ванр. проф. др Ненад Катић


Недостаје слика

др Ненад Катић

Ванредни професор


Телефон021/485-4537
E-mail
Академско звањеВанредни професор

Родјен је 1959. године у Новом Саду, где је завршио основну школу и гимназију. Дипломирао је 1982. године на Факултету техничких наука у Новом Саду, одсек за Електротехнику, енергетски смер, са просеком 8,94. Пост-дипломске студије је завршио на Електротехничком факултету у Београду 1991. године и магистрирао на смеру за електроенергетске системе. Докторску дисертацију из области електроенергетике одбранио је 2002. године на Факултету техничких наука у Новом Саду, са темом: “Координација оптималне конфигурације и регулације напона дистрибутивних мрежа у дерегулисаној електропривреди”. Запослио се у ЈП “Електровојводина” Нови Сад 1982. године, где је радио на пословима енергетике, планирања и развоја електродистрибутивних мрежа. Стручно се бавио и уводјењем нових технологија за аутоматизацију и управљање електродистрибутивним мрежама (системи даљинског управљања, технички информациони системи, енергетски прорачуни) и методама за прорачуне и смањење губитака у дистрибуцији електричне енергије. Од 1994. до 1998. године је обављао послове техничког директора Електровојводине, од 1998. године до 2000. године послове заменика директора за извршне послове Електровојводине и 2001. године послове директора развоја Електровојводине. У периоду од 2001. до 2003. године руководио је пројектима развоја дистрибутивне мреже Електровојводине. У периоду од 2003. до 2006. године је радио у Сиеменс д.о.о. Београд, као руководилац представништва у Новом Саду, на пословима пласмана производа Сиеменс-а из области енергетике и индустријске аутоматике. Од 1.10.2006. године запослен је на Факултету техничких наука у Новом Саду, на месту стручног сарадника на пројекту. Учествовао је у реализацији неколико студија и пројеката и на пост-дипломским студијама на предмету „Дерегулација електропривреде“. У току 2006/7. године био сам ангажован на међународном пројекту Темпус-ЦЕФЕС, где је држао предмет „Економија електроенергетских система“ и објавио је књигу-скрипту из материје предмета. У свом научно-стручном раду објавио је 38 радова у домаћим и иностраним часописима и конференцијама (ИЕЕ, ЕПСР, ЦИРЕД, Дистрибутецх, ЈУКО-ЦИГРЕ, ЈУКО-ЦИРЕД, Електропривреда, Енергија). У сарадњи са истакнутим стручњацима из области електропривреде, био је један од оснивача и први председник Југословенског националног комитета ЈУКО-ЦИРЕД (медјународне организације за електродистрибуцију ЦИРЕД, Белгија) у периоду од 1997. до 2005. године. Активно говори енглески језик и служи се руским језиком.

Ванредни професор
31.12.2018.
НазивУ Установи
Опис елемената - теорија рада и реализација практичног биојонизатора

Диплома

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

1982

Утицај увођења заштитних ужади на број испада 20 кв водова услед атмосферских пренапона

Магистратура

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Електротехнички факултет

1991

Координација оптималне конфигурације и регулације напона дистрибутивних мрежа у дерегулисаној електропривреди

Докторат

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2002

Критеријум продукцијеОпис
(М21) Рад у врхунском међународном часописуKatić N., Savić M.: Technical and economical optimisation of overhead power distribution line lightning protection , IEE Proc.-Gener.Transm.Distrib, 1998, No 3, pp. 239-244
(М23) Рад у међународном часописуStrezoski V., Katić N., Janjić D.: Voltage Control Integrated in Distribution Management System, Electrical Power System Research, 2001, No 60, pp. 85-97
(М23) Рад у међународном часописуKatić V., Dumnić B., Katić N., Milićević D., Grabić S.: Potentials and Market Prospective of Wind Energy in Vojvodina, Thermal Science - International Scientific Journal, 2012, Vol. 16, ISSN 0354-9836, UDK: 621
(М23) Рад у међународном часописуNenad Katic: „Benefits of Smart Grid Solutions in Open Electricity Market“, Acta Polytechnica Hungarica, Vol.10, No.2, 2013, pp.49 – 68
(М23) Рад у међународном часописуNenad Katic: “Profitability of Smart Grid Solutions Applied in Power Grid”, Thermal Science, Vol.20, Suppl.2, 2016, pp.S371-S382.
(М23) Рад у међународном часописуKatić N.: Performance Analysis of Smart Grid Solutions in Distribution Power Systems, Acta Polytechnica Hungarica, Journal of Applied Sciences, 2018, Vol. 15, No 6, pp. 79-97, ISSN 1785-8860
(М31) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целиниKatić N., Galić M., Mijatović Lj.: Smart Grid Solutions in Power Grid, Costs and Benefits, 6. PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology - ICET, Novi Sad: PSU-UNS ICET conference secretariat, University of Novi Sad, Faculty od tehnical Sciences, 15-17 Maj, 2013, pp. 11-16, ISBN 86-7892-510-8,
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниNenad Katic, Juliana Katic, Ljubica Mijatovic, Yaron Gross: “Power Losses Reduction using ADMS optimization features”, SEEEI Magazine, Israel, No. 59, 2016, pp.70-74
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKatić V., Dumnić B., Čorba Z., Milićević D., Katić N.: Potentials of Renewable Energy Market in Serbia – Case of Wind and Solar Energy, 8. IEEE International Conference on European Energy Market – EEM, Zagreb,25-27 Maj, 2011, pp. 785-790, ISBN 978-1-61284-284-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKatić N., Marijanović V., Stefani I.: Smart Grid Solutions in Distribution Networks - Cost Benefit Analysis, 4. China International Conference on Electricity Distribution ICED, Nanjing, 12-16 Септембар, 2010, пп. 1-6</енг>
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKatić N.: PROFITABILITY OF SMART GRID SOLUTION APPLICATION IN DISTRIBUTION NETWORK, 7. Mediterranean Conference and Exibition on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion, Agia Napa, 7-10 Novembar, 2010, pp. 1-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKatić N., Strezoski V., Popović D.: Business Benefits of DMS Software Application in Competitive Distribution, 17th International Conference on Electricity Distribution CIRED
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKatić N., Strezoski V., Popović D.: DMS Software Applications a Powerful Tool for the New Challenges in Deregulated Power Distribution, Balkan Power Conference
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKatić N., Strezoski V., Katić V.: Introducing the Management and ECTS in Electrical Power Engineering Education, ISIRR
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPopović D., Strezoski V., Katić N.: Power Applications-A Powerfull Tool for Distribution Network Management, Conference, CD Conference papers, Session Operation control and protection of supply sistems
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPopović D., Strezoski V., Katić N.: Power Applications – a Powerfull Tool for Distribution Networks Management, 16th International Conference on Electricity Distribution CIRED
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKatić N., Strezoski V.: MV Network Analysis Based on State Estimation Naziv skupa: DistribuTECH EUROPE DA/DSM
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKatić N., Strezoski V.: Power Functions-Efficient Tool for Cost Reduction and Optimal Operation of Distribution Network, Distributech DA/DSM Europe
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKatić N., Strezoski V.: MV Network Power Analysis Based on State Estimation, DA/DSM DistribuTECH Europe `98
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKatić N., Marković D., Gušavac Z.: The Integrated Environment of Distribution Network Management System Realized in Elektrovojvodina , DA/DSM Europe Distributech
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKatić N., Marković D., Gušavac Z.: Development and Implementation of Distribution Management System in Elektrovojvod, DA/DSM - Distribution Automation and Demand Side Management Europe Conference
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKatić V., Katić N.: Investigation of Harmonic Pollution in Low-Voltage Distribution Network, 1st International Conference on Distribution Automation
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKatić N.: The Application of the New Technologies as a Solution for Present Power Distribution Problems, Workshop on Contemporary Problems in Power Distribution
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKatić N.: A Distribution Management System Applied to Power Distribution, Energetic Association of Macedonia, International Conference Energy Systems in Southeastern Europe
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниN.Katic, V.Strezoski, D.Popovic: Business Benefits of DMS Software Application in Competitive Distribution, 17th International Conference on Electricity Distribution CIRED, 12-15 May 2013, Barcelona Spain, sesion 6, Paper No 41, pp. 1-5.,
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниN.Katic, V.Strezoski, D.S.Popovic:DMS Software Applications a Powerful Tool for the New Challenges in Deregulated Power Distribution, Balkan Power Conference, 19.06-21.06.2002, Beograd, Srbija, Vol. 2, PP. 125-130, ISBN,
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниN.Katic, V.Strezoski, V.Katic:Introducing the Management and ECTS in Electrical Power Engineering Education, ISIRR 2002, N.Sad, paper no. 0508, pp. 1-5, ISBN,
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниF.Romero, N.Katic „How to manage the impact of Distributed Generators in the Grid“, AEE Conference (Smart Grid prospects for distributors and customers), Milan, April 2012, Italy.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниN.Katic, L.Fei, G.Svenda, Z.Yongji: „Distribution State Estimation Field Testing“, CICED (CIRED Conference in China), Shanhai, China, 2012.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниN.Katic, M.Galic, Lj.Mijatovic: „Smart Grid Solutions in Power Grid, Costs and Benefits“, ICET 2013, Novi Sad, Serbia, Invited paper
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниN.Katic, Li Fei, G. Svenda, Z.Yongji: „Field Testing of Distribution Estimator“, CIRED, Stockholm, 2013, Paper 0335
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниNenad Katic, Juliana Katic, Ljubica Mijatovic: “Power Distribution Automation Profitability and Sensitivity Analysis”, SEEEI, Electricity 2014 International Convention, Session TAM 4, published in electronic form, Eilat, Israel, December 3-6, 2014
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниNenad Katic, Nevena Cvrkalj, Radomir Subatlija: “Sensitivity of Smart Grid Solutions on availability and accuracy of network data”, GCC CIGRE Power 2015 Conference, A-603, published in electronic form, Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia, November 2-5, 2015
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниNenad Katic, Juliana Katic, Ljubica Mijatovic: “Power Losses Reduction using ADMS optimization features”, SEEEI, Electricity 2015 International Convention, Session TAM 4, published in electronic form, Eilat, Israel, December 1-3, 2015
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниNenad Katic, Juliana Katic: “Cost/Benefit Analysis of Utility Management Systems Implementation”, 65th AMEU Convention 2016, 2-5 October 2016, Emfuleni, Johannesburg, South Africa
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниJuliana Katic, Nenad Katic: “Analiza isplativosti implementacije pametnih sistema za upravljanje distributivnom mrezom”, 9. Dani inzenjera elektrotehnike Hrvatske, Pula, Septembar 2016, Zbornik radova, Hrvatska komora inzenjera elektortehnike, pp.147-157
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниNenad Katic, Juliana Katic: “Reduction of Non-technical Power Losses as a Significant Improvement of Utilities’ Operation Efficiency”, SEEEI, Electricity 2016 International Convention, Session TAM X, published in electronic form, Eilat, Israel, December 6-9, 2016
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниNenad Katic, Juliana Katic: “Cost/Benefit Analysis of Utility Management Systems Implementation”, AMEU Convention proceeding Edition 2016, EE Publishers Muldersdrift, South Africa, pp 92-96.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниNenad Katic, Juliana Katic: “Reduction of Power Losses with ADMS – Methodology, Study and experience”, GCC CIGRE 2017 Conference, Oman
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниNemanja Savic, Vladimir Katic, Nenad Katic: “Proposal of small wind turbines application in a microgrid at the university campus“, ETAI Society of Macedonia, Struga, 20-22 Septemeber, 2018, Macedonia
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниNemanja Savic, Vladimir Katic, Nenad Katic: “Techno-economic and environmental analysis of a microgrid concept in the university campus”, INDEL (International Symposium of Industrial Electronics, 1-3 November 2018, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina
() Катиц Ненад: “Profitability of Smart Grid solution application in distribution network”, Mediterranean Conference and Exibition on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion (7; Agia Napa; 2010 ), 2010, pp. 1-6.
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Ванредни професорЕлектроенергетикаУниверзитет у Новом Саду31.12.2018.
Ванредни професорЕлектроенергетикаУниверзитет у Новом Саду14.11.2013.
ДоцентЕлектроенергетикаФакултет техничких наука17.01.2013.
Сарадник у наставиЕлектроенергетикаФакултет техничких наука01.10.2006.