Предмет: Заштита вода (17 - GG55)


Основне информације

КатегоријаСтручно-апликативни
Научна областХидротехника
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ3
Матичне организационе јединице предмета

Тренутно нема података о матичним организационим јединицама предмета!
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2017..

Оспособљавање студената из фундаменталних области за стицање стручних знања и примену у пракси.
Стечена знања се користе као основа за даљу надоградњу у стручним предметима.
Комплексно проучавање проблематике уређења и заштите вода. Методе одрживог управљања сливом. Хидролошки информациони системи засновани на онтологијама. Вишенаменско коришћење вода на сливу. Примена принципа одрживог развоја у водопривреди. Еколошки аспекти управљања сливом – заштита површинских и подземних вода. Катастар загађивача, расути и тачкасти. Употребљене и отпадне воде – настанак, састав, динамика. Јединичне операције третмана отпадних вода, предтретман, примарни, секундарни и терцијални. Ревитализација водотока. Биолошки минимум и еколошки прихватљиви проток. Утицај глобалне промене климе на хидролошки циклус. Појава екстремних догађаја (поплаве, мале воде и суше).
Настава се изводи интерактивно у виду предавања, аудиторних, лабораторијских и рачунарских вежби. На предавањима сеизлаже теоретски део градива пропраћен карактеристицним примерима ради лакшег разумевања градива. На аудиторнимвежбама се раде карактеристицни задаци и продубљује се изложено градиво. На лабораторијским вежбама се практицнопримењују стецена знања на раположивој лабораторијској опреми. Поред предавања и вежби редовно се одржавају и консултације. Део градива, који чини логичку целину, може се полагати и у току наставног процеса путем колоквијума.Колоквијуми се полажу писмено и у виду теста. Оцена испита се формира на основу: присуства на предавањима и вежбама(аудиторним, лабораторијским и рачунарским), успеха на колоквијумима и писменом делу испита (комбиновани задаци итеорија).
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Божо ДалмацијаКонтрола квалитета вода у оквиру управљања квалитетом2000ПМФ - Институт за хемију, Нови СадСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда70.00
Присуство на предавањимадада10.00
Семинарски раддада20.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Колаковић др Срђан
Редовни професор

Предавања