Асистент Драган Манојловић


Недостаје слика

Драган Манојловић

Асистент


Телефон
E-mail
Академско звањеАсистент

Рођен је 07.11.1990. године у Љубљани, Република Словенија. Основну школу - „Васа Стајић“ и средњу школу - Т.Ш. „Јован Вукановић“ смер - грађевински техничар за високоградњу, завршио је у Новом Саду. Факултет техничких наука, одсек Грађевинарство, уписао је 2009. године и дипломирао је на усмерењу Конструкције, са темом: „Пројекат конструкције изложбеног ауто салона од ЛЛД”. Мастер студије грађевинарства на ФТН Нови Сад, уписао је 2013. године и дипломирао је на усмерењу Конструкције, са темом: „Моделирање и прорачун мостовске конструкције од ЛЛД са спрегнутом бетонском коловозном плочом“. Током мастер студија, проширио је свој курикулум испита са још два додатна изборна предмета "Специјалне дрвене конструкције" и "Метод коначних елемената" ради употпуњавања знања и специфичне профилације. На Факултету техничких наука 2016. године уписао је Докторске академске студије, модул Грађевинарство.

У звање сарадника у настави за ужу научну област Конструкције у грађевинарству изабран је 2015. године, а реизабран 2016. године. У звање Асистента за ужу научну област Конструкције у грађевинарству, изабран је 2017. године.

Учествује у извођењу наставе на одсецима Грађевинарство и Архитектура. На Департману за грађевинарство ФТН, изводи вежбе из предмета „Основе пројектовања грађевинских објеката“, „Теорија површинских носача“, „Дрвене конструкције“ и „Зидане конструкције“, а на департману за Архитектуру и урбанизам ФТН, изводи вежбе из предмета „Носеће конструкције 1“.

Као аутор и коаутор објавио је научне радове на међународним конференцијама.

Члан је Друштва грађевинских конструктера Србије - ДГКС.

Служи се енглеским језиком.

Живи у Новом Саду.

Асистент
01.10.2023.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Асистент01.10.2020.30.09.2023.Катедра за конструкције
Асистент01.10.2017.30.09.2020.Катедра за конструкције
Сарадник у настави01.10.2015.Катедра за конструкције
НазивУ Установи
Пројекат конструкције изложбеног ауто салона од ламелираног лепљеног дрвета

Диплома

Грађевинско инжењерство

Факултет техничких наука

2013

Моделирање и прорачун мостовске конструкције од ЛЛД са спрегнутом бетонском коловозном плочом

Мастер рад

Грађевинско инжењерство

Факултет техничких наука

2016

Критеријум продукцијеОпис
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуМанојловић Д., Рашета А., Вукобратовић В., Чех А., Козарић Љ., Јовановић Ђ., Старчев-Ћурчин А.: Simulation of Load–Slip Capacity of Timber–Concrete Connections with Dowel-Type Fasteners, Buildings, 2023, Вол. 13, Но. 5, пп. 1-26, ИССН 2075-5309
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомМанојловић Д., Кочетов Мишулић Т., Радујковић (Вукић) А.: Application of numerical methods in analysis of timber concrete composite system, Грађевински материјали и конструкције, 2018, Вол. 4, Но 61, пп. 37-53, ИССН 2217-8139, УДК: 624.016.072.2
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомМанојловић Д., Кочетов Мишулић Т.: Analysis and modelling composite timber-concrete systems: Design of bridge structure according to EN, Грађевински материјали и конструкције, 2016, Вол. 4, Но 59, пп. 47-74, ИССН 2217-8139, УДК: 624.21.011.1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМанојловић Д., Кочетов Мишулић Т.: Slip modulus in wood-concrete composites: Practical estimation for modelling, 3. Савремена достигнућа у грађевинарству, Суботица: Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет Суботица, 24 Април, 2015, пп. 253-259, ИСБН 978-86-80297-62-0, УДК: 624.011.6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниКочетов Мишулић Т., Манојловић Д.: Analysis of wind action on arch glulam timber bridges with composite concrete deck according to EN 1991-1-4 and EN 1995-2, 16. International Symposium MASE, Ohrid: MASE - Macedonian Association of Structural Engineers Faculty of Civil Engineering, 1-3 Октобар, 2015, пп. 421-430, ИСБН 608-4510-24-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниКочетов Мишулић Т., Манојловић Д., Рашета А.: Seismic analysis of composite glulam-concrete arch bridge according EN 1998:1&2, 6. Грађевинарство - наука и пракса, Жабљак: Универзитет Црне Горе, Грађевински факултет, 7-11 Март, 2016, пп. 537-544, ИСБН 978-86-82707-30-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМанојловић Д., Кочетов Мишулић Т.: Rational choice of elements' proportions in timber - concrete composite systems, 8. Симпозијум 2016 Друштва грађевинских конструктера Србије, Златибор: Друштво грађевинских конструктера Србије Београд, Булевар краља Александра 73/И, 15-17 Септембар, 2016, пп. 527-536, ИСБН 978-86-7892-839-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМанојловић Д., Радујковић (Вукић) А., Кочетов Мишулић Т.: Application of Ritz method in analysis of timber-concrete composite system, 17. International Symposium MASE, Ohrid: MASE - Macedonian Association of Structural Engineers, Faculty of Civil Engineering, 4-7 Октобар, 2017, пп. 721-728, ИСБН 978-608-4510-32-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМанојловић Д., Кочетов Мишулић Т., Радујковић (Вукић) А.: Weighted residual method in analysis of timber concrete composite system, 15. Конгрес друштва грађевинских конструктера Србије, Златибор: Друштво грађевинских конструктера, 6-8 Септембар, 2018, пп. 573-582, ИСБН 978-86-6022-069-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМанојловић Д., Радујковић (Вукић) А., Кочетов Мишулић Т.: Evaluation of the behaviour factor of unreinforced masonry buildings, 6. Земљотресно инжењерство и инжењерска сеизмологија, Краљево: Савез грађевинских инжењера Србије, Београд, 13-15 Јун, 2018, пп. 267-274, ИСБН 978-86-88897-11-2, УДК: 624.012.44
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМанојловић Д., Јовановић Ђ., Вукобратовић В.: Pushover analysis of a four-storey masonry building designed according to Eurocode, 14. иНДиС, Нови Сад: Департман за грађевинарство и геодезију, Факултет техничких наука, Нови Сад, 21-23 Новембар, 2018, пп. 547-554, ИСБН 978-86-6022-105-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниКочетов Мишулић Т., Манојловић Д.: Revision process of structural Eurocodes - Seismic design of timber buildings, 14. иНДиС, Нови Сад: Департман за грађевинарство и геодезију, Факултет техничких наука, Нови Сад, 21-23 Новембар, 2018, пп. 539-546, ИСБН 978-86-6022-105-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниКочетов Мишулић Т., Манојловић Д.: Modeling of composite timber-concrete system with inclined cross screws, 13. iNDiS, Novi Sad: Department of Civil Engineering and Geodesy - Faculty of Technical Sciences Novi Sad, 25-27 Новембар, 2015, пп. 51-59, ИСБН 978-86-7892-750-8, УДК: 624.041
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниКочетов Мишулић Т., Манојловић Д.: Comparative seismic analysis of three composite glulam-concrete arch bridges, 5. Међународно научно-стручно саветовање Земљотресно инжењерство и инжењерска сеизмологија, Сремски Карловци: Савез грађевинских инжењера Србије, Кнеза Милоша 9/И, Београд, 29-30 Јун, 2016, пп. 353-362, ИСБН 978-86-88897-08-2, УДК: 624.21.072.9.04
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМанојловић Д., Лукић И., Вукобратовић В., Радоњанин В., Малешев М.: Response of existing and upgraded masonry church tower considering the change in seismic hazard, 7. Contemporary Achievements in Civil Engineering, Суботица: Грађевински факултет Суботица, 23-24 Април, 2019, пп. 283-290, ИСБН 978-86-80297-78-1, УДК: 726.54:624.042.7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМанојловић Д., Кочетов Мишулић Т.: Parametric study of design parameters in timber-concrete composite beams, 18. International Symposium MASE, Ohrid: Macedonian Association of Structural Engineers, Faculty of Civil Engineering, 2-5 Октобар, 2019, пп. 911-920, ИСБН 978-608-4510-36-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниКочетов Мишулић Т., Манојловић Д.: PRELIMINARY ASSESSMENT OF EXISTING LARGE-SPAN GLUED LAMINATED TIMBER STRUCTURE, 7. Грађевинарство наука и пракса, Колашин: Универзитет Црне Горе, Грађевински факултет у Подгорици, 10-14 Март, 2020, пп. 639-646, ИСБН 978-86-82707-32-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМанојловић Д., Лађиновић Ђ., Вукобратовић В.: Seismic retrofit of an existing grammar school masonry building, 1. Croatian Conference on Earthquake Engineering, Zagreb: University of Zagreb - Faculty of Civil Engineering, Kačićeva 26, 10000 Zagreb, Croatia, 22-24 March, 2021, пп. 899-908, ИСБН 978-953-8168-47-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМанојловић Д., Вукобратовић В., Старчев-Ћурчин А., Рашета А.: Descriptive model for the load-slip curve prediction in timber-concrete composite connections, 15. iNDiS, Нови Сад: Департман за грађевинарство и геодезију, Факултет техничких наука, Нови Сад, 24-26 Новембер, 2021, пп. 199-210, ИСБН 978-86-6022-253-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниСтарчев-Ћурчин А., Рашета А., Шешлија М., Џолев И., Манојловић Д.: Experimental testing and numerical analysis of reinforced concrete members, 8. Грађевинарство наука и пракса, Колашин: University of Montenegro, Faculty of Civil Engineering, 8-12 March, 2022, пп. 305-313, ИСБН 978-86-82707-35-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниВукобратовић В., Манојловић Д., Лукић И.: Seismic response of an existing masonry monastery tower, 8. Грађевинарство наука и пракса, Колашин: Универзитет Црне Горе, Грађевински факултет у Подгорици, 8-12 Марцх, 2022, пп. 423-429, ИСБН 978-86-82707-35-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМанојловић Д., Вукобратовић В., Рашета А., Старчев-Ћурчин А., Ножица Т.: Strengthening of timber floors using normal and lightweight aggregate concrete, 16. ASES International congress proceedings, Аранђеловац: Универзитет у Београду Грађевински факултет, Београд, Булевар краља Александра 73/И, 28-30 Септембер, 2022, пп. 524-533, ИСБН 978-86-7518-227-6
(М53) Рад у научном часописуМанојловић Д., Кочетов Мишулић Т.: Моделирање и прорачун мостовске конструкције од ЛЛД са спрегнутом бетонском коловозном плочом, Зборник радова Факултета техничких наука, 2016, Но 15, пп. 3047-3050, ИССН 0350-428X
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
АсистентКонструкције у грађевинарствуФакултет техничких наука01.10.2023.
АсистентКонструкције у грађевинарствуФакултет техничких наука01.10.2020.
АсистентКонструкције у грађевинарствуФакултет техничких наука01.10.2017.
Сарадник у наставиКонструкције у грађевинарствуФакултет техничких наука01.10.2016.
Сарадник у наставиКонструкције у грађевинарствуФакултет техничких наука01.10.2015.