доц. др Милана Илић-Мићуновић


Недостаје слика

др Милана Илић-Мићуновић

Доцент


Телефон021/4852476
E-mail
Академско звањеДоцент
КанцеларијаЛабораторија V3-6


Милана Илић Мићуновић, рођена је у Новом Саду. Завршила је интегрисане основне и дипломске академске - мастер студије на студијском програму Инжењерство заштите животне средине на Факултету техничких наука у Новом Саду, 2008. године. У периоду од јануара 2014. до децембра 2015. године запослена је у звању сарадника у настави, а од 2016. године ангажована је у звању асистента на Катедри за метрологију, квалитет, приборе, алате и еколошко-инжењерске аспекте, на Факултету техничких наука. Докторску дисертацију одбранила је 2018. године. На Факултету техничких наука у Новом Саду изводи наставу на следећим предметима: Машинство у инжењерству заштите животне и радне средине, Системи за управљање заштитом животне средине, Еколошке технологије и системи, Пластика и заштита животне средине, Мерење и контрола загађења. Аутор је и коаутор на више од 35 научна рада у међународним и националним часописима и конференцијама. Имала је више стручних усавршавања у иностранству (Словенија, Словачка, Аустрија, Мађарска, Чешка). Учествовала је у реализацији међународних и националних пројеката: ТЕМПУС, ЦЕЕПУС, пројекти министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Аутономне покрајине Војводине.

Тренутно нема података о актуелним функцијама запосленог!
НазивУ Установи
Анализа ознака и декларација о заштити животне средине типа ИИ према СРПС ИСО 14021:2004

Диплома

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

Факултет техничких наука

2008

Модел за евалуацију резултата мерења карактеристика прашкастих материја заснован на електронској микроскопији

Докторске студије (по новом)

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

Факултет техничких наука

2018

Критеријум продукцијеОпис
(М21) Рад у врхунском међународном часописуIlić Mićunović M., Budak I., Vučinić-Vasić M., Nagode A., Kozmidis-Luburić U., Hodolič J., Puškar T.: Size and shape particle analysis by applying image analysis and laser diffraction – Inhalable dust in a dental laboratory, Measurement, 2015, Vol. 66, No C, pp. 109-117, ISSN 0263-2241, UDK: 10.1016/j.measurement.2015.01.028
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуIlić Mićunović M., Budak I., Kosec B., Nagode A., Hodolič J.: The analysis of particles emission during the process of grinding of steel EN 90MnV8, Metallurgy, 2014, Vol. 53, No 2, pp. 189-192, ISSN 0543-5846, UDK: 621.92:669.1:504.5=111
(М23) Рад у међународном часописуMirosavljević Z., Štrbac D., Stanisavljević N., Štrbac G., Ilić Mićunović M.: MFA model for waste glass management in order to increase recycling rate, Journal of Environmental Protection and Ecology, 2018, Vol. 19, No 4, pp. 1631-1639, ISSN 1311-5065
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниAgarski B., Vukelić Đ., Kiš (Kiss) F., Ilić Mićunović M., Kosec B., Budak I.: Comparison of Life Cycle Assessment Tools: Simapro and OpenLCA, 6. International Symposium on Environmental and Material Flow Management - EMFM, Bor: University of Belgrade, Technical Faculty in Bor, 2-4 Oktobar, 2016, pp. 72-79, ISBN 978-86-6305-050-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниIlić Mićunović M., Budak I., Kosec B., Agarski B., Vukelić Đ., Hodolič J.: Particles characterization with static image analysis method, 5. International Symposium on Environmental and Material Flow Management - EMFM, Zenica: Faculty of Mechanical Engineering in Zenica, University of Zenica, 5-7 Novembar, 2015, pp. 110-115, ISBN 978-9958-617-46-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниIlić Mićunović M., Agarski B., Hadžistević M., Kosec B., Vukelić Đ.: Comparability of life cycle assessment results in type III environmental declarations , 13. International Scientific Conference "Flexible Technologies" - MMA, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, 28-29 Septembar, 2018, pp. 323-326, ISBN 978-86-6022-094-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPuškar T., Budak I., Jakimov D., Đurović Koprivica D., Kojić V., Ilić Mićunović M.: Testing biocompatibility of bone substitute by fluorescent microscopy, 13. International Scientific Conference "Flexible Technologies" - MMA, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences , 28-29 Septembar, 2018, pp. 363-366, ISBN 978-86-6022-094-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниSantoši Ž., Šokac M., Tadić B., Budak I., Šimunović G., Ilić Mićunović M., Vukelić Đ.: Evaluation of kinetic friction coefficient for wooden specimens, 13. International Scientific Conference "Flexible Technologies" - MMA, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, 28-29 Septembar, 2018, pp. 153-156, ISBN 978-86-6022-094-5
(М52) Рад у часопису националног значајаAgarski B., Budak I., Ilić Mićunović M., Imamović N., Kosec B., Kljajin M., Vukelić Đ.: Internal normalization in life cycle assessment using the multi-criteria analysis approach, Journal of Production Engineering, 2016, Vol. 19, No 2, pp. 57-60, ISSN 1821-4932
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаИлић Мићуновић М.: Модел за евалуацију резултата мерења карактеристика прашкастих материја заснован на електронској микроскопији, Нови Сад, Факултет техничких наука у Новом Саду, 2018
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Агарски Б., Будак И., Срђевић Б., Вукелић Ђ., Илић Мићуновић М., Ходолич Ј.: Програмски систем за интелигентну вишекритеријумску анализу производа и процеса, 2015
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
ДоцентМетрологија, квалитет, еколошко-инжењерски аспекти, алати и прибориУниверзитет у Новом Саду11.06.2019.
АсистентМетрологија, квалитет, еколошко-инжењерски аспекти, алати и прибориФакултет техничких наука01.01.2016.
Сарадник у наставиМетрологија, квалитет, еколошко инжењерски аспекти, алати и прибориФакултет техничких наука01.01.2015.
Сарадник у наставиМетрологија, квалитет, еколошко-инжењерски аспекти, алати и прибориФакултет техничких наука01.01.2014.
Стипендиста Мин.науке на докт.студијамаМетрологија, квалитет, еколошко инжењерски аспекти, алати и прибориФакултет техничких наука14.11.2012.