Predmet: Dizajn teksture i svetla (17 - RG001)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastRačunarska grafika
MultidisciplinarnaDa
ESPB7
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 19.07.2017..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Dizajn prostornih oblikadada
Računarska obrada slika u inženjerskoj animacijidada

Predmeti kojima je preduslov predmet Dizajn teksture i svetla

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Tehnike renderovanjadada
Savladavanje tema koje se odnose na boje, kreiranje teksture za zadate 3D modele, postavljanje svetla na scenu, kreiranje sintetičke kamere, njeno postavljanje na scenu i konačno, dobijanje 2D slike (rendera).
Kreiranje tekstura za različite 3D modele: krutih tela ali i animiranih. Postavljanje svetala za dve scene: dnevnu i noćnu. Izrada rendera, koji su estetski i u tehničkom smislu, visokog kvaliteta.
Mapiranje. Postupak mapiranja, interpolacija, parametri interpolacije, linearna interpolacija u 3D. Tehnike mapiranja: obojeno, spekularno, osvetljeno, transparentno, Displacement, Bump, normalno. Fotografska tekstura. Stilizovana tekstura. Rezolucija teksture. Ponavljanje mapa (Tilling maps). Grafiti i zaprljane mape. Projekcije kod mape: ravna, cilindriča i sferna. UV koordinate: implicitne i eksplicitne. Teskture sa polom. 3D mapiranje. Boje, RGB model. Osnovne i subtraktivne boje. Nijansa, zasićenje i intenzitet boje. Boja svetla i boja površi. Kolor šema. Kontrast boja, komplementarne boje. Tople i hladne boje. Balans boja. Temperatura boja. Svetlo. Definicije: svetlo, osvetljenje, senčenje. Tipovi svetla: ambijentalno, usmereno (directional), tačkasto, Spotlight, Area svetlo, zapreminsko svetlo. Senčenje. Komponente svetla. Modeli refleksije: idealna, nesavršena, idealna difuzna. Phong-ov model refleksije. Vizuelizacija i merenje svetla. Belo, obojeno, tinted svetlo. Relacije svetla i vode, kaustika. Osnovne komponente svetlosnog izvora: pozicija i orijentacija, boja i intenziteta,opadanje intenziteta, senka. Osvetljavanje scene: Key svetlo, Fill svetlo, Kick i Rim svetlo. Pozicije svetla na sceni. Kamera. 3D pogled i sintetička kamera. Osobine sintetičke kamere: pozicija, orijentacija, vrsta pogleda, dubina pogleda, fokusno rastojanje, ravan filma. Tipovi kamera u 3D sofveru: Target i Free. Kontrola pogleda (položaja kamere), tipovi sočiva, zamućenje. Tipovi fotografija. Osnove renderovanja.Senka, njena vizuelizacija, prostorne relacije. Kompozicija senki i kontrasti. Algoritmi za senčenje: Depth map i Raytraced.
Oblici izvođenja nastave su: predavanja, praktičan rad u laboratoriji za animaciju, izrada projekata i konsultacije. Na predavanjima i vežbama se izlaže sadržaj predmeta i potencira se aktivno učešće studenata. Praktični deo studenti savladavaju preko predmetnih projekata.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Jeremy Birndigital Lighting & Rendering2006New Riders, USAEngleski
Watt, A., Policarpo, F.3D Games : Real-time Rendering and Software Technology2001Addison-Wesley, New YorkEngleski
Owen DemersDigital Texturing & Painting2002New Riders PublishingEngleski
Katatikarn,J., Tanzillo, M.Lighting for Animation : The Art of Visual Storytelling2017Focal PressEngleski
Dutre, P., Bekaert, P., Bala, K.Advanced Global Illumination2006A K Peters/CRC Press, WellesleyEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni(projektni)zadatakdada15.00
Predmetni(projektni)zadatakdada15.00
Predmetni projekatdada30.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Obradović dr Ratko
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Vasiljević dr Ivana
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Obradović Miloš
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Miščević Milan
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Bobić Aleksandra
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Nikolić dr Dimitrije
Docent

Računarske vežbe