Основне информације

Ниво студија
Мастер академске студије


Звање које се стиче
Мастер инжењер архитектуре (Маст. инж. арх.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Архитектура


Трајање (год/сем)
1 / 2


Укупан број ЕСПБ бодова
60


 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНСИРОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Теорија и критика архитектонског дела22002.006
Оптимизационе и управљачке технологије у архитектонском пројектовању22000.006
Савремене теорије и технологије примењене на архитектуру, урбанизам и дизајн 122002.006
Теорија и критика урбане средине22002.006
Страни језик2-30000.003
Изборна позиција 122001.004

Година: 1, Семестар: Летњи

Савремене теорије и технологије примењене на архитектуру, урбанизам и дизајн 222001.005
Изборна позиција 222000.004
Стручна пракса - мастер00003.003
Студијски истраживачки рад000100.009
Израда и одбрана мастер рада00007.008
 Документа