obradović M., Kićanović J., Stojaković V., Obradović R.: 3D DIGITIZATION AND VIRTUAL APPLICATION AS TOOLS FOR EDUCATION ABOUT CULTURAL HERITAGE, 15. ICERI2022: 15th annual International Conference of Education, Research and Innovation, Seville, Spain 2022, Seville: ICERI2022 Proceedings, 7-9 November, 2022, pp. 1496-1504, ISBN 978-84-09-45476-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMiščević M., Obradović R., Vasiljević I.: TYPES OF LEVEL DESIGN STRUCTURES IN VIDEO GAME DEVELOPMENT, 9. Mongeometrija, Novi Sad, 7-10 June, 2023, ISBN 978-86-6022-575-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBobić A., Jovanović M., Vasiljević I.: ENVIRONMENTAL GEOMETRY GENERATION IN VIDEO GAMES USING PHOTOGRAMMETRY AND DIGITAL SCULPTING, 9. Mongeometrija, Novi Sad, 7-10 June, 2023, ISBN 978-86-6022-575-9
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуObradović R., Vujanović M., Kekeljević I., Vasiljević I., Đurić I., Krstanović L., Banjac B.: REGULAR POLYHEDRA CHARACTERS AS CONDUIT FOR ANIMATION STUDIES, 1. SmartArt - umetnost i nauka u primeni Od inspiracije do interakcije, Beograd: Fakultet primenjenih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Srbija, 28-30 November, 2019, ISBN 978-86-80245-38
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуStojaković V., Vasiljević I., Obradović R., Đurić I., Vasiljević I., Obradović M., Kićanović J.: THE STRATEGY FOR EDUCATION AND IMPLEMENTATION OF PHOTOGRAMMETRIC 3D DIGITIZATION IN CULTURAL HERITAGE INSTITUTIONS , 15. ICERI2022: 15th annual International Conference of Education, Research and Innovation, Seville, Spain 2022, Seville: IATED, 7-9 November, 2022, pp. 1495-1495, ISBN 978-84-09-45476-1
(М52) Рад у часопису националног значајаVasiljević I., Dragan D., Obradović R., Petrović V.: ANALYSIS OF COMPRESSION TECHNIQUES FOR STEREOSCOPIC IMAGES, SPIIRAS Proceedings, 2018, Vol. 6, No 61, pp. 197-220, ISSN 2078-9181
(М53) Рад у научном часописуВасиљевић И., Крстановић Л.: Теоријске основе и имплементација raytracer алгоритма за рендеровање, Зборник радова Факултета техничких наука, 2019, Вол. 34, Но 05, пп. 978-981, ИССН 0350-428X, УДК: 004.9
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниВасиљевић И., Драган Д., Обрадовић Р.: Поређење техника за компресију стереоскопских слика, 11. ДОГС, Дигитална обрада говора и слике, Нови Сад: Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, 22-25 Новембар, 2017, пп. 73-76, ИСБН 978-86-7892-993-9
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаВасиљевић И.: Примена бесконтактних метода за 3Д дигитализацију скулптуре и уградња заштите од злоупотребе у 3Д виртуелни модел, 2021
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
ДоцентРачунарска графикаУниверзитет у Новом Саду15.07.2022.
АсистентРачунарска графикаФакултет техничких наука10.12.2021.
АсистентРачунарска графикаФакултет техничких наука10.12.2018.
Сарадник у наставиРачунарска графикаФакултет техничких наука01.11.2016.