Предмет: Методе оптимизације (17 - E237)


Основне информације

КатегоријаНаучно-стручни
Научна областАутоматика и управљање системима
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ8
Матичне организационе јединице предмета

Одсек за аутоматику, геоматику и управљање системима
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2005..

Овладавање теоријским и практичним основама нелинеарне оптимизације статичких и динамичких система
Студенти ће бити оспособљени да препознају, формулишу и решавају проблеме оптимизације, односно изналажења најбољег допустивог решења. Проблеми овог типа су разнородни, а јављају се у широкој лепези инжењерских области. С обзиром на разноликост расположивих оптимизационих алгоритама, студенти ће бит оспособљени да препознају најподеснији алгоритам, те да тако изабрани алгоритам примене и имплементирају на конкретном примеру.
Формулација проблема оптимизације. Теоријске основе статичке оптимизације. Аналитичко одређивање екстрема, функције једне и више променљивих без ограничења. Аналитичко одређивање екстрема, функције једне и више променљивих са ограничењима типа једнакости и неједнакости. Линеарно програмирање. Нумеричко решавање једнодимензионих проблема. Нумеричко решавање вишедимензионих проблема са и без присуства ограничења. Основе варијационог рачуна. Директне методе варијационог рачуна Оптимално управљање, Понтрјагинов принцип максимума, Динамичко програмирање, линеарни регулатори. Нумеричке методе динамичке оптимизације. Савремени оптимизациони поступци: генетски алгоритам, симулација каљења, ПСО. Примена оптимизационих процедура у обучавању вештачких неуронских мрежа и у системима са расплинутом логиком. Примери оптимизације конкретних инжењерских проблема
Предавања; Нумеричко-рачунске вежбе; Рачунарске вежбе Лабораторијске вежбе. Консултације. Испит је писмени и усмени. Писмени испит се састоји од најмање четири задатака, да би се испит положио сваки задатак се мора урадити са бар 50% успешности. Градиво се може поделити на два колоквијума. Усмени испит се полаже се према списку испитних питања.Колоквијуми, тестови и испит су писмени. Писмени део је елиминаторан. Оцена испита се формира на основу успеха из колоквијума, домаћих задатака, писменог и усменог дела испита.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Петрић, Ј., Злобец, С.Нелинеарно програмирање1983Научна књига, БеоградСрпски језик
Вујановић, Б., Спасић, Д.Методи оптимизације1998Универзитет у Новом Саду, Нови СадСрпски језик
Dimitri P. BertsekasNonlinear Programming2004 Athena Scientific Енглески
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Предметни пројекатдада30.00
Колоквијумнене40.00
Усмени део испитанеда30.00
Практични део испита - задацинеда40.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Јеличић др Зоран
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Рапаић др Милан
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Капетина др Мирна
Доцент

Предавања
Недостаје слика

Продановић Лазар
Асистент-мастер

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Буљевић Ања
Асистент-мастер

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Митровић Александра
Асистент-мастер

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Стокановић Смиља
Асистент-мастер

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Пејић Марко
Асистент-мастер

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Булатовић Јелена
Асистент-мастер

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Драгутиновић Ђорђе
Асистент-мастер

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Булатовић Јелена
Асистент-мастер

Рачунарске вежбе
Недостаје слика

Гавриловић Милан
Истраживач приправник

Рачунарске вежбе
Недостаје слика

Пејић Марко
Асистент-мастер

Рачунарске вежбе
Недостаје слика

Стокановић Смиља
Асистент-мастер

Рачунарске вежбе
Недостаје слика

Митровић Александра
Асистент-мастер

Рачунарске вежбе
Недостаје слика

Буљевић Ања
Асистент-мастер

Рачунарске вежбе
Недостаје слика

Продановић Лазар
Асистент-мастер

Рачунарске вежбе