проф. др Бранислав Неранџић


Недостаје слика

др Бранислав Неранџић

Редовни професор


Телефон021/485-2173
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКабинет 302

Служба друштвеног књиговодства Нови Сад, инспекција и ревизија финансијских извештаја (1980-1988), инспектор, - СОУР „Центрославија“ Нови Сад (1988-1989), Директор Радне заједнице „Економско-финансијски послови“ - ЈП „Новосадска топлана“ Нови Сад, (1990-2006) Помоћник директора за економско-финансијске послове, Директор Центра Интерне ревизије - „Панонска банка“ а.д. Нови Сад, (1995-2001) Члан Управног одбора - „Пан ревизија“ Нови Сад, (2001-2006), Председник Управног одбора - Пословно удружење „Војвођанске топлане“ Нови Сад, (2001-до данас), Директор - „ФИМ“ а.д. Кањижа, (2006-до данас), Председник Надзорног одбора - „НИС“ Нови Сад, (2006-до данас), Члан Одбора за ревизију.Члан Савеза економиста Србије, Савеза рачуновођа и ревизора Србије, Удружења интерних ревизора Србије. Звања овлашћеног рачуновође, ревизора. Предавач је на Факултету техничких наука предмета "Управљачко рачуноводство","Оперативна ревизија и контролинг","Рачуноводство и ревизија у осигурању","Међународно пословање". На Природно-математичком факултету предавач је на предметима "Рачуноводство и финансијски менаџмент" и "Контрола и ревизија хотелског пословања". Покренуо је специјалистичке студије из области Интерне ревизије на ФТН. Држао је јавне семинаре из области интерне ревизије за Привредну комору Србије. Као коруководилац и руководилац израде студија учествовао је у студијама Извршног већа АП Војводине "Предлог јединственог система уређења својине над дистрибутивним гасним мрежама на територији Аутономне Покрајине Војводине" и "Супституција природног гаса у системима производње топлотне енергије на подручју Аутономне Покрајине Војводине. Организовао је један форум и две међународне конференције из области енергетске ефикасности даљинског система грејања и хлађења,тарифних система и мерења топлотне енергије.Члан је Савета за организацију Конгреса енергетике 2011.

Тренутно нема података о чланству запосленог!
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Доцент20.10.2006.01.08.2011.Департман за индустријско инжењерство и менаџмент
Редовни професор13.09.2016.30.09.2022.Катедра за производне системе организацију и менаџмент
Ванредни професор13.09.2011.01.08.2016.Катедра за производне системе организацију и менаџмент
НазивУ Установи
Друштвена својина као негација права својине

Диплома

Економске науке

Економски факултет

1980

Ревизија и оцена бонитета предузећа

Магистратура

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

2004

Оцена бонитета предузећа

Специјализиција

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

2003

Развој модела оперативне ревизије у индустријским системима

Докторат

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

2006

Критеријум продукцијеОпис
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуРадошевић М.,Пасула М.,Бербер Н.,Нешковић Н.,Неранџић Б.:REENGINEERING OF SUPPLAY CHAIN PROCESS IN PRODUCTION SYSTEMS, Engineering economics,2013,vol.24,no.1, ISSN 1392-2785
(М23) Рад у међународном часописуНеранџић Б., Перовић В., Живков Е., Пашћан С.: Personality and moral character traits and acnowledging the principles of management ethics,auditing and accounting ethics, Economic research, 2012, Vol. 25, pp. 288-312, ISSN 1331-677X
(М23) Рад у међународном часописуПеровић В., Неранџић Б., Булатовић Б.: The Transition Processin the Context of Privatization in the Republic of Serbia (2001-2010) , Actual Problems of Economics, 2013, No 02-2013, ISSN 1993-6788
(М23) Рад у међународном часописуПеровић В., Бојанић Р., Неранџић Б.: Measuring Efficiency of Teaching Process and Faculty in Transition States Using DEA Analysis - in print, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2016, Vol. 24, No 5, ISSN 1330-3651
(М23) Рад у међународном часописуПеровић В., Неранџић Б., Бојанић Р., Живков Е., Булатовић Б.: INFLENCE OF CONTROLLING THE INVESTMENT PROJECTION ERP (M) WITH PRIMARY FOCUS ON THE CASHFLOW IN THE COMPANY - , Metalurgia international, 2013, No 3 - 2013, ISSN 1582-2214
(М23) Рад у међународном часописуБојанић Р., Перовић В., Неранџић Б., Савић-Шикопарија Т., Булатовић Б.: Integrated BSC and DEA Models in the Function of Measuring the Success of the Teaching Process, Metalurgia international, 2013, No 3-2013, pp. 44-49, ISSN 1582-2214
(М23) Рад у међународном часописуПеровић В., Неранџић Б.: Controlling as a useuful managament instrument in crisis times, African Journal of Business Management, 2011, ISSN 1993-8233
(М23) Рад у међународном часописуПечујлија М., Перовић В., Неранџић Б.: Initiating innovation in Serbian companies organizational cultures, African Journal of Business Management, 2010, Vol. 4, No 18, pp. 3957-3967, ISSN 1993-8233
(М23) Рад у међународном часописуЈевтић А., Печујлија М., Неранџић Б., Перовић В., Симић Н., Симић Н.: Младен Печујлија, Бранислав Неранџић, Веселин Перовић, Александар Јевтић, Ненад Симић, „Initiating innovation in Serbian companies organizational cultures“, Fаculty of Technical Sciences, Novi Sad, Serbia, Public Service Urbanizam, Novi Sad, Serbia, MUP Serbia, Novi Sad, Serbia, October 2010, African Journal of Business Management, Vol 4, No 18
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомПавић Л., Блешић И., Неранџић Б., Вукосав С., Мумел Д.: Motels in Serbia – what do potential guests expect?, Industrija, 2018, Vol. 46, No 2, pp. 65-76, ISSN 0350-0373, UDK: UDC: 338.488.2:640.414(497.11)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниНеранџић Б., Перовић В., живков Е.: Систем екстерних и интерних надзорних инструмената корпоративног управљања, 18. Стратегијски менаџмент и системи подршке одлучивању у стратегијском менаџменту, Суботица: Економски факултет Суботица, 18 Април, 2013, пп. 193-206, ИСБН ИСБН 978-86-7233-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниПеровић В., Неранџић Б., Бојанић Р., Демко-Рихтер Ј., Тодоровић-Дудић А.: Centralized and decentralized controlling in industrial systems, 16. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, 15-17 Oktobar, 2014, pp. 387-390, ISBN 978-86-7892-652-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниБојанић Р., Перовић В., Неранџић Б., Симеуновић А., Двизац Д.: The role of financial models in supporting managerial decision making in a company, 16. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, fakultet tehničkih nauka, 15-17 Oktobar, 2014, pp. 349-354, ISBN 978-86-7892-652-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниПеровић В., Тодоровић Дудић А., Бојанић Р., Неранџић Б., Веселиновић Б., Лончаревић С.: Controlling of non-profit organizations, 17. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Department for Industrial Engineering and Management, 4-6 Октобар, 2017, пп. 338-341, ИСБН 978-86-7892-978-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниДемко-Рихтер Ј., Перовић В., Неранџић Б.: Хармонизација финансијске и перспективе учења и раста у циљу повећања вредности мултидивизионалног предузећа, 15. Strategic Management and decision support systems in strategic Management, Subotica: Ekonomski fakultet Subotica, 22 April, 2010, ISBN 978-86-7233-252-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниПеровић В., Неранџић Б., Бојанић Р., Радишић С., Демко-Рихтер Ј.: Controlling – as a Choice for Recent SME’s, 3. International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development - ICEIRD, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 27-29 Maj, 2010, pp. 633-639, ISBN 978-86-7892-250-3, UDK: 005(082)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниНеранџић Б., Перовић В.: Internal audit, operational audit and corporative management, 4. Internacional Conference on Engineering Technologies (ICET), Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 28-30 April, 2009, pp. 233-238, ISBN 978-86-7892-227-5, UDK: COBISS.SR-ID 245100807
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниПеровић В., Неранџић Б., Тодоровић А., Бојанић Р.: Controlling in a big company, 4. Internacional Conference on Engineering Technologies (ICET), Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 28-30 April, 2009, pp. 239-242, ISBN 978-86-7892-227-5, UDK: COBISS.SR-ID 245100807
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниПасула М., Неранџић Б., Радошевић М.: Internal audit of the supply chain management in function of cost reduction of the company, 2. EMC 2012, Zrenjanin, 22-23 Jun, 2012
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниДемко-Рихтер Ј., Перовић В., Неранџић Б.: Хармонизација финансијске и перспективе учења и раста у циљу повећања вредности мултидивизионалног предузећа, 15. Strategic Management and decision support systems in strategic Management, Суботица: Економски факултет Суботица, 22 Април, 2010, ИСБН 978-86-7233-252-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниПеровић В., Неранџић Б., Бојанић Р., Радишић С., Демко-Рихтер Ј.: Controlling – as a Choice for Recent SME’s, 3. International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development ICEIRD, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 27-29 Maj, 2010, pp. 633-639
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниПеровић В., Неранџић Б., Тодоровић А., Бојанић Р.: Controlling in a big company, 4. Internacional Conference on Engineering Technologies - ICET, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 28-30 April, 2009, pp. 239-242, ISBN 978-86-7892-227-5, UDK: COBISS.SR-ID 245100807
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниНеранџић Б., Перовић В.: Internal audit, operational audit and corporative management, 4. Internacional Conference on Engineering Technologies - ICET, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 28-30 April, 2009, pp. 233-238, ISBN 978-86-7892-227-5, UDK: COBISS.SR-ID 245100807
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниДемко-Рихтер Ј., Живков Е., Неранџић Б.: Improving the Process of Managing by Accelerating Financial Reporting Through the Implementation of Fast Closing Process, 17. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Department for Industrial Engineering and Management, 4-6 Oktobar, 2017, pp. 424-429, ISBN 978-86-7892-978-6, UDK: 658.5(082)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниПеровић В., Неранџић Б., Бојанић Р., Тодоровић А.: Controlling as a a strategic instrument of company management, 14. International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 2-3 Oktobar, 2008, pp. 683-686, ISBN 978-86-789-35-3, UDK: COBISS.SR-ID 233967367
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниПеровић В., Бојанић Р., Неранџић Б., Тодоровић А.: Balanced Scorecard as an instrument of strategic controlling, 14. International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 2-3 Oktobar, 2008, ISBN 978-86-789-35-3, UDK: COBISS.SR-ID 233967367I
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниЗагорчић П., Неранџић Б., Перовић В.: Restructuring asa a way towards efficiency of public utilityservices, 14. International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 2-3 Oktobar, 2008, pp. 653-658, ISBN 978-86-789-135-3, UDK: COBISS.SR-ID 233967367
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниПеровић В., Неранџић Б.: Organizing Controling , 14. International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Novi Sad, 2-3 Oktobar, 2008, pp. 679-682, ISBN 978-86-789-135-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниНеранџић Б., Перовић В.: Internal and operational audit as a quality of corporative management,, 14. International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Novi Sad: FTN, 2-3 Oktobar, 2008, pp. 653-658, ISBN 978-86-789-135-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниНеранџић Б.: Balanced Scorecard as an instrument of strategic controling, 14. International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Novi Sad, 2-3 Oktobar, 2008, pp. 687-692, ISBN 978-86-789-135-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниНеранџић Б., Перовић В.: Интернал аудит, Operational audit and Controlling - quality mechanisms of revised financial statements University St. Kliment Ohridski Bitola, faculty of economics - Prilep, International Conference, Business and Globalization. New business strategies and Globalization
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниНеранџић Б., Перовић В., Сурови В.: Operational Audit, Controlling and Balanced Scorecard13. Интернатионал Цонференце "Енгинееринг анд Енвиронмент Протецтион", Братислава: Университy оф економицс ин Братислава - Факулта хосподарскеy информатикy ЕУ, 26-28 Јун, 2007, ИСБН 978-80-225-2334-9</енг>
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниПеровић В., Неранџић Б., Сурови В.: What is Controlling? , 13. International Conference "Engineering and Environment Protection", Bratislava: University of ekonomics in Bratislava - Fakulta hospodarskey informatiky EU, 26-28 Jun, 2007, ISBN 978-80-225-2334-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниНеранџић Б., Перовић В., Загорчић П.: Internal audit, Operational audit and Controlling, quality mechanisms of revised financial statements Naziv skupa: , International Conference Business and Globalization, University “St.Kliment Ohridski” Faculty of Economics Prilep, Ohrid 19-20 October 2007., Book of Abstrakt
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниПеровић В., Неранџић Б.: Примена контролинга у непроизводним делатностима Прва међународна конференција за даљинско грејање и хлађење – Изазови транзиције
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниНеранџић Б., Перовић В.: Систем интерних контрола и оперативна ревизија као инструмент управљања предузећем у савременим условима , 13. International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Herceg Novi: Fakultet tehničkih nauka, 7-9 Septembar, 2005, pp. 859-868, ISBN 86-7780-008-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниПеровић В., Неранџић Б.: Прилаз стратешким менаџмент инструментима предузећа применом оперативне ревизије контролинга и Баланцед Сцорецарда , 13. International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Herceg Novi: Fakultet tehničkih nauka, 7-9 Septembar, 2005, pp. 877-886, ISBN 86-7780-008-5
(М41) Истакнута монографија националног значајаНеранџић Б., Перовић В.: Управљачко рачуноводство, Нови Сад, Факултет техничких наука, 2009, ИСБН 978-86-7892-210-7
(М41) Истакнута монографија националног значајаПеровић В., Неранџић Б.: Пословне финансије, Нови Сад, Факултет техничких наука, 2010, ИСБН 978-86-78-92-240-4
(М41) Истакнута монографија националног значајаНеранџић Б., Перовић В., Демко-Рихтер Ј., Радишић С.: Управљачко рачуноводство - практикум за вежбе, Нови Сад, Факултет техничких наука, 2010, ИСБН 978-86-7892-268-8
(М41) Истакнута монографија националног значајаПеровић В., Неранџић Б., Демко-Рихтер Ј., Радишић С.: Финанисјко пословање - практикум за вежбе, Нови Сад, Факултет техничких наука Нови Сад, 2010, ИСБН 978-86-7892-267-1
(М41) Истакнута монографија националног значајаВујичић Д., Неранџић Б., Перовић В.: Приручник за инвестиције, Нови Сад, Стилос, 2008, ИСБН 978-86-7892-210-7
(М41) Истакнута монографија националног значајаНеранџић Б., Перовић В.: Управљачко рачуноводство - рачуноводство за менаџере, Нови Сад, Универзитет у Новом Саду Факултет техничких наука Нови Сад, 2013, стр. 1-404, ИСБН 9788678925702
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Неранџић Б.: Интерна и оперативна ревизија , Stylos, 2007, ИСБН 978-86-7473-330-1
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,Дицков В., Перовић В., Неранџић Б.: Економика модерна , ФТН - Стилос, 2004, ИСБН 978- 86-7473-165-1, УДК: ЦОБИСС.СР-ИД 193944071
(М45) Поглавље у књизи М42 или рад у тематском зборнику националног значајаПеровић В., Бојанић Р., Неранџић Б., Дудић-Тодоровић А.: Дилеме и изазови нефинансијског извештавања - Место и улога контролинга , Нови Сад, Зборник радова:Улога интерне ревизије и контролинга у нефинансијском извештавању - Факултет техничких наука Нови Сад; Удружење интерних ревизора Београд, 2017, стр. 21-33, ИСБН 978-86-7892-912-0
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаНеранџић Б., Живков Е., Перовић В.: Интегрисане менаџерске контроле, Часопис "Ревизор", 2013, Вол. 2, Но 62, пп. 29-39, ИССН 1450-7005
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаНеранџић Б., Живков Е., Перовић В.: Интегрисане менаџерске контроле, часопис „Ревизор“, 2013, Вол. 2, Но 62, пп. 29-39, ИССН 1450-7005
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаПеровић В., Неранџић Б., Булатовић Б.: The Transition Processin the Context of Privatization in the Republic of Serbia (2001-2010) , Actual Problems of Economics, 2013, No 02-2013, ISSN 1993-6788
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаНеранџић Б.,Живков Е.,Перовић В.,ИНТЕГРИСАНЕ МЕНАЏЕРСКЕ КОНТРОЛЕ, Ревизор 62/2013, Београд, ИССН 1450-7005
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаНеранџић Б.: Системи интерних контрола и оперативна ревизија , Привредна изградња, 2005, Но 1-2, пп. 99-112, ИССН 0032-8979
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаНеранџић Б.: Прилаз стратешким менаџмент инструментима применом оперативне ревизије , Економист - Савез економиста Србије и Црне Горе, 2005, Вол. 43, Но 2, пп. 131-137, ИССН 0354-5253
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаДемко-Рихтер Ј., Његомир В., Неранџић Б.: Улога и значај обавезности осигурања од професионалне одговорности ревизора, Анали Економског факултета у Суботици, 2018, Вол. 54, Но 39, пп. 219-233, ИССН 0350-2120, УДК: 330
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаМаровић Б., Перовић В., Неранџић Б.: Значај и функција контролинга у финансијским услужним делатностима , Економист - Савез економиста Србије и Црне Горе, 2006, Вол. 44, Но 1, пп. 132-144, ИССН 0354-5253
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаПеровић В., Неранџић Б., Загорчић П.: Balanced Score Card– савремени инструмент управљања привредним растом предузећа , Економист - Савез економиста Србије и Црне Горе, 2005, Вол. 41, Но 1, пп. 271-280, ИССН 0354-5253
(М52) Рад у часопису националног значајаРадишић С., Перовић В., Неранџић Б., Бојанић Р.: Контролинг у јавној управи као начин провере буџетског планирања и трошења буџетских средстава , Параграф, Београд, 2010, Но 322/2010
(М52) Рад у часопису националног значајаРадишић С., Неранџић Б., Перовић В., Петковић А.: Правно регулисање ревизије и интерне ревизије у јавним предузећима, Параграф, Београд, 2010, Но 322/2010
(М52) Рад у часопису националног значајаНеранџић Б.: Економски показатељи пословања војвођанских топлана битни за оцену њиховог бонитета , Balkan Energy Magazine, 2005, No 5, pp. 26-29, ISSN 1451-9178
(М52) Рад у часопису националног значајаПеровић В., Неранџић Б., Загорчић П.: Venture Capital Fondovi , Balkan Energy Magazine, 2005, No 8, pp. 28-29, ISSN 1451-9178
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниКовачевић И., Катић В., Бојанић Р., Николић Д., Перовић В., Неранџић Б., Зубић А.: Начин израчунавања просечне оцене студирања, 15. ТРЕНДОВИ РАЗВОЈА - ТРЕНД, Копаоник: Факултет техничких наука, 2-5 Март, 2009, ИСБН 978-86-7892-157-5
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниНеранџић Б., Перовић В., Радишић С., Бојанић Р.: Интерна ревизија и контролинг у јавним предузећима, 1. Студијска конференција Значај интензивнијег увођења интерне ревизије и контролинга у јавном сектору Србије, Нови Сад: ФТН, 24 Новембар, 2009
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниНеранџић Б.: Оперативна ревизија као филозофија додавања вредности и инструмент управљања предузећем у савременим условима
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниПеровић В., Неранџић Б.: Контролинг филозофија савремених предузећа
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини*****Неранџић Б., Живков Е.: Управљање пословним ризицима теоријски аспект уз практичан пример мапе ризика у светлу важећег законодавства у Републици Србији, УДК: Зборник Добра управа и интерна ревизија
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниНеранџић Б., Перовић В., Живков Е.: Улога и значај интерне ревизије и контролинга за корпоративно управљање, 2. Конференција "Контролинг и интерна ревизија", Нови Сад: Факултет техничких наука, 30-31 Октобар, 2012, пп. 6-12, ИСБН 978-86-7892-450-7
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниПеровић В., Неранџић Б., Бојанић Р., Штрбац М.: Перспективе развоја контролинга као научне дисциплине, 2. Конференција "Контролинг и интерна ревизија", Нови Сад: Факултет техничких наука, Нови Сад, 30-31 Октобар, 2012, пп. 1-5, ИСБН 978-86-7892-450-7
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаНеранџић Б.: Развој модела оперативне ревизије у индустријским системима , Факултет техничких наука, 2006
(М72) Одбрањен магистарски радНеранџић Б.: Ревизија и оцена бонитета предузећа , Факултет техничких наука, 2004
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорПроизводни и услужни системи, организација и менаџментУниверзитет у Новом Саду13.09.2016.
Ванредни професорПроизводни системи, организација и менаџментФакултет техничких наука13.09.2011.
ДоцентПроизводни системи, организација и менаџментФакултет техничких наука19.10.2006.