ванр. проф. др Бојан Батинић


Недостаје слика

др Бојан Батинић

Ванредни професор


Телефон021/485-2412
E-mail
Академско звањеВанредни професор
КанцеларијаКабинет 011E

Бојан Батинић (1981) је ванредни професор на Факултету техничких наука - Департману за инжењерство заштите животне средине у Новом Саду. Досадашњи научно-истраживачки рад оријентисан је на анализу физичко-хемијских карактеристика комуналног отпада, моделовање и пројекцију будућих карактеристика отпада, анализу система сакупљања и транспорта отпада, могућности искоришћења посебних токова отпада и сл. Стечена стручна знања имплементирао је кроз учествовање на преко 40 пројеката сарадње са привредом из области заштите животне средине и управљања отпадом. Резултате свог научно-истраживачког рада публиковао је кроз 15 радова у међународним часописима са СЦИ листе, као и преко 50 саопштења на скуповима међународног и националног значаја.

Ванредни професор
23.10.2020.
НазивУ Установи
Анализа методологија за одређивање морфолошког састава отпада

Диплома

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

Факултет техничких наука

2008

Модел за предвиђање количине амбалажног и биоразградивог отпада применом неуронских мрежа

Докторат

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

Факултет техничких наука

2015

Критеријум продукцијеОпис
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуVujić G., Stanisavljević N., Batinić B., Jurakić Ž., Ubavin D.: Barriers for implementation of ‘‘waste to energy’’ in developing and transition countries: a case study of Serbia, Journal of Material Cycles and Waste Management, 2017, Vol. 19, No 1, pp. 55-69, ISSN 1438-4957, UDK: DOI 10.1007/s10163-015-0377-8
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуVukmirović G., Vukmirović S., Vujić G., Stanisavljević N., Ubavin D., Batinić B.: Using ANN model to determine future waste characteristics in order to achieve specific waste management targets -case study of Serbia, Journal of Scientific and Industrial Research, 2011, Vol. 70, No 07, pp. 513-518, ISSN 0022-4456
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуVujić G., Jovičić N., Redžić N., Jovičić G., Batinić B., Stanisavljević N., Altabt Abuhress O.: A FAST METHOD FOR THE ANALYSIS OF MUNICIPAL SOLID WASTE IN DEVELOPING COUNTRIES - CASE STUDY OF SERBIA, Environmental Engineering and Management Journal, 2010, Vol. 9, No 8, pp. 1021-1029, ISSN 1582-9596
(М23) Рад у међународном часописуMihajlović V., Vujić G., Stanisavljević N., Batinić B.: Financial implications of compliance with EU waste management goals: Feasibility and consequences in a transition country, Waste Management and Research, 2016, Vol. 34, No 9, pp. 923-932, ISSN 0734-242X
(М23) Рад у међународном часописуStanisavljević N., Vujović S., Živančev M., Batinić B., Ubavin D.: Application of MFA as a decision support tool for waste management in small municipalities – case study of Serbia, Waste Management and Research, 2015, Vol. 33, No 6, pp. 550-560, ISSN 0734-242X
(М23) Рад у међународном часописуStanisavljević N., Ubavin D., Batinić B., Fellner J., Vujić G.: Methane emissions from landfills in Serbia and potential mitigation strategies: a case study, Waste Management and Research, 2012, ISSN 0734-242X
(М23) Рад у међународном часописуVujić G., Jovičić N., Babić M., Stanisavljević N., Batinić B., Pavlović A.: ASSESSMENT OF PLASTIC FLOWS AND STOCKS IN SERBIA USING MATERIAL FLOW ANALYSIS, Thermal Science, 2010, Vol. 14, pp. 85-89, ISSN 0354-9836, UDK: 628.4.043:628.472.3
(М23) Рад у међународном часописуBatinic B., Vaccari M., Savvilotidou V., Kousaiti A., Gidarakos E., Marinkovic T and Fiore S., Applied WEEE pre-treatment methods: Opportunities to maximizing the recovery of critical metals, Global Nest Journal, DOI: https://doi.org/10.30955/gnj.002589
(М23) Рад у међународном часописуDiedler S., Hobohm J., Batinic B., Kalverkamp K. and Kuchta K., WEEE data management in Germany and Serbia, Global Nest Journal, DOI: https://doi.org/10.30955/gnj.002657
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниVujić G., Stanisavljević N., Ubavin D., Batinić B., Tot B.: Cirkularna ekonomija-mogućnost, neophodnost ili iluzija, 45. International conference - Waste waters, municipal solid wastes and hazardous waste, Budva: Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo , 21-23 April, 2015, pp. 165-170, ISBN 978-86-82931-68-3
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниВујић Г., Станисављевић Н., Батинић Б., Убавин Д.: МФА-Тоол фор wасте манагемент, 2. Отпадне воде, Комунални чврсти и опасан отпад (Waste waters, Municipal Solid Wastes and Hazardous wastes, Суботица: УДРУЖЕЊЕ ЗА ТЕХНОЛОГИЈУ ВОДЕ И САНИТАРНО ИНЖЕЊЕРСТВО, 29-1 Март, 2010, пп. 185-189, ИСБН 978-86-82931-34-8
(М32) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у изводуСтанисављевић Н., Вујић Г., Лепојевић Л., Вујовић С., Батинић Б.: Да ли су нам потребни алати за подршку доношења одлука за развој система за управљање отпадом?, 46. Отпадне воде, комунални чврсти отпад и опасан отпад, Вршац: Удружење за технологију воде и санитарно инжењерство, 13-15 Април, 2016, ИСБН 978-86-82931-77-5
(М32) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у изводуVujić G., Stanisavljević N., Ubavin D., Batinić B., Mirosavljević Z.: Implementation of Material Flow Analysis, as an Important Method for Waste Recourse and Environmental Management, 1. Center of Excellence for Food Safety and Emerging Risks Workshop: "Regional perspective in food safety", Novi Sad: Faculty of Technology, University of Novi Sad, 14 Septembar, 2010, ISBN 978-86-80995-84-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVujović S., Stanisavljević N., Tot B., Batinić B., Ubavin D.: Waste water treatment facilities as potential resource of phosphorus, 8. PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology - ICET, Novi Sad: Fakuletet tehničkih nauka, 8-10 Jun, 2017, pp. 1-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŽivančev M., Batinić B., Vujović S., Stanisavljević N., Ribić Č.: Possibilities for improvement of municipal waste collection system in transition countries, 4. CYPRUS 2016 4th International Conference on Sustainable Solid Waste Management, Limassol, 23-25 Jun, 2016
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниTomaš L., Stanisavljević N., Vujović S., Lepojević L., Batinić B., Levis J.: Contribution of home composting to centralized biodegradable waste treatment in Serbia, 1. ISWA WORLD CONGRESS 2016, Novi Sad, 19-21 Septembar, 2016, pp. 604-614, ISBN 978-86-7892-837-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниTot B., Vujić G., Batinić B.: Capacity building for the effective use of waste collection data in the pilot municipalities, 11. XI International Symposium on Recycling Technologies and Sustainable Development, Bor: Technical faculty in Bor, 2-4 Novembar, 2016, ISBN 978-86-6305-051-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBatinić B., Vujić G., Živančev M., Ubavin D., Stanisavljević N.: Knowledge of the MSW quantity and composition as a basic prerequisite for the successful implementation of the EU Directives, 1. Međunarodni znanstveno-stručni Simpozij „Uloga komunikacije u gospodarenju otpadom“, Zadar, 19-21 Mart, 2015, ISBN 978-953-8066-01-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниUbavin D., Maoduš N., Kovačević S., Batinić B., Đogo M.: Risk assessment of landfill in Serbia based on flooding potential, 7. PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology - ICET, Phuket, 19-20 Jun, 2015
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMilovanović D., Stanisavljević N., Živančev M., Batinić B., Ubavin D., Đogo M., Ranogajec M.: Low Population Density Influence on Waste Management System in Serbia, 7. PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology - ICET, Phuket, 19-20 Jun, 2015
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBatinić B., Vujić G., Stanisavljević N., Ubavin D.: Development of model for projection of amounts of biodegradable municipal waste as a support to successful implementation of EU landfill Directive: A case study of Serbia, 15. International Waste Management and Landfill Symposium, Santa Margherita di Pula, 5-9 Oktobar, 2015, ISBN 9788862650212
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниUbavin D., Vujić G., Maoduš N., Kovačević S., Batinić B., Đogo M.: Flood Risk Assessment of Landfills in Serbia, 8. 8th Annual International Experts Conference “ENVIRONMANAGEMENT 2015”, Štrbske Pleso, 8-9 Oktobar, 2015, pp. 1-8, ISBN 978-80-85655-34-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниStanisavljević N., Vujović S., Živančev M., Batinić B., Tot B., Ubavin D.: Application of MFA as a decision support tool for waste management in small municipalities – case study of Serbia, 2. International Conference on Sustainable Solid Waste Management, Athens, 12-14 Jun, 2014
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниRibić Č., Živančev M., Batinić B., Ubavin D.: Determining the morphological composition and quantity of waste for Kolubara waste management region, 4. International Conference "Ecology of Urban Areas", Zrenjanin: Tehnički Fakultet Mihajlo Pupin, 9-10 Oktobar, 2014
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниМихајловић И., Пап С., Ђого М., Брборић М., Сремачки М., Батинић Б., Вујић Г.: Утицај отпадних вода на контаминацију малих речних токова у пет општина у Србији, 10. Отпадне воде, комунални чврсти отпад и опасан отпад, Златибор, 1-3 Април, 2014, пп. 29-32, ИСБН 978-86-82931-61-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниБатинић Б., Вујић Г., Станисављевић Н., Убавин Д.: ОДРЕЂИВАЊЕ УДЕЛА ВЛАГЕ У КОМУНАЛНОМ ОТПАДУ - УТИЦАЈ НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ОДРЕЂЕНИХ ТРЕТМАНА ОТПАДА, 10. Отпадне воде, комунални чврсти отпад и опасан отпад, Златибор: Удружење за технологију воде и санитарно инжењерство, 1-3 Април, 2014, ИСБН 978-86-8293161-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMilovanović D., Stanisavljević N., Batinić B., Ubavin D., Živančev M., Đogo M.: Influence of low population density on optimization of Waste management systems, 1. ISWA World Congress 2014, Sao Paulo, 8-11 Septembar, 2014
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBatinić B., Živančev M., Ubavin D., Stanisavljević N., Vujić G.: Comparison of moisture content in MSW considering different collection systems, 1. International conference on Sustainable landfills and Waste Management, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 28-29 Novembar, 2013
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниLepojević L., Ubavin D., Maoduš N., Stanisavljević N., Batinić B.: Methane mitigation possibilities at municipal solid waste landfill, 6. PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology - ICET, Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, 15-17 Maj, 2013, ISBN 978-86-7892-510-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниUbavin D., Vujić G., Stanisavljević N., Batinić B., Maoduš N.: Current State and Possibilities for Improvement of GHG Emissions Management at MSW landfills in Serbia, 43. Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i opasan otpad, Subotica, 10-12 April, 2013
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниTot B., Stanisavljević N., Batinić B., Živančev M., Vujić G.: Forthcoming sewage sludge issue in developing countries, 6. PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology - ICET, Novi Sad, 15-17 Maj, 2013, ISBN 978-86-7892-510-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBatinić B., Stanisavljević N., Ubavin D., Vujić G.: Interactive Web Database Application as A Support Tool For Developing Waste Management Strategies: Case Study Of Serbia, 14. The Sardinia Symposia : INTERNATIONAL WASTE MANAGEMENT AND LANDFILL SYMPOSIA, Santa Margherita di Pula, 30-4 Septembar, 2013
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниŽivančev M., Batinić B., Tot B., Vujović S., Zoraja B.: Packagingwaste in Serbia – Current Situation and Future Challenges, 6. PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology - ICET, Novi Sad, 15-17 Maj, 2013
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBatinić B., Stanisavljević N., Ubavin D., Vujić G.: Determing moisture content in different fraction of MSW-Case study of Novi Sad, 1. ISWA World Congress Vienna 2013, Vienna, 7-11 Oktobar, 2013
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVujović S., Živančev M., Stanisavljević N., Batinić B., Vujić G.: Impact of MSW collection system on traffic safety, 11. 11th International symposium - Road accidents prevention 2012, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, 11-12 Oktobar, 2012, pp. 77-83, ISBN 978-86-7892-412-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниStanisavljević N., Vujović S., Batinić B., Ubavin D., Vujić G.: Evaluation of Different Waste Management Options for South East Europe, Exemplified for The City of Novi Sad, 1. The ISWA 2012 World Solid Waste Congress, Florence: ISWA, 17-19 Septembar, 2012, pp. 1266-1272, ISBN 978-88-907694-2-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниTot B., Vujović S., Vujić G., Batinić B., Stanisavljević N., Zoraja B., Ubavin D.: ANALYSIS OF BIODEGRADABLE WASTE TREATMENT IN ORDER TO REDUCE QUANTITY OF DISPOSED WASTE, 32. IAIA12 Energy Future: The Role of Impact Assessment, Porto: INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR IMPACT ASSESSMENT, 27-1 Maj, 2012
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниUbavin D., Vujić G., Stanisavljević N., Batinić B., Mirosavljević Z.: National Methane Emissions from Waste Disposal Sites in Serbia, 1. The ISWA 2012 World Solid Waste Congress, Florence: ISWA, 17-19 Septembar, 2012, pp. 1279-1287, ISBN 978-88-907694-2-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBatinić B., Ubavin D., Stanisavljević N., Vujić G., Tot B.: Analysis of relation between socioeconomic factors and MSW practice using ANN models, 1. The ISWA 2012 World Solid Waste Congress, Florence: ISWA, 17-19 Septembar, 2012, ISBN 978-88-907694-2-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMirosavljević Z., Ubavin D., Vujić G., Batinić B., Stanisavljević N., Tot B., Vujović S.: WASTE MANAGEMENT STRATEGY FOR MUNICIPALITIES IN SERBIA– CASY STUDY SOUTH BACKA, 17. The international conference Engineering of Environment Protection - TOP, Časta-Papiernička: Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Mechanical Engineering, 14-16 Jun, 2011, pp. 305-311, ISBN 978-80-227-3519-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBatinić B., Stanisavljević N., Ubavin D., Vujić G., Tot B., Kovačević S.: Forecasting future waste charactersitics using ANN model - Case Study of Novi Sad, 5. PSU-UNS International Conference: Energy and the Environment, Phuket: Prince of Songkla University, Faculty of Engineering, 2-3 Maj, 2011
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниStanisavljević N., Ubavin D., Batinić B., Vujić G., Vujović S., Kovačević S.: LFG Potential According to Landfills Inventory in Serbia, 5. PSU-UNS International Conference: Energy and the Environment, Phuket: Prince of Songla University, Faculty of Engineering, 2-3 Maj, 2011
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниUbavin D., Vujić G., Stanisavljević N., Batinić B., Mirosavljević Z., Maoduš N.: Categorization of Landfills in Serbia based on Environmental Risk Assesment, 5. PSU-UNS International Conference: Energy and the Environment, Phuket: Prince of Songkla University, Faculty of Engineering, 2-3 Maj, 2011
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниTot B., Vujović S., Batinić B., Stanisavljević N.: The use of alternative fuels in cement industry from the environmental aspects, 2. Engineering, Ecology and materials in the processing industry, Jahorina: Tehnički Fakultet Zvornik, 9-11 Mart, 2011, pp. 957-963, ISBN 078-99955-81-00
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниStanisavljević N., Vujić G., Batinić B., Ubavin D., Kovačević S.: Material flow analysis as a basis for hazardous waste management in transition economies - power company distribution case study, 2. Hazardous and Industrial Waste Management, Crete: Technical University of Crete, 5-8 Oktobar, 2010, pp. 55-56
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVujić G., Ubavin D., Milovanović D., Stanisavljević N., Batinić B.: Identification of unsanitary landfills using GPS and determination of minimum factors for the risk assessment, 1. International Conference on Final Sinks, Vienna: Vienna University of Technology, 23-25 Septembar, 2010, pp. 100-105, ISBN 978-3-85234-115-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVujić G., Batinić B., Stanisavljević N., Ubavin D.: From landfill to 3R, pathway in developed as well in developing country, 1. International Conference on Final Sinks, Vienna: Vienna University of technology, 23-25 Septembar, 2010, ISBN 978-3-85234-115-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниUbavin D., Mirosavljević Z., Vujić G., Batinić B., Stanisavljević N.: Influence of ambience temperature to methane production at MSW landfill of Novi Sad, 3. International Symposium on Energy from Biomass and Waste, Venice, 8-11 Novembar, 2010, ISBN 978-88-6265-0083
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниUbavin D., Milovanović D., Vujić G., Stanisavljević N., Batinić B.: SMALL LANDFILLS IDENTIFICATION IN VOJVODINA USING GPS TECHNOLOGY , 4. Internacional Conference on Engineering Technologies (ICET), Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 28-30 April, 2009, pp. 207-209, ISBN 978-86-7892-227-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBatinić B., Vujić G., Ubavin D., Stanisavljević N.: SPECIFYING WASTE QUANTITIES AND MORPHOLOGICAL COMPOSITION IN THE PROVINCE OF VOJVODINA, , 4. Internacional Conference on Engineering Technologies (ICET), Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 28-30 April, 2009, pp. 191-195, ISBN 978-86-7892-227-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниStanisavljević N., Vujić G., Ubavin D., Batinić B.: MODELING OF WASTE MANAGEMENT SYSTEMS USING MFA , 4. Internacional Conference on Engineering Technologies (ICET), Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 28-30 April, 2009, pp. 175-179, ISBN 978-86-7892-227-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниTomaš L., Batinić B., Stanisavljević N., Ubavin D.: Plastic Bags in MSW - Ecological and Economical analysis, 1. ISWA Beacon Conference, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 10-11 Decembar, 2009, pp. 132-138, ISBN 978-86-7892-244-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVujić G., Batinić B., Ubavin D., Stanisavljević N.: Analysis of municipal waste content & waste amount as the basis for the new waste management policy in Vojvodina, Serbia , 1. ISWA/WMRAS World Congress 2008 East meets Waste, Singapur, 3-6 Novembar, 2008
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниStanisavljević N., Batinić B., Mrkajić V., Dvornić A., Ubavin D.: Quantity calculation of landfill gasses on waste dumps, 1. Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i opasan otpad, Vršac, 14-17 April, 2008, pp. 252-256
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуMihajlović V., Vujić G., Stanisavljević N., Batinić B.: Financial implications of compliance with EU waste management goals: feasibility and consequences in transition country, 1. ISWA WORLD CONGRESS 2016, Novi Sad, 19-21 Septembar, 2016, pp. 1071-1071, ISBN 978-86-7892-837-6
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуRibić Č., Živančev M., Batinić B., Tot B., Stanisavljević N., Selić Lj.: The application of the methodology for determination of the MSW quantity and composition in South Eastern European countries, 1. ISWA WORLD CONGRESS 2016, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, Srpska asocijacija za upravljanje čvrstim otpadom, 19-21 Septembar, 2016, pp. 1600-1601, ISBN 978-86-7892-837-6
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуŽivančev M., Ubavin D., Ribić Č., Batinić B., Stanisavljević N., Selić Lj.: Landfill mining as a possible solution for uncontrolled deposit sites in Serbia, 22. International Scientific Conference –Engineering for Environment Protection-TOP 2016, Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 7-9 Jun, 2016, ISBN 978-80-227-4568-0
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуSelić Lj., Živančev M., Stanisavljević N., Batinić B., Ubavin D.: MFA as a tool for exploration and evaluation of landfill mining - case study of Novi Sad, 1. ISWA WORLD CONGRESS 2016, Novi Sad, 19-21 Septembar, 2016, ISBN 978-86-7892-837-6
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуŽivančev M., Selić Lj., Stanisavljević N., Batinić B., Ribić Č.: Two bin MSW collection system – opportunities and barriers, 1. ISWA WORLD CONGRESS 2016, Novi Sad, 19-21 Septembar, 2016, ISBN 978-86-7892-837-6
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуRibić Č., Lepojević L., Živančev M., Stanisavljević N., Batinić B.: Methodology for determination of quantity and morphological composition of commercial waste, 2. Međunarodna studentska konferencija zaštite životne sredine i nauka primenljivihu zaštiti životne sredine, FISEC, Beograd, 18-22 Maj, 2016, pp. 9-10, ISBN 978-86-80624-00-6
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуMirosavljević Z., Vujić G., Ubavin D., Stanisavljević N., Kovačević S., Batinić B., Vujović S.: Possibilities of using biogas from landfill and brewery as an renewable energy source, 11. International Symposium of Interdisciplinary Regional Research (ISIRR), Szeged, 13-15 Oktobar, 2010, ISBN 978-963-508-600-9
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуKovačević S., Dimkić M., Vojinović-Miloradov M., Mirosavljević Z., Stanisavljević N., Batinić B.: Identification of water quality and distribution of pollutants in the River Danube on a city level, by MFA method, 11. International Symposium Interdisciplinary Regional Research, Szeged, 13-15 Oktobar, 2010, pp. 156-156, ISBN 978-963-508-600-9
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаMirosavljević Z., Vujić G., Stanisavljević N., Kovačević S., Ubavin D., Batinić B., Vujović S.: Possibilities of using biogas from landfill and brewery as an renewable energy source, Annals of Faculty Engineering Hunedoara - International Journal of Engineering, 2011, Vol. 2, No 9, pp. 187-188, ISSN 1584-2665
(М52) Рад у часопису националног значајаVujić G., Batinić B., Stanisavljević N., Ubavin D., Živančev M.: Analiza stanja i strateški okvir upravljanja otpadom u Republici Srbiji, Reciklaža i održivi razvoj, 2011, Vol. 3, No 1, pp. 14-19, ISSN 1820-7480
(М52) Рад у часопису националног значајаKovačević S., Dimkić M., Vojinović-Miloradov M., Mirosavljević Z., Stanisavljević N., Batinić B., Tot B.: Identification of water quality and distribution of pollutants in the River Danube on a city level, by MFA method, Annals of Faculty Engineering Hunedoara - International Journal of Engineering, 2011, Vol. 2, No 9, pp. 173-176, ISSN 1584-2665
(М53) Рад у научном часописуMaoduš N., Vujić G., Ubavin D., Stanisavljević N., Batinić B., Zoraja B.: Experience in landfill gas collection at Novi Sad, Zaštita materijala i životne sredine, 2012, No 1, pp. 36-42, ISSN 1800-9573, UDK: 620.1:502
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниStanisavljević N., Vujović S., Zoraja B., Batinić B., Ubavin D.: Opcije mehaničko biološkog tretmana komunalnog čvrstog otpada, 8. 8. Simpozijum 'Reciklažne tehnologije i održivi razvoj', Borsko jezero, 3-5 Jul, 2013
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниŽivančev M., Batinić B., Tot B.: Trenutno stanje u oblasti upravljanja otpadnim vodama u Srbiji, 7. International Scientific Conference "Metrology and Quality in Production Engineering and Environmental Protection" - ETIKUM, Novi Sad, 12-13 Jun, 2013
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниVujović S., Stanisavljević N., Tot B., Batinić B., Ubavin D., Zoraja B., Vujić G.: Uticaj sistema sakupljanja na efikasnost tretmana komunalnog otpada, 7. 7. Simpozijum "Reciklažne tehnologije i održivi razvoj", Soko Banja: Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru, 5-7 Septembar, 2012, pp. 127-133, ISBN 978-86-80987-97-2
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниMirosavljević Z., Vujić G., Ubavin D., Stanisavljević N., Batinić B.: Količina generisanog komunalnog čvrstog otpada sa akcentom na biorazgradive i reciklabilne komponente na teritoriji Južnobačkog Regiona, 6. Simpozijum reciklažne tehnologije i održivi razvoj, Soko Banja: Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru, 18-21 Septembar, 2011, pp. 223-229, ISBN 978-86-80987-86-6
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниKrstić J., Batinić B.: Povrede na radu u komunalnoj delatnosti Srbije, 1. Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem, Zaštita na radu, Multidisciplinarno ostvarivanje bezbednosti i zdravlja na radu, Tara: Fakultet tehničkih nauka, Depratman za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu - Novi Sad, 5-9 Oktobar, 2010, pp. 224-230, ISBN 987-86-7892-308-1
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниBojić Ž., Batinić B.: Obrazovanje za zaštitu na radu na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, 1. Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem, Zaštita na radu, Multidisciplinarno ostvarivanje bezbednosti i zdravlja na radu, Tara: Fakultet tehničkih nauka, Departman za inženjerstvo životne sredine i zaštite na radu, 5-9 Oktobar, 2010, pp. 169-175, ISBN 987-86-7892-308-1
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниZoraja B., Batinić B., Vujić G.: Aspekti zdravlja i zaštite na radu u komunalnim preduzećima za upravljanje otpadom, 1. Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem, Zaštita na radu, Multidisciplinarno ostvarivanje bezbednosti i zdravlja na radu, Tara, 5-9 Oktobar, 2010
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниBatinić B., Vukmirović S., Vujić G., Stanisavljević N., Ubavin D.: Model for determination relation between waste composition and socio-economic factors using artificial neural networks, 5. Simpozijum reciklažne tehnologije i održivi razvoj, Soko Banja: Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru, 2010, pp. 147-152, ISBN 978-86-80987-80-4
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаBatinić B.: Model za predviđanje količine ambalažnog i biorazgradivog otpada primenom neuronskih mreža,, 2015
(М85) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,Jovičić N., Vujić G., Milovanović D., Jovičić G., Despotović M., Batinić B., Stanisavljević N., Ubavin D., Gvozdenac Urošević B.: Metodologija za određivanje morfološkog sastava komunalnog otpada , 2010
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Ванредни професорИнжењерство заштите животне срединеУниверзитет у Новом Саду23.10.2020.
ДоцентИнжењерство заштите животне срединеУниверзитет у Новом Саду23.10.2015.
АсистентИнжењерство заштите животне срединеФакултет техничких наука26.12.2014.
АсистентИнжењерство заштите животне средине26.12.2011.
Сарадник у наставиИнжењерство заштите животне средине22.12.2010.
Сарадник у наставиИнжењерство заштите животне срединеФакултет техничких наука22.12.2009.
Стипендиста Мин.науке на докт.студијамаИнжењерство заштите животне средине01.10.2008.