Основне информације

Ниво студија
Мастер академске студије


Звање које се стиче
Мастер уметник сценског дизајна (Маст. ум. сцен. диз.)


Образовно поље
ИМТ


Научно-стручне области
Примењене уметности и дизајн; Архитектура


Трајање (год/сем)
1 / 2


Укупан број ЕСПБ бодова
60 

На Департману за архитектуру и урбанизам, Факултета техничких наука развијена су три нивоа студија која се, користећи интердисциплинарни приступ, са различитих аспеката баве истраживањима у области сценског дизајна. На основу дугогодишњег искустава и непосредног увида у стање и токове развоја сценске уметности и образовања код нас и у свету, као и на основу интересовања студената архитектуре на Факултету техничких наука, креирана је структура студијског програма посвећена истраживањима у области сценске архитектуре, савремених техничко-технолошких достигнућа у области сценске уметности, као и развоју уметничких пракси како у области архитектуре, тако и у области извођачких уметности....
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Димитровска др Даниела
Доцент из поља уметностиТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНСИРОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Теорија сценске архитектуре и дизајна22200.006
Уметничке праксе сценског дизајна42200.0012
Изборни предмет 130300.006
Стручна пракса00006.006

Година: 1, Семестар: Летњи

Изборни предмет 220200.004
Изборни предмет 320200.004
Сценски дизајн40201.007
Студијски истраживачки рад на теоријским основама - Мастер рад000100.0010
Израда и одбрана Мастер рада00005.005