Мастер академске студије / Математика у техници (I годишње упис до шк 2019/20.)
Математика у техници (I годишње упис до шк 2019/20.)

 Основне информације

Ниво студија
Мастер академске студије


Звање које се стиче
Мастер инжењер примењене математике (Маст. инж. прим. мат)


Образовно поље
Интердисциплинарно


Научно-стручне области
Примењена математика: Техничке науке; Математичке науке


Трајање (год/сем)
1 / 2


Укупан број ЕСПБ бодова
60


Традиционална подела на научне и образовне области је довела неразумевања инжењера различитих струка при заједничком раду на истом пројекту, као и до недовољних знања различитих струка за реализацију сложених система који се данас срећу у пракси. Инжењери различитих струка при расправљању о неком проблему „не говоре исти језик“. Свака струка види доминантно само свој аспект. Обзиром на тесну повезаност математике и техничких дисциплина тако да је при креирању модела у техници неопходно поред знања из технике поседовати знања из математике....
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Илић Владимир
ДоцентТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНСИРОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Изборна позиција 1128000.0024
Изборна позиција 522000.004
Изборна позиција 60-30-20-300.004

Година: 1, Семестар: Летњи

Изборна позиција 720-20-200.004
Стручна пракса00004.004
Студијски истраживачки рад са теоријским основама000110.0010
Израда и одбрана мастер рада000010.0010