Predmet: Doktorski umetnički projekat - izrada umetničkog projekta (17 - SDD6A)


Osnovne informacije

KategorijaUmetnički
Naučna oblastScenska arhitektura, tehnika i dizajn-scenski dizajn
MultidisciplinarnaDa
ESPB15
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 27.02.2019..

Zaključna provera osposobljenosti kandidata za utemeljeno koncipiranje, razradu, produkciju i realizaciju kompleksnog umetničkog dela definisanog u prijavi teme doktorskog umetničkog projekta. Konačno utvrđivanja svih umetničkih, produkcijskih i tehničkih elemenata realizacije umetničkog dela iz oblasti scenskog dizajna.
Kreirano kompleksno umetničko delo u oblasti scenskog dizajna, i usvojen i odobren projekat detaljne razrade i realizacije dela, uključujući sve umetničke, produkcijske i tehničke aspekte realizacije.
Artikulacija koncepta umetničkog dela. Umetnička sredstva izražavanja. Artikulacija prostora izlaganja ili izvođenja dela. Odnos prema publici. Percepcija i recepcija dela. Tehnička razrada. Usvajanje projekta detaljne razrade i realizacije dela. Produkcija dela. Davanje pisane saglasnosti mentora za realizaciju i javno izvođenje dela. Postprodukcija dela.
Individualni umetnički rad pod mentorstvom.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Grupa autoraLiteratura i izvori definisani u prijavi teme doktorskog umetničkog projekta.sve Srpski/engleski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada50.00
Prezentacija i završna odbrana projektaneda50.00
Trenutno nema podataka o izvođačima nastave!